Pályaorientációs foglalkozáson alkalmazott modern tanulásszervezési eljárások az általános iskola 8. évfolyamán

Közzétéve2017-08-19 09:34:53
ÖtletgazdaSzalontai Éva, nincs
A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatellátásban egy fontos pedagógiai szakszolgálati feladat az iskolák pályaorientációs tevékenységének segítése. Ennek egyik módja az intézményi környezetben tartott csoportos tanácsadás, mely általában két tanítási órát igényel. Az itt bemutatott foglalkozás célcsoportját az általános iskola 8. évfolyamos tanulói adják. Az informáló tanácsadás alapvető célja az információátadás. Fontos szempont, hogy a tanulóban kialakuljon a felismerés, hogy a pályaorientáció neki fontos, a jó döntés az ő érdeke, a választás az ő döntése. Másik lényeges célja a foglalkozásnak a továbbgondolkodásra és önálló információszerzésre késztetés, valamint felhívni a figyelmet a pedagógiai szakszolgálatnál igénybe vehető egyéni tanácsadás lehetőségére. A foglalkozás önismereti jellegéből adódóan a tanulás, mint konstrukció alapvetően aktív folyamat. Gondolkodtatva informál, hiszen a témáról minden tanulónak egyenként is saját, egyéni, meglévő tudása van. A motiváció, a figyelemfelkeltés és a figyelem fenntartásának eszközei: a prezentációval támogatott irányított beszélgetés, a foglalkoztató anyagok (csoportösszetételtől függően kérdőívek, feladatlapok, tankockák) és esetlegesen szakmabemutató filmek. Prezentációmban elsősorban kérdésekkel, képekkel, ábrákkal dolgozom. A beszúrt IKT eszköztámogatott foglalkozások (tankockák) játékelemként épülnek be a foglalkozásba, míg a prezentáció a vázát képezi. Mindkettő az együtt gondolkodást célozza. A netes alapú Sway prezentáció megosztható, okos telefonról is jól olvasható, tartalmát tekintve további informálódásra késztet, fejlesztve ezzel az önállóságot. A foglalkozás általában eléri célját, alkalmat ad a közösségfejlesztés, a személyiségfejlesztés megvalósítására is. A módszertani ötlet adaptálható más megyék szakszolgálataiban dolgozó tanácsadó kollégáknak, de ajánlom osztályfőnököknek is tanóra, vagy tanórán kívüli foglalkozáson történő felhasználásra. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be