Óratervek a Modern tündérmesék témakör meseregényeinek és kortárs meséinek feldolgozásához készült tematikus tervhez - 02-04. óra: Weöres Sándor eredeti művéből Berg Judit tolmácsolásában készült A holdbeli csónakos című meseregény részleteinek feldolgozá

Közzétéve2020-08-04 10:21:20
ÖtletgazdaHeffner Anna, https://vizualiskezmuves.blogspot.com/ https://valaholvan.blogspot.com/
Az óratervek a 4. osztályos magyar irodalom tantárgy Modern tündérmesék témaköre meseregényeinek és kortárs meséinek feldolgozásához kidolgozott tematikus terv 2-4. órájához (A Weöres Sándor eredeti művéből Berg Judit tolmácsolásában készült A holdbeli csónakos című meseregény részleteinek feldolgozásához) készültek.
Felépítésük a pedagógusoknak szóló Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (Hatodik, módosított változat) 9. sz. mellékletében mintaként bemutatott óraterv struktúráját követi.
Tartalmazzák az óra cél- és feladatrendszerét (fejlesztendő attitűdöket, készségeket, képességeket, megtanítandó ismereteket), didaktikai feladatait, tantárgyi kapcsolatait, az órán felhasználandó tanítási-tanulási forrásokat.
Részletesen leírják a három óra menetét, az egyes órákon, azokon belül órarészekben feldolgozásra kerülő tananyagelemeket, a hozzájuk kapcsolódó módszereket, munkaformákat, szemléltető- és munkaeszközöket (képes, szöveges információkat, hang- és videóanyagot, a használandó számítógépes alkalmazásokat, programokat), egyéb anyagokat és eszközöket. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be