Gondolattérkép oda-vissza

Közzétéve2018-08-16 18:18:55
ÖtletgazdaFazekas Zsoltné,
Tanulni csak az tud, aki értőn tud olvasni, ezért a szövegértés fontossága minden pedagógus számára megkérdőjelezhetetlen. Az olvasási stratégiák és grafikus szervezők használata megkönnyíti és hatékonyabbá teszi diákjaink szövegértési képességét.
Ezen eszközök közül én a gondolattérképek és infografikák megismertetését és elemzését tűztem ki célomul, 2 héten át az egész napos oktatás keretében önálló tanulás nevű foglalkozáson minden nap 15 -20 percet szövegekkel, képekkel foglalkoztunk többféle munkaformában harmadik osztályos tanulóimmal.
A tematikus terv első hetében játékos feladatok során meggyőztem diákjaimat a gondolatterv hatékonyságáról, majd több szöveget is feldolgozva begyakoroltuk a lényegkiemelést, a téma, altémák, kulcsszavak keresését, a hierarchiák ábrázolását. A csoportokban végzett feladatok ellenőrzése során a diákok a táblára rögzített gondolattérképeket összevettették, majd megszavazták, melyik a legátláthatóbb, szebb és legtöbb új információt rögzítő. Végül 5 pontos vázlatot írtam fel a táblára a szövegről javaslataik alapján (kulcsszavak); majd 5 mondatban összefoglaltuk a szöveg lényegét.
E feladat megfordítása az infografikák elemzése, miszerint a poszterként is felfogható kép információkat, adatokat, összefüggéseket, konklúziókat hordoz, és ezt leolvasva, értelmezve szóbeli szöveggé alakíthatjuk.
A 2. héten általam választott infografikákat értelmeztünk először kérdésekre válaszolva frontális osztálymunkában, majd csoportmunkában szóbeli szövegeket alkotva. Segítségképpen kifejlesztettem az "1-2-3-4-5" elnevezésű kinesztéziás megsegítéssel működő technikát is a feldolgozáshoz, bevéséshez, majd "Olvass a képről" címmel lerajzoltunk egy infografikát, mely e lépéseket jeleníti meg.
A projekt zárásaként játékos feladatokat végeztünk az elemzett infografikák információit felhasználva. Kiradírozott adatok pótlása, azaz "egérrágta" feladat, és igaz -hamis állítások eldöntése "okos papagáj" nevű játék megismerése során aktívan használták az infografikák adatait, probléma alapúan, mégis játékosan elemezve tényeket és információkat.
Végül minden tanuló oklevelet kapott a projekt eredményes elvégzéséért, mert megtanulta egy tananyag lényegkiemelését és megértését, bevésését segítőtanulást támogató vizualizációs eszközt készítését, elemzését; és elmondta az osztály előtt, mi a legérdekesebb, amit e projekt alatt tanult.
Folyamatos szorgalmi házi feladatként lehetett gondolattérképet, infografikát, szósünit készíteni, bemutatni és előadni az osztály előtt. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be