Konstrukció és rekonstrukció - Képközpontú szövegfeldolgozás a magyarórán (Gárdonyi Géza: Egri csillagok)

Közzétéve2019-08-14 20:47:32
ÖtletgazdaSzabolcsi Marcell, https://www.facebook.com/SzabolcsiM/
A 21. században egy mai diák anyanyelvi kompetenciái már nemcsak a tanár által átadott tudásból épülnek kizárólagosan. Mégis a tartalomszervezés háttérirányítója továbbra is a tanár kell, hogy legyen, hiszen segítenie kell a tanulónak eligazodni az internetes kommunikáció világában, keretet kell biztosítania, s koordinálnia kell a tanulók kritikus és mégis humánus szemléletmódjának kialakítását.
Diákjaink képi, vizuális ingerek tömegével találkoznak nap, mint nap. A legtöbb információt már ilyen formában nyerik. De hogyan lehetne ezt a tendenciát a szövegértés és szövegalkotás kulcskompetenciának fejlesztésére használni? A következőekben lépésenként rögzítem az általam jól és motiválóan működő módszert.
1. Válasszunk egy témába vágó vizuális művészeti alkotást (pl.: festményt, szobrot, filmrészletet stb.)!
2. Elemző kérdések segítségével 3-4 fős kiscsoportban reflektáljanak a műre, majd nagycsoportban tárjuk a nyilvánosság elé a véleményeket, ütköztessük az álláspontokat!
Néhány példa elemző kérdésekre:
Hogyan hat ránk a kép? Rendeljünk három jellemzőt a látott/hallott műalkotáshoz!
Hogyan kapcsolódik a korhoz, az irodalmi műhöz amiről tanulunk?
Milyen szereplőket tudunk beazonosítani a képen?
Milyen más címet lehetne adni a műalkotásnak? Miért?
3. Rekonstrukció/szerepfelvétel - Készítsünk egy állóképet a műalkotásból! Pontosítsuk, ki kinek a szerepét veszi fel!
4. Állókép-sorozat fotóban - Három képben. Bővítsük a megalkotott kép történetét azzal, hogy a kép előzményét és következményét is elkészítjük állóképben! Mindhárom képet fotózzák is le.
5. Szövegírás - Rögzítsék a szereplők elhangzó gondolatait szövegkönyvként, a szereplők megszólásának megfelelően.
6. GIF-készítés - Egy előzetesen letöltött képszerkesztő applikáció segítségével a képekből értelmezhető sebességű animált mozgóképek ("gif") készülnek.
7. Az elkészült GIF-ek megosztása egy digitális felületen (Pl.: Padlet, LinoIt)
8. Értékelés megadott szempontok alapján
a) Értelmező kérdések feltétele (3 hozzászólás)
b) Mi tetszett? (3 hozzászólás)
c) Javaslatok (3 hozzászólás)

Továbbhaladási lehetőségek:
1. Átértelmezett állókép-sorozat - Ugyanazokkal a mozdulatokkal, alkossanak egy másik helyzetet, amely nem kötődik a tanult műhöz.
2. A GIF - fejlesztése - Szövegek, animációk, filterek illesztése a jelentésmező kiterjesztéséhez
2. Az elkészült állókép-sorozat megmozdítása, a megírt szöveg felhasználása: szöveges jelenetkészítés
3. Kreatív írási gyakorlat - Pl.: Az állóképben megjelenített szereplő naplóbejegyzése, levele egy rokonához, stb. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be