Lehetsz király...

Közzétéve2018-07-20 08:52:53
ÖtletgazdaÉder Márta,
A projekt alapvető célja a digitális készségfejlesztésen túl a médiatudatosságra, az internetbiztonságra nevelés, valamint a tananyagtartalom bővítése, összefüggések megláttatása. A projekt általános iskola 1-8. évfolyamos tanulócsoportokra készült és valósult meg. A projekt apropóját Hunyadi Mátyás halálának évfordulója adta, az ő élete, munkássága került terítékre.
A projekt során párhuzamosan zajlottak az események az alsó és a felső tagozaton.
Az alsós diákok egyéni utakon haladtak, míg a felsősök csoportokba szerveződtek, de ennél a projektnél a csoport nem jelentett valódi csoportmunkát, inkább egyfajta hovatartozást, mely leginkább a digitális napló vezetésére korlátozódott. Mátyás király valamennyi évfolyamon helyet kap a tananyagban, melyet kiegészítve a diákok lehetőséget kapnak olyan témaköröket körbejárni, amelyek jóval túlmutatnak a tananyagon.A projekt előkészületében a végzős diákok vesznek részt, ötletelnek és aktívan együtt dolgoznak a projektfelelős pedagógussal. Ők a Segítő Diákok, akik a projekt teljes ideje alatt megkülönböztető névkártyát viselnek, így diák és pedagógus bátran fordulhat hozzájuk segítségért.
A tanulók egyénileg vagy csoportokba szerveződve programoznak, kódvadászaton vesznek részt, applikációkkal 3D-s várakat építenek, online középkori falvakat generálnak, riportot készítenek, s a projekt végén szabadulószobából is ki kell jutniuk. Digitális történetmeséléssel nyomoznak a monda valóságtartalma után, illetve több érdekes életrajzi adat is napvilágra kerül. A tanulócsoportoknak álhírekkel is meg kell küzdeniük. Felső tagozaton valamennyi tevékenység online dokumentálásra kerül a tanulócsoportok által létrehozott zárt Facebook csoportokban, mely csoportok produktumaiból válogatva aztán megszületik a közös "Mátyás király emlékoldal". Az online tevékenységek mellett, azokat kiegészítve több pályázatot is hirdetünk a projekt megkezdése előtt (pl.meseillusztráció, báb, makett, iniciálé készítés) Az iskola aulájában kiállítást szervezünk a folyamatosan bővülő produktumokból, melynek nagyon népszerű és érdekes része a digitális képkereteken megjelenő fotógyűjtemény. A projekt zárásaként a szabaduló szobában találkoznak ozobot-tal, és micro:bit-tel is a diákok.
A projekt időtartama: 25 tanóra, részleteiben is megvalósítható.
A projekt szervesen beépül a magyar nyelv és irodalom, az informatika, a hon- és népismeret, az erkölcstan/etika, és a vizuális kultúra tantárgyak tananyagába.
A Facebook-on létrehozott zárt csoportokba minden pedagógus meghívást kap, így tagként folyamatosan biztosított a kontroll, a segítségadás lehetősége, és az értékeléshez is remek felület! Ez szolgálja a digitális naplót. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be