Óraterv a Modern tündérmesék témakör meseregényeinek és kortárs meséinek feldolgozásához készült tematikus tervhez - 01. Bevezetés a modern tündérmesék világába

Közzétéve2020-07-29 15:52:50
ÖtletgazdaHeffner Anna, https://vizualiskezmuves.blogspot.com/ https://valaholvan.blogspot.com/
Ez az óraterv a 4. osztályos magyar irodalom tantárgy Modern tündérmesék témaköre meseregényeinek és kortárs meséinek feldolgozásához kidolgozott tematikus terv első órájához készült.
Felépítése a pedagógusoknak szóló Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (Hatodik, módosított változat) 9. sz. mellékletében mintaként bemutatott óraterv struktúráját követi.
Tartalmazza az óra cél- és feladatrendszerét (fejlesztendő attitűdöket, készségeket, képességeket, megtanítandó ismereteket), didaktikai feladatait, tantárgyi kapcsolatait, az órán felhasználandó tanítási-tanulási forrásokat.
Részletesen leírja az óra menetét, az egyes órarészekben feldolgozásra kerülő tananyagelemeket, a hozzájuk kapcsolódó módszereket, munkaformákat, szemléltető- és munkaeszközöket (képes, szöveges információkat, hang- és videóanyagot, a használandó számítógépes alkalmazásokat, programokat), egyéb anyagokat és eszközöket. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be