Inter-Aktívan! Tanulás másként - interaktív tananyagfeldolgozás és készítés természetismeret órákon

Közzétéve2017-08-19 23:19:38
ÖtletgazdaTusorné Fekete Éva, tusoreva.blogspot.hu
A jó gyakorlat során a tanulókkal együtt, a hagyományos módtól eltérően, IKT eszközök segítségével közösen dolgoztuk fel a tananyagot, közben új, tanulás segítő eszközöket is alkotunk. Mivel 5. osztályosok, ehhez eleinte több, majd egyre kevesebb tanári segítséget igényeltek. A témák bevezetése előtt megterveztem a céljainkat, a tananyag elsajátításához legjobban alkalmazható tevékenységeket, az értékelés módját. Minden témához beterveztem 2 online értékelő eszközt is. Az értékeléshez a játékosítás eszközét használtam, a különböző tevékenységekhez pontokat rendeltem, szinteket határoztam meg. Ezt egy Google dokumentumban már a téma elején közzé tettem. A téma során a tanulók folyamatos visszajelzést kapnak az elvégzett munkájukról, ehhez a BeeTheBest oldal volt a segítségemre. A témák elején a gyerekek megkaptak egy egyéni önértékelő táblázatot, amely motiváló, irányító szerepet tölt be a tanulási folyamatban.
A tananyag feldolgozása során minden tanuló az érdeklődésének megfelelő tevékenységet választhatta:
Tananyagalkotók- blogírók: ők készítik el a megtanulandó tananyag vázlatát
Videó készítők: ők segédanyagokat, oktató videókat készítenek a tananyagokhoz - a kész munkát a digitális osztályterembe teszik fel, onnan kerül a blogra.
Feladatkészítők: a tananyagokhoz LearningApps segítségével teszteket, játékokat készítenek, melyek ellenőrzés után szintén felkerülnek a blogra.
Játék készítők: papír alapú (kirakó, memória, társas) játékokat készítenek.
Grafikusok: tanplakátokat, gondolattérképeket készítenek a tananyaghoz.
A feladatok elvégzésére pontokat kapnak a gyerekek, melyeket beválthatnak jegyekre, illetve a témazáró dolgozat szorgalmi pontokra. Az elkészült feladatok megoldásával a többi gyerek ellenőrizhette a tudását, a végeredmény beküldésével (digitális osztályterembe) szintén pontokat szerezhettek.
A témák során 2 féle órát tartottunk: ismeretszerző, illetve gyakoroltató órát.
Az ismeretszerző órákon megnéztük az elkészített videókat, majd a blogon levő vázlat sablon alapján feldolgoztuk a tananyagot, párban vagy egyénileg. Ezzel párhuzamosan az aktuális tananyag felelőse kiegészítette az információkat. Aki kész lett, a blogon levő tesztekkel pontokat gyűjthetett.
A gyakoroltató órákon csoportokban dolgoznak, minden csapat megkapta a feladatot, aki kész lett a sajátjával, az átmehetett másik csoporthoz alkotni, vagy kipróbálhatta a többiek kész munkáit.
A módszer eredményességét leginkább az mutatja, hogy az év végi elégedettség mérés során mind a szülők mind a tanulók azt jelezték, hogy a következő tanévben is így tanuljuk a tantárgyat. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be