Upcycling, avagy ami az egyiknek szemét, az a másiknak...

Közzétéve2023-08-07 18:59:50
ÖtletgazdaNagy Irén, Győrössy Krisztina,
A projekt egy nemzetközi Erasmus+ pályázathoz kapcsolódó nemzetközi együttműködés ötnapos magyarországi mobilitásának programja. A projekt céljai összhangban állnak a NAT célkitűzéseivel, különösen a környezeti nevelés tekintetében. A projektben összesen harminckét tanuló vett részt, nyolc cseh, nyolc spanyol és tizenhat magyar. Fő témája az újrahasznosítás (a hulladékkezelés 3R szabálya közül a harmadik), elsődleges célja a tanulók témával kapcsolatos tudásának bővítése, szemléletük formálása. A projekt fő produktuma a tanulók által létrehozott tárgyakból összeállított kiállítás, melynek megnyitóján részt vettek a magyar tanulóink szülei is, akiknek a csoportok bemutatták kiállítási tárgyaikat. A kiállításhoz kapcsolódóan készült egy, az elkészült tárgyakat bemutató prospektus is, melyet a Social Book Creator alkalmazással, közösen készítettünk.
A projektben építettünk a tanulók hozott tudására, a tanulók általuk ismert, hazájukban alkalmazott példákat osztottak meg egymással, részt vettek gyakorlati foglalkozásokon, bemutatókon, és az általunk kialakított nemzetközi csoportokban megterveztek egy használati- vagy dísztárgyat, amelyet az előzetesen összegyűjtött hulladékból alkottak meg.
A projekt során a következő értékelési eszközöket használtuk:
- A projektmunka előtt a témával kapcsolatos előzetes tudás felmérésére asszociációs szófelhőt készítettünk.
- A projekt során egy feladatlapot használtak a tanulócsoportok, melyben a projekt minden fázisához kapcsolódó feladatokat találtak, napokra lebontva.
- Az alkotás bemutatásához ellenőrzőlistát kaptak a tanulók, amelyet egymás munkájának értékeléséhez is felhasználhattak.
- A bemutató közben a tanulók visszajelzéseket adhattak a többi csoport munkájáról
- A projekt befejezése után Google űrlapon kértünk visszajelzést a résztvevőktől
Ez a projekt elsősorban a személyes részvételen alapult, a digitális eszközök valóban csak eszközök voltak a projekt céljainak eléréséhez vezető úton. Ezzel együtt, a pedagógiai célok fontossága és összességében a projekt felépítése miatt is megosztásra, további felhasználásra érdemesnek találjuk a projektet vagy annak részeit.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be