Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió közös történelmének, sokszínűségének és működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.

 

Az Európa a polgárokért program céljai

Általános célok:

 

Konkrét célok:

 

FONTOS VÁLTOZÁSOK: Egyre nagyobb hangsúly helyeződik a program prioritásai mellett a világosan megjelenő és kidolgozott európai dimenzióra, az innovatív munkamódszerekre, az újszerű tevékenységekre és a disszeminációra. Továbbá fontos, hogy a projekteknek legyen úgynevezett multiplikátor hatásuk, vagyis a közvetlenül részt vevőknél szélesebb kört érjenek el. Prioritást élvez az alulreprezentált vagy kevesebb lehetőséggel bíró csoportokból érkező polgárok bevonása.

 

Konkrét prioritások:

Az Európa a polgárokért program általános célkitűzéseivel összhangban az Európai Bizottság konkrét prioritásokat is meghatároz. Eddig évente változtak ezek a prioritások. 2016-tól viszont több évre vonatkozóan végig alkalmazhatóak a program további időszakában (2016 és 2020 között) is, így a pályázóknak több idejük lesz projektjeik megtervezésére és előkészítésére.

 

2016-tól érvényes prioritások:

1. alprogram: Európai emlékezet:

Pályázati év Pályázásra jogosult megemlékezések
2016

1936 A spanyol polgárháború kitörése
1956 Politikai és társadalmi mobilizáció Közép-Európában
1991 A délszláv háború kitörése
1951 Az ENSZ menekültek helyzetére vonatkozó egyezményének elfogadása a II. világháborút követő európai menekültügyi helyzet kapcsán

2017 1917 A társadalmi és politikai forradalmak, a nagyhatalmak bukása, illetve ezek hatása Európa politikai és történelmi összképére
1957 A római szerződés és az Európai Gazdasági Közösség létrejötte
2018 1918 Az I. világháború vége – a nemzetállamok felemelkedése, illetve az európai együttműködés és békés egymás mellett élés megteremtésének kudarca
1938 / 1939 A II. világháború kitörése
1948 A hidegháború kezdete
1948 A hágai kongresszus és az európai integráció
1968 Tiltakozások és polgárjogi mozgalmak, Csehszlovákia megszállása, diáklázadások és antiszemita kampány Lengyelországban
2019 1979 Európai Parlamenti választások – valamint az 1979-ben első ízben közvetlenül megválasztott EP óta eltelt 40 év
1989 Demokratikus forradalmak Közép- és Kelet-Európában, valamint a berlini fal leomlása
2004 Az EU közép- és kelet-európai bővítésének 15 éve
2020 1950 A Robert Schuman nyilatkozat
1990 A német újraegyesítés
2000 Az Európai Unió Alapjogi Chartájának kikiáltása

 

2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel:

A 2016-tól érvényes prioritások részletei:

 

Korábbi évek prioritásai (tájékoztatásul):

A 2014-es évre vonatkozó prioritások 

A 2015-ös évre vonatkozó prioritások

Infografika a 2015-ös prioritásokról

 

A pályázásra jogosultak köre

Alprogramoktól függően a következők vehetnek részt az Európa a polgárokért programban:

- helyi / regionális hatóságok
- városok / települések
- testvérvárosi szövetségek
- helyi önkormányzatok szövetségei / egyesületei
- helyi hatóságokat képviselő non-profit szervezetek
- civil társadalmi szervezetek
- ifjúsági, oktatási és kutatási szervezetek

 

A program felépítése


1. alprogram: Európai emlékezet

Benyújtási határidő Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük
március 1. a határidővel megegyező év augusztus 1-je és a határidőt követő év január 31-e között

 

2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel

 

Intézkedés Benyújtási határidő Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük

Testvérváros-program

március 1. a határidővel megegyező év július 1-je és a határidőt követő év március 31-e között
szeptember 1. a határidőt követő év január 1-je és szeptember 30-a között
Városok hálózatai március 1. a határidővel megegyező év július 1-je és december 31-e között
szeptember 1. a határidőt követő év január 1-je és június 30-a között
Civil társadalmi projektek március 1. a határidővel azonos év augusztus 1-je és a határidőt követő év január 31-e között

 

A pályázatokat legkésőbb a pályázati (benyújtási) határidő utolsó napján, közép-európai idő (CET) szerint 12:00 óráig kell benyújtani. Amennyiben a beadási határidő hétvégére esik, akkor a hétvége utáni első munkanap tekintendő a határidő napjának. 

 

A programban részt vevő országok

Támogatható országok jelenleg:

 

Kérjük, olvassa el az Európa a polgárokért programról és a pályázás feltételeiről szóló programismertetőt is.

 

Kapcsolat

Frank Nóra
nora.frank@tpf.hu

 

Hasznos linkek

EACEA

EU Citizenship Portal

Utolsó módosítás: 2016.03.08.

Városok hálózatai

Következő határidő: 2016.09.01.

Az Európa a polgárokért programban hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjei számára.

Részletek

Testvérvárosi találkozók

Következő határidő: 2016.09.01.

Az Európa a polgárokért program helyi és uniós szinten ösztönzi a polgárokat az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára, törekszik a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvétel előmozdítására.

Részletek

Európai emlékezet projektek

Következő határidő: legközelebb jövő évben

Az Európa a polgárokért program célja hozzájárulni az Európai Unió történelmének és sokszínűségének jobb megértéséhez és felhívni a figyelmet a megemlékezés, a közös történelem és értékek fontosságára

Részletek

Civil szervezetek projektjei

Következő határidő: legközelebb jövő évben

Az Európa a polgárokért program projektjei a helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat.

Részletek