Üzen az erdő

Közzétéve2022-07-26 12:15:16
ÖtletgazdaHorváthné Baa Mária,
Az erdő ökoszisztémájának bemutatása, komplex szemlélettel volt a célom a projekttel. Az erdő szerepének, állatok jelentőségének és mindennapi életünkben betöltött helyének bemutatásával segítettem a gyermekek környezettudatos szemléletének alakítását. A legjobb módszer arra, hogy az óvodás gyermek az erdővel, állatokkal közeli kapcsolatba kerüljön az élménynyújtás, helyszíni tapasztalatszerzés, tevékenykedés, ezáltal kialakul bennük a szeretet, az állatokról való gondoskodás, védelem érzete. Az erdőpedagógiai módszereket segítségül hívva játszva sajátíthattak el tudástartalmakat. Továbbá azt is célul tűztem ki, hogy ismerjék meg a nálunk leggyakrabban előforduló erdei állatokat, ezen belül tudják megnevezni a hímet, nőstényt, és a kicsinyeket. Érezzék át az ember felelősségét az erdő védelmével kapcsolatban. Az állatokkal kapcsolatos ismereteiket bővítettem a komplex tevékenységek során. Személyes motivációm a témával kapcsolatban a gyermekekhez is közel hozta a témát. Lakóhelyünk környezetében található a festői szépségű Csónakázó-tó és az azt körülvevő erdő. Így élménypedagógiai megközelítéssel tudtam megvalósítani tevékenység központú, cselekvésbe ágyazott, tapasztalatokra épülő projektemet. Mindeközben szem előtt tartottam az óvodás gyermekek életkori sajátosságait, és hogy elsődleges tevékenység ebben az életkorban a szabad játék. Minden esetben ebből indultam ki tevékenységeim tervezésekor. Az online világ is egyre nagyobb teret foglal el magának, már az óvodás korosztály körében is. Játékos informatikai módszerek segítségével valósítottam meg óvodásaink digitális kompetenciáinak fejlesztését, a kulturált, szabályokhoz kötött okos eszközök alkalmazását. Jelenlegi informatikai képességüket felmérve tudatos, kreatív eszközhasználattal támogattam digitális érettségüket. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be