We are the champions - A sport témakör körüljárása B2 szinten (Angol nyelv)

Közzétéve2022-07-28 17:47:55
ÖtletgazdaKasné Havas Erika,
A sport témakör bármelyik nyelvvizsga/érettségi kötelező szóbeli témaköre. Csoportommal az Oxford Exam Trainer B2 szintű könyvét használtuk, a kiindulási alap a tankönyv tananyaga volt.
A projekt célja, hogy minden tanuló részt vállaljon a téma feldolgozásában, kommunikáljanak egymással írásban és szóban, ugyanakkor a tananyag feldolgozása a lehető legizgalmasabb legyen. A projekt során fejlődtek a kulcskompetenciák, szerepet kapott a tanulói autonómia, alkalmaztuk az értékelés különböző módszereit és a számonkérésre is sor került. A projekt során a tanulók a különböző teljesítményükért pontot gyűjtöttek (a játékosítás néhány elemét is alkalmaztam). A témazáró dolgozat megírása alól az a két tanuló, aki a legtöbb pontot érte el, mentesült, érdemjegye jeles lett. A szóbeli számonkérésre ez nem vonatkozott.
Az elkészített feladatokat, a kiegészítő anyagokat, illetve a számonkérés előkészítéséhez szükséges gyakorló feladatokat a padlet felületén osztottam meg, amihez a tanulók szerkesztési jogosultságot kaptak. A mindennapi kapcsolattartás, kisebb feladatok kiosztása a google classroom felületén történt, a javításokat is ezen a felületen végeztem.
A bemutatott téma alapján bármilyen témakör feldolgozható, a feladatok módosíthatók, a digitális felületek közül is ki lehet választani a legjobban beváltakat, illetve újakat lehet bevonni. A projekt elemei is többnyire adaptálhatók a különböző tanulói csoportokra. Érdemes a tervezésnél a munkaszervezési módokat is variálni, lehetővé tenni a csoport tagjai számára, hogy különböző csoporttagokkal dolgozhassanak, ezzel a szociális kompetenciájukat is fejleszteni tudjuk.
A projekt tevékenységeit nem időrendi sorrendben, hanem pedagógiai célok és funkciók alapján rögzítettem. Az egyes elemek sorrendje szabadon variálható. Én a projekt során az egyes tevékenységek sorrendjét az aktuális óra körülményei alapján határoztam meg (hányadik óra, milyen terem, stb.). A feltöltött projekt-ötlet csak a tankönyvön kívüli tevekénységeket tartalmazza.
Minden órát igyekeztem változatosan összeállítani, előadás, kérdések, feladatok vegyesen.
A szókincset és a háttér információkat a projekt végéig kellett megtanulni, a számonkérés szóban és írásban is történt. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be