Vízben az erő! - Vízgazdálkodás, árvízvédelem, vízenergia-hasznosítás

Közzétéve2017-08-18 21:46:54
ÖtletgazdaGuba András, http://www.geoeduview.blogspot.com
A leírt módszer elsősorban tematikus tervként funkcionál a földrajz tantárgy 9. osztályához kapcsolódóan, de felhasználható projektmunkaként is. A célcsoport is változtatható: kisebb módosításokkal az általános iskola 8. osztályában is hatékonyan alkalmazható. A módszer szorosan kapcsolódik a kerettantervhez.
A 7 órából álló tervet a vízzel kapcsolatos problémák kapcsolják össze, a diákok gondolatok és érvek folyamatán keresztül kaphatnak képet a problémák megoldásáról. Az utolsó óra elsősorban ismétlésről, visszajelzésről, értékelésről szól.
A különböző szempontok megismerését az IKT-eszközök segítik. Az IKT-eszközök nem elsősorban a szemléltetésben segítenek, hanem a munkafolyamat szerves részét képezik. Ha a SAMR-modellt nézzük, akkor olyan feladatok is kerültek a módszertani ötletbe, mik a digitális világ előtt megszerkeszthetetlenek, elképzelhetetlenek voltak. Például a diákok közösen szerkesztett táblázatban osztják meg egymással adott témában elkészített gondolattérképeiket, majd válaszolnak egymás kérdéseire. A feladat megoldásaként kollaboratív munkában több témakört dolgoznak fel, amelyben a kérdések-válaszok segítségével egymásnak visszajelzések is találhatóak.
A diákok az iskola által biztosított digitális eszközökön (PC-k, interaktív tábla, projektor, esetleg ahol van tablet) is elvégezhetik a feladatokat, de ma már hatékony megoldás lehet a BYOD (dolgozz saját gépeddel) lehetősége is. Ha semmiképp sem lehet a fenti megoldásokat alkalmazni valamilyen okból, akkor akár otthoni házi feladatként is megoldhatók a feladatok nagy része.
A környezeti szempontok nagy hangsúlyt kapnak a munka során. A kritikus gondolkodást segíthetik a gátépítés ellen és mellett érvelő online poszterek elkészítése. Természetesen a digitális poszterek szerkesztése nagy mértékben segítheti a diákok kreativitását és innovatív munkáját is.
Az értékelés fontos része az ötletnek. A diákok folyamatos visszajelzést kapnak munkáikra tanáruktól a folyamat során, de kapnak egy végső értékelést is. A formatív és szummatív értékelésnek köszönhetően a tanulók többoldalú visszajelzést kaphatnak. A többoldalúság úgy is jelen van az ötletben, hogy a diákok egymás munkáját is értékelik előre megadott szempontok alapján.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be