Ismerkedés Fehér Klára életével és munkásságával

Közzétéve2019-08-26 09:00:42
ÖtletgazdaArany Zsuzsanna, Jurkinya Mihályné,
Diákjainknak könyvtárhasználati órája iskolánkban - a könyvtár-pedagógiai programunkban rögzítetten - a 1-10. évfolyamon évente meghatározott óraszámban van. Az iskolai gyakorlat, hogy alsó tagozaton (1-4-ig) a magyart tanító tanítóval (magyar nyelv és irodalom óra keretén belül), 5. osztálytól pedig a könyvtáros tanárokkal (informatika óra keretén belül) valósulnak meg a könyvtárhasználati órák. Az alsó tagozaton tanítók gyakran a könyvtáros tanárokkal együtt tartják óráikat, az ő szakmai segítségüket kérve. Így volt ez a 3.b osztály idei könyvtárhasználati óráival kapcsolatban is.
Jelen óravázlat Arany Zsuzsanna Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készített kutatásának egyik részlete. A kutatás során a gamifikáció, azaz játékosítás módszerét vizsgálta.
A harmadik évfolyamnak a már említett könyvtár-pedagógiai programja alapján 6 könyvtárhasználati órán kell részt vennie. A vonatkozó tanterv alapján harmadik évfolyamon már ismerniük kell a könyvtárhasználat szabályait, a kölcsönzés menetét, illetve könyvtáros segítségével tudniuk kell tájékozódni a könyvtár tereiben és állományában. A tanórát is ezekre az ismeretekre építettük fel, közösen.
A foglalkozást a - helyenként kooperatív tanulásszervezéssel kiegészített - csoportmunka jellemzi. A foglalkozást egy "fabatkagyűjtő" csapatverseny keretezte, amelynek jutalmazása később, egy másik magyar nyelv és irodalom óra végén valósult meg. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be