A sirály a király IKT-s feldolgozása

Közzétéve2017-08-20 19:04:52
ÖtletgazdaBosányi Éva,
3. osztályosokkal dolgoztuk fel Bosnyák Viktória: A sirály a király c. regényét főleg IKT eszközök segítségével, Tehetséggondozó szakkör keretében. A szakkör neve Bogozó volt, utalva az iskola jelképére, a Csoma csomóra, illetve az előttünk álló feladatokra, melynek során problémákat bogozunk ki az olvasmányok segítségével.
Heti kétszer 45 perc állt a rendelkezésünkre. A gyerekeket én nem tanítottam (nekem 1.osztályom volt), a három 3. osztályból lettek kiválasztva. Az önként jelentkezőknek az igazgatóhelyettes által összeállított feladatlapot kellett megoldani. Ezen nem a hagyományos nyelvtani, szövegértési képességüket vizsgáltuk, hanem inkább a gondolkodásukat, ötletességüket. Végül 8 gyereket válogattunk be, akikben az volt a közös, hogy szeretnek olvasni, szeretik, ha problémahelyzet elé állítják őket, és vonzza őket a számítógépes feladatok világa. Olvasási képességük, helyesírásuk nagyon eltérő volt, de ez nem is volt feltétele a beválasztásnak.
A Sirály a király projekt 6 hónapon keresztül (októbertől márciusig) tartott, a feladatok végrehajtásához számítógép és interaktív tábla állt a rendelkezésünkre. A cél az volt, hogy fejlődjön a gyerekek infokommunikációs képessége, önálló és kooperatív tanulási készsége, kreativitása. Természetesen a hagyományos tanulási célokat is kitűztük: fejlődjön a szókincsük, szövegértési készségük, szóbeli és írásbeli kifejezőkészségük, helyesírásuk. Én csak a felvételi feladatok után ismerkedtem meg a csoporttal, ekkor derült ki számomra, hogy kis csapatom olyan gyerekekből állt, akiknek semmilyen digitális előképzettségük nem volt. Otthon rendelkeztek számítógéppel, de más IKT eszközzel nem. Egy számukra teljesen új világot hozott közelebb a szakkör.
A heti kétszeri alkalom módszertana az volt, hogy az 1. alkalommal előkészítettem a könyv adott fejezetének feldolgozását különböző feladatokkal (trimino, akasztófa stb., learningapps.org feladatai), majd közösen elolvastuk az adott fejezetet és megbeszéltük. Mivel a 2. alkalom két nappal később volt, ezért felidézésképpen újból elolvastuk az adott fejezetet, de most már dramatizáló olvasással. Majd ezután következtek a szövegértési feladatok, a helyesírást gyakoroltató feladatok.
Interaktív táblát használtunk SMART programmal, illetve a learningapps.org oldal feladataira épült a projekt.
Dramatizáló órát is beiktattam, melyhez a síkbábokat kézműves foglalkozáson készítettük el a gyerekekkel. A könyv fejezeteinek feldolgozása után összefoglalásképpen Díjkiosztó ünnepséget rendeztünk a könyv állatszereplőinek. Végül újság: Szigeti Hírmondó megírásával zártuk a projektet. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be