Seuso nyomában digitális eszközökkel

Közzétéve2018-08-06 15:54:33
ÖtletgazdaKukk Ibolya,
Mindig fontos pedagógiai feladatomnak éreztem, hogy tanítványaim megismerjék hazánk kulturális, nemzeti értékeit. Ezek között is kiemelkedő a Seuso-kincs, a késő római császárkor egyik legjelentősebb ezüstkincse, amelynek ezüstedényei minden bizonnyal saját koruk művészetének is csúcsdarabjai voltak. Így amikor megtudtam, hogy e művészi színvonalú műkincs-együttes bemutatásra kerül a nyíregyházi Jósa András Múzeumban, elhatároztam, hogy projekt keretében megtekintjük, és IKT eszközök segítségével feldolgozzuk ezt a témát 3. osztályos tanulóimmal.
A projekt során a diákok egy időutazáson vettek részt, ahol képzeletük és tudásuk segítségével megismerhették a késő római császárság idején élt polgárok életét. Múzeumi látogatás után a modern kor eszközeivel, IKT technikák, alkalmazások segítségével mélyíthették ismereteiket SEUSO és korának életviteléről, a mítoszok világáról. Képzeletbeli utazásuk során különböző feladatok (szó- és betűrejtvények, időszalag, gondolattérkép, szókereső, puzzle, szófelhő, keresztrejtvény, QR-kód) megoldásával bővíthették ismereteiket. A projekt zárásaként a közös képeinkből egy történetet szerkesztettek digitális történetmesélés alkalmazásával. Így élményeiket, tudásukat, kalandjaikat másokkal is megoszthatták.
A projekt megvalósítása 10 órát vett igénybe, a feladatokat végrehajtásához számítógépek, projektor és okos telefon állt rendelkezésemre. A célom az volt, hogy a technológiát, mint eszközt alkalmazzam az információk rendszerezése, mélyítése érdekében, segítsem az önálló tanulást IKT eszközökkel, támogassam az együttműködő készséget csoportokon belül, és a csoportok között, fejlődjön kreativitásuk.
A projekt során alkalmaztam a learningapps.org oldal tankockáit, infografikát, gondolattérképet, szófelhőt, a Quizlet alkalmazást, QR- kód leolvasót, a JigsawPlanet puzzle készítőt és a Redmenta feladatait. A múzeumpedaógiai foglalkozás keretében játékos feladatokat oldottak meg a gyerekek, és a dramatizálás eszközével mutatták be az előkelők életét a késő római császárság korában. Végül a projekt zárásaként a csoportok a közös képeinkből a digitális történetmesélés eszközével egy sztorit alkottak, amelyet megosztottak egymással. A projekt értékelésére a Makebadges jelvénykészítőjét, és solidust ábrázoló pénzérméket használtam.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be