True to Our Shelves

Közzétéve2022-07-11 20:27:28
ÖtletgazdaNagy Irén,
Ez a projektem is az egyik angol érettségi témakörhöz kapcsolódik: ezúttal a szabadidő eltöltését választottam témának. A projekt során a tanulók az olvasás és filmnézés szembeállítása után saját élményüket bemutató prezentációt készítenek, illetve kiselőadást tartanak erről a témáról. Ellenőrzőlista segítségével saját tempójukban hozzák létre a produktumot, megnézik egymás bemutatóját és értékelik egymás teljesítményét - a projekt közben és a végén is. A projekt végén visszajelzést adnak arról, hogy mit tanultak a folyamatokból.
A projektet a tanév végén valósítottuk meg, így egyik célom az volt, hogy ebben az utolsó időszakban is motiváljam a tanulókat és teret biztosítsak a közös élményekhez.

A projekt során fejlesztett készségek:
- idegen nyelvi kompetenciák (íráskészség, beszédkészség, hallás utáni szövegértés, olvasott szöveg értése, szókincs, nyelvtan) - ha a projekt idegen nyelven valósul meg, a projekt során valamennyi nyelvi készséget fejlesztjük
- személyes felelősségvállalás
- együttműködés
- vitakészség
- nyitottság, tolerancia, sokféleség, mások elfogadása
- érvelő- és tárgyalótechnikák
- előadókészség
- a technológia alkalmazása információk gyűjtésére, rendszerezésére
- a tanulási és az alkotási folyamat nyomon követése
- önértékelés, mások teljesítményének értékelése

A projekt értékeléséhez a következő eszközöket használtuk:
- A projektmunka előtt a témával kapcsolatos előzetes tudás felmérésére asszociációs szófelhőt készítünk.
- A vita során felmerült érveket Linoit-vásznon jelenítjük meg.
- A prezentáció készítéséhez feladat megkezdése előtt a ellenőrzőlistát kapnak a tanulók, amelyen nyomon követhetik a feladat egyes részeit.
- A feladat kiosztásakor a Google Classroomban értékelési listát is kapnak a tanulók a feladat leírása és az ellenőrzőlista mellé.
- A prezentáció készítése közben a tanulók páros beszélgetéseken osztják meg egymással az addig munkájuk eredményét és közben tanácsokkal segítik egymást.
- A kiselőadás után az előre elkészített kvízeket oldják meg a tanulók, amely megmutatja, mennyire figyeltek egymásra - ez motiváció is arra, hogy odafigyeljenek az előadásokra.
- A kiselőadások után a tanulók önértékelést végeznek, illetve egymásnak is visszajeleznek a hallottakról.
- A tanulók Linoit-vásznon osztják meg, mit tanultak a projektből saját munkájuk során, illetve egymás munkáiból. (exit ticket) A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be