BŰVÖSVÖLGYI BALLADÁK- MÉDIAÉRTÉSI ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI FOGLAKOZÁS ADAPTÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ISKOLAI TANÓRÁKON A DST TANULÁSTÁMOGATÓ-TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDSZER FELHASZNÁLÁSÁVAL

Közzétéve2019-08-05 13:38:36
ÖtletgazdaCsikó Szilvia,
Módszertani ötletem meghatározó eleme a konstruktív pedagógia jegyében a produktív tanítás volt. A projekt előzménye a Bűvösvölgyben megvalósult élményközpontú médiaértési foglakozás , ahol a diákok elmélyíthették a tudatos médiahasználattal kapcsolatos ismereteiket. Fókuszában a digitális történetmesélés (rövidítve DST) állt, amely egy olyan innovatív, tanulástámogató tanulásszervezési stratégia, egy módszer, amely segít önmagunkra, a történetünkre koncentrálni, azt szavakba önteni, dramatizálni és fényképek segítségével mások számára is elmesélni. A hangsúly, a részvételen és az alkotáson volt, de a kutatómunka, az elemzés, reflexió adta hátterét, így ezek a feladatok a kritikai gondolkodás fejlesztését is biztosították. A kerettörténet meghatározta a munkaformát és a feladatokat is. Ebben az esetben a csoportok a média képviselői, a projekt zárásaként egy olyan képzeletbeli esküdtszéki tárgyalásról készítettek beszámolót, ahol a vádlottak a walesi bárdok voltak. A projektben a tantárgyi kapcsolatok is érvényesültek, hiszen kerettörténet miatt több tantárgyhoz kapcsolódott a téma, (irodalom, történelem és civilizációtörténet) mivel az esküdtszék angolszász jogrendszerből ismert felesketett tagokból álló testület, amelynek feladata, hogy elfogulatlan, részrehajlás nélküli határozatot, ítéletet vagy büntetést állapítson meg a bíróság által elé terjesztett ügyben. A gyakorlatok segítségével tanulók a befogadó felhasználókból produktív tartalom-előállítóvá válhatnak, az életszerű helyzet megteremtése segíti az alkalmazható tudás. A folyamat végeredménye egy saját hanggal kísért, személyes képekre épülő kisfilm, rádiós beszámoló illetve egy képzeletbeli napilapban megjelent tudósítás. A személyes és társas készségeken belül a nyitottság, az empátia, a társadalmi érzékenység, etikai érzék nélkülözhetetlenek az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez, mely a vezetői kompetencia fontos eleme.
Az együttműködés eszközei között vannak a klasszikus kollaboratív eszközök, a digitális faliújság, közösen szerkeszthető gondolattérképek és képregény -készítés.
Egy ország állampolgárként számos normát és szabályt szem előtt kell tartanunk, melyhez elengedhetetlen a múlt ismerete. Véleményem szerint a digitális társadalomban - amely a valós társadalom egy szeletének leképeződése szükségünk van ilyen alapok lefektetésére.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be