Újragondolt tanítás, avagy inverz tanítás IKT-eszközök segítségével

Közzétéve2014-05-19 21:11:23
ÖtletgazdaKőrösi Gábor, Esztelecki Péter,
Mint informatikatanárok, egyértelmű, hogy az előadásaink és a módszertanunk alapköveit a számítógép és a kivetítő adja. Ezen belül egy hagyományosnak mondható órán a legtöbbször a tanár frontális úton közli a tanulókkal az elméleti tananyagot, mely jobb esetben digitalizált és interaktív, ám nemegyszer találkozhatunk ún. tollbamondós előadásokkal is.
E módszerek mára már elavultak, hiszen a tanulók keresik az önálló, saját időbeosztású tanulási lehetőségeket, és ami még meglepőbb, az az, hogy gyakran kerülik* a csoportos ún. kooperatív tevékenységeket. (*OECD PISA 2009,2012-es felmérés eredménye)
Ahhoz, hogy a megszerzett tudás még mélyrehatóbb legyen, egy új eljárást, tanulási módszert dolgoztunk ki, melyben a tanár (részben) már csak, mint mentor vesz részt az oktatásban, még a tanulás hordozója a számítógép illetve az online tartalmak.
Az inverz oktatásról alkotott elképzelésünkben a tanulók váltakozva tanulnak a hagyományos, tanár által vezérelt gyakorlati vagy projektalapú módszerrel, valamint az otthoni online eszközökkel.
Az inverz osztályban megfordítottuk az elméleti és gyakorlati oktatást: a diákok otthon olvassák át a tananyagot, míg az órán az elméleti részt közösen átismételik a tanárral, majd diáktársaikkal közösen gyakorlati feladatokat oldanak meg.
A tananyagot a tanulók előre megkapják, amely egy elméleti összefoglalóból, prezentációból, valamint a tanulást elősegítendő a témát érintő, tanár által javasolt linkbázisból áll.

Az inverz tanítás lépései a következő elemekből épülnek fel:

- A tanár előre elkészíti és feldolgozza a következő óra tananyagát és azt megossza a tanulókkal.
- Az inverz csoportban a tanulók az új tananyag elméleti részével otthon ismerkedtek meg. Ehhez vagy a tanár által készített dokumentumot használják, vagy az interneten keresnek az igényeihez jobban illő, igazodó tananyagot.
- A tanóra elején felméréssel/ismétléssel vizsgáljuk a megszerzett tudás mértékét, amennyiben szükséges, akkor korrigáljuk azt.
- A tanulók ezen rövid közös áttekintés után önállóan gyakorlati feladatokat oldanak meg.
- Igény szerint a tanár csoportos, frontális vagy individuális munkával segíti a tapasztalati, problémamegoldó tanulás folyamatát.

Módszerünk hatékonyságát egy 56 tanulóból álló felmérésben vizsgáltuk meg, ahol egy-egy tanegységet felölelő hagyományos és inverz módszerrel tanított csoporttal dolgoztunk. A vizsgált inverz csoportban tanult diákok órán tanúsított figyelme, a tananyag értése és az elért eredmények mind azt bizonyították, hogy az elgondolásunk hatékony és működőképes. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be