"Körforgás - 2." - Szótanuláshoz továbbgondolt változat

Beküldve2016-12-29 22:20:54
Tanár neveTalláromné Czingili Judit
TémakörIdegen nyelv
Fejlesztett kulcskompetenciákIdegen nyelvi kommunikáció

Célcsoport


Korosztály szerintáltalános, nem korcsoporthoz kötött
Munkaformatanulócsoport
Hol ismerte meg a gyakorlatotIzland, ICI kurzus, Diverse society, diverse classrooms
Milyen keretek között ismerte meg a gyakorlatot?Erasmus+

Körforgás - 2. Új szókincs memorizálása mondatbővítés segítségével Cél: Új szókincs tanítása / Korábban tanult szókincs új kontextusba helyezett ismétlése 1. A diákok elrendezése a fentiekhez hasonló. 2. Minden diák egy-egy szókártyát kap, melyen egy szó/kifejezés definíciója, a másik oldalon pedig egy példamondat szerepel az adott szóval/kifejezéssel. 3. A párok egyike elmagyarázza a szó jelentését, majd felolvassa a példamondatot. A másik diák memorizálja a példamondatot úgy, hogy fokozatosan bővítve azt, részletekben ismétli a mondatot. 4. 1,5 perc elteltével a diákok ugyanazt a feladatot hajtják végre a másik diák szókártyáján szereplő szóval/kifejezéssel. Végül a tanár szókártya-cserére kéri a diákokat. 5. A tanár hangjelzésére (pl. taps) a külső kör egy lépést halad az óramutató járásának megfelelően, és mindenki új párt kap. 6. Az új párok újabb 1,5-1,5 percben memorizálják az új szót/kifejezést. 7. A forgás továbbfolytatódik, amíg a diákok számos/összes szókártyán lévő kifejezést és az ahhoz tartozó példamondatot meg nem tanulták. 8. Összefoglalás: Az osztály bármely tagját felszólíthatjuk, hogy visszaismételjen egy-egy példamondatot. Mások segíthetnek, ha a diák elakad.

Kulcsszavak a módszertani ötlethez

Auditív készségek | Szóbeli szövegértés, szövegalkotás | Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás | Példák, analógiák felismerése | Önálló munkaszervezés | Kooperatív megközelítés | Csoportdinamika kialakítása