"Körforgás - 1."

Beküldve2016-12-29 22:12:22
Tanár neveTalláromné Czingili Judit
TémakörMagyar nyelv és irodalom, Idegen nyelv
Fejlesztett kulcskompetenciákAnyanyelvi kommunikáció, Idegen nyelvi kommunikáció, Hatékony, önálló tanulás

Célcsoport


Korosztály szerintáltalános, nem korcsoporthoz kötött
Munkaformatanulócsoport
Hol ismerte meg a gyakorlatotIzland, ICI kurzus, Diverse society, diverse classrooms
Milyen keretek között ismerte meg a gyakorlatot?Erasmus+

"Körforgás 1." Kooperatív tanulási ötlet Izlandról. Ez a módszer a diákok kommunikáció-technikai készségeit fejleszti, magabiztosságot ad. Rövid beszélgetésekbe mélyedve számos nézőpont megismerésére van lehetőség anélkül, hogy osztály-eszmecserét rendeznénk. Ennek eredményeképpen a diákok tovább finomíthatják különböző témákkal kapcsolatos véleményüket, ötleteiket. A mozgás és interakció megkönnyítése végett nagy térre van szükség. Ha arra van lehetőség, hogy a diákok 4-es csoportokban padokban/asztaloknál üljenek, két diák csoportot válthat egy bizonyos idő után. 1. A diákok két csoportot alkotnak. 2. Az egyik csoport alkotja a belső kört, a másik csoport alkotja a külső kört. A diákok egymással szembefordulnak. 3. A tanár kiadja a megvitatandó témát. (pl: Mire emlékeztek az elmúlt óráról?, Mi az előnye annak, ha??, Melyik az a szervünk , ami nélkül a legkevésbé tudunk létezni?, stb.....) 4. A párok kb. egy percben véleményt cserélnek az adott témáról. 5. A tanár hangjelzésére (pl. taps) a külső kör egy lépést halad az óramutató járásának megfelelően, és mindenki új beszélgetőpartnert kap. 6. A tanár új témát ad ki, amit a párok újabb egy percben megvitatnak. 7. A forgás továbbfolytatódik, amíg a diákok számos témát megvitatnak, számos új partnerrel. 8. Viccesebbé tehetjük a feladatot, ha az utolsó témánál arra kérjük a párokat, hogy játsszák el beszélgetésük eredményét (válasszunk személyes témát ehhez: közös hobbi, közös érdeklődési terület, azonos kedvenc étel, stb?). A többi diák megpróbálhatja kitalálni, mit mutogatnak el a párok. 8. A feladat végén érdemes röviden levonni a konklúziót.

Kulcsszavak a módszertani ötlethez

Auditív készségek | Szóbeli szövegértés, szövegalkotás | Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás | Példák, analógiák felismerése | Önálló munkaszervezés | Differenciált óraszervezés | Kooperatív megközelítés