I. Elérhetőségi adatok

 1. Hivatalos név: Tempus Közalapítvány
 2. Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
 3. Postacím: 1438 Budapest, 70 Postafiók 508.
 4. Telefonszám: 06-1-237-1300
 5. Faxszám: 06-1-239-1329
 6. Központi elektronikus levélcím: info{kukac}tpf.hu
 7. A honlap URL-je: https://tka.hu
 8. Ügyfélszolgálat elérhetősége: https://tka.hu/kapcsolat
 9. Adószám: 18154180-2-42

 

II. Szervezeti struktúra

 

III. A szervezet vezetői

1. Vezetők, testületi tagok

 • Főigazgató: Tordai Péter (e-mail: peter.tordai{kukac}tpf.hu)
 • Főigazgatóhelyettes: Hermándy-Berencz Judit (e-mail: judit.hermandy{kukac}tpf.hu)
 • Kuratórium:
  A Kuratórium elnöke: Czibere Károly

  A Kuratórium tagjai:
  Czibere Károly
  Karlócai Orsolya Nóra
  Borosán Beáta 
  Lengyel Miklós
  Appel Dóra
  Dr. Varga-Bajusz Veronika
  Dr. Nagy Katalin Ágnes
  Dr. Kóczán-Győri Judit Katalin
  Murai László
  Dr. Pop Marcel
  Dr. Deli Petra Eszter

 • Felügyelőbizottság
  A Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Dubéczi Zoltán

  A Felügyelőbizottság tagjai:
  Dr. Dubéczi Zoltán
  Dr. Fügedi Orsolya
  Jordán Zsuzsanna
  Kecskés Ádám
  Dr. Hudák Annamária

 

2. Szervezeti egységek vezetői

 • Gazdasági egység - Misiné Hegedűs Viktória, vezető
  e-mail: viktoria.hegedus{kukac}tpf.hu
 • Erasmus+ programiroda – Verses István, programvezető
  e-mail: istvan.verses{kukac}tpf.hu
 • Erasmus+ Ifjúsági csoport – Máté Gergely, csoportvezető
  e-mail: gergely.mate{kukac}tpf.hu
 • Erasmus+ Partnerségi/Intézményi együttműködési csoport – Rozgonyi Zsuzsa, csoportvezető
  e-mail: zsuzsa.rozgonyi{kukac}tpf.hu
 • Erasmus+ Mobilitási csoport – Lovászi Attila, csoportvezető
  e-mail: attila.lovaszi{kukac}tpf.hu

 • Pénzügyi monitoring csoport – Faur Melinda, csoportvezető
  e-mail: melinda.faur{kukac}tpf.hu

 • Study in Hungary egység - Dobos Gábor, vezető
  e-mail: gabor.dobos{kukac}tpf.hu

 • Felsőoktatási programokért felelős egység – Bokodi Szabolcs, vezető
  e-mail: szabolcs.bokodi{kukac}tpf.hu

 • Kommunikációs egység – Kardos Anita, vezető
  e-mail:anita.kardos{kukac}tpf.hu

 • Informatikai csoport - Fodor Tamás, csoportvezető
  e-mail: tamas.fodor{kukac}tpf.hu

 • Titkárság – Horváth Beáta, titkárságvezető
  e-mail: beata.horvath{kukac}tpf.hu

 • Tudásmenedzsment csoport – Farkas Bertalan Péter, csoportvezető
  e-mail: bertalanpeter.farkas{kukac}tpf.hu

 

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek 

3.1. A felügyelt költségvetési szervek: nem értelmezhető

3.2. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek: nem értelmezhető

3.3. A szerv által alapított közalapítványok: nem értelmezhető

3.4. A szervezet által alapított lapok: nem értelmezhető

3.5. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Telefax: +36-1-795-0697

Ügyfélszolgálati Információs Iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832 ; +36 (1) 896-0513

E-mail: ugyfelszolgalat{kukac}itm.gov.hu

Ügyfélszolgálati idő:
Hétfő: 12.00 – 16.00
Kedd: 9.00 – 13.00
Szerda: 12.00 – 16.00
Csütörtök: 9.00 – 13.00

 

3.6. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek: nem értelmezhető

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

A Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Alapító okirat (hatályos: 2020. január 1.)

A Tempus Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata (hatályos: 2018. november 23.)

A Szervezeti és működési szabályzat mellékletei:

   A Kuratórium Ügyrendje

   A Felsőoktatási Tanácsadó Bizottság Ügyrendje

   A KöznevelésiTanácsadó Bizottság Ügyrendje

   A Szakképzési és Felnőttoktatási Tanácsadó Bizottság Ügyrendje (módosítva: 2014. október 29.)

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Etikai Kódex

A szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek

 

2.  A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

Az 1996-ban létrehozott Tempus Közalapítvány az Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyelete alatt működő, közhasznú szervezet, amely nemzeti és nemzetközi oktatási- képzési pályázati programokat kezel, különböző képzéseket  nyújt az EU támogatások felhasználása témakörében, illetve tudásközpont szerepet tölt be.

Tempus Public Foundation (TPF) is a non-profit organization established in 1996 by the Hungarian Government, with the task of managing international cooperation programmes and special projects in the field of education, training and EU-related issues.

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása: nem értelmezhető

 

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1-10 nem értelmezhető

 

III. Közszolgáltatások

1-2 A közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása:

A Közalapítvány feladata a CEEPUS-program végrehajtásának és a CEEPUS Magyarországi Irodája működtetésének biztosítása.

Az Európai Unió Egész Életen Át Tartó Tanulás Programja végrehajtásának és lezárásának biztosítása.

Az Európai Unió Erasmus+ programja végrehajtásának és az Erasmus+ Nemzeti Iroda működtetésének biztosítása az oktatás és képzés terén.

Az Európai Unió Erasmus Mundus-programja végrehajtásának és lezárásának biztosítása.

Az Európai Unió Európa a Polgárokért Programja végrehajtásának és az Európa a Polgárokért Nemzeti Kapcsolattartó Pont működtetésének biztosítása.

A Nemzeti Europass Központ feladatainak ellátása.

Az Alumni for Europe hálózat működtetése.

Az Európai Unió Európai Nyelvi Díj Programjának lebonyolítása.

A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap tervezését és felhasználását segítő fejlesztési programok szervezése és lebonyolítása, valamint az Új Széchenyi Terv programjainak lebonyolítása.

A szellemi erőforrások fejlesztése érdekében olyan nemzetközi és hazai programok szervezése, amelyekre az oktatásért felelős miniszter a Közalapítványt felkéri.

Az Európa Tanács Pestalozzi tanártovábbképző programjának magyarországi koordinációja.

Az ACES (Academy of Central European Schools) pályázati program magyarországi koordinációja.

A Közalapítvány alapító okiratában meghatározott célokkal összhangban lévő képzések szervezése és lebonyolítása.

 

3. Igénybevétel rendje:

Erasmus+ pályázatok: lásd honlapunkon a pályázatok/Erasmus+ menüpont alatt 

EGT Alap pályázatok: lásd honlapunkon a pályázatok/EGT Alap menüpont alatt

Ceepus program: lásd honlapunkon a pályázatok/Ceepus menüpont alatt

Pestalozzi program:lásd honlapunkon a pályázatok/Pestalozzi menüpont alatt

Európa a Polgárokért Program: lásd honlapunkon a pályázatok/Európa a polgárokért menüpont alatt

Nemzeti Europass Központ: az Europass.hu oldalon leírtak szerint

 

4. Közszolgáltatások díja:

A pályázás során a pályázókat terhelő költség nincs.

IV. A szervezet nyilvántartásai

1. Saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások: nem értelmezhető

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái:

Pályázatokhoz kapcsolódó adatok: a pályázás során kötelezően megadandó intézményi vagy személyes  adatok, nyertes pályázatok esetében szerződéses adatok. Nem nyilvános.

Hírlevélre feliratkozottak adatai: név, e-mail cím. Nem nyilvános.

Szakértői adatbázis: név, cím, e-mail cím, számlázási cím, szakterület, nyelvtudás. Nem nyilvános.

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A nyertes pályázatok listája elérhető: a pályázatok menüpont alatt az adott pályázattípusnál, az eredmények menüpont alatt

Erasmus+ Felsőoktatási pályázatok

Erasmus+ Köznevelési pályázatok

Erasmus+ Szakképzési pályázatok

Erasmus+ Felnőttoktatási pályázatok

EGT Alap

Európa a polgárokért

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A nyertes pályázatok listájának fénymásolási költsége 30 Ft/lap.

 

V. Nyilvános kiadványok

A Közalapítvány kiadányai elektronikus formában elérhetőek a Kiadványok menüpont alatt.

A költségtérítés mértéke: a Közalapítvány kiadványai elektronikus és nyomtatott formában is ingyenesen hozzáférhetőek

Éves jelentések:

2007. évtől a Kiadványok menüpontban

2006

2005

2004

2003

2002

 

Közlemények az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

2012

2011

2010

2009

2008

 

Mérlegbeszámolók:

2018

2017

2016

2015 

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Közbeszerzés Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 

2016.

Campus Mundi Utazási szolgáltatások beszerzése

 

2015.

Éves közbeszerzési terv

Éves statisztikai összegzés

Campus Hungary Utazási szolgáltatások beszerzése - Ajánlattételi Felhívás

Campus Hungary Utazási szolgáltatások beszerzése - Szerződés

TKA Utazási szolgáltatások beszerzése - Ajánlattételi Felhívás

TKA Utazási  szolgáltatások beszerzése - Szerződés

 

2014.

Éves közbeszerzési terv 2014

Módosított közbeszerzési terv 2014

Pénzforgalmi számla és betéti szerződés

Nyomdai kivitelezés

Utazásszervezői szerződés

Nyomdai kivitelezés - Campus Hungary TÁMOP 4.2.4 B/1-11/1-2012-0001

Nyomdai kivitelezés - Campus Hungary TÁMOP 4.2.4 B/2-11/1-2012-0001

Utazásszervezői ajánlattételi felhívás - Campus Hungary TÁMOP 4.2.4 B/1-11/1-2012-0001 és 4.2.4 B/2-11/1-2012-0001

Utazásszervezői szerződés - Campus Hungary TÁMOP 4.2.4 B/1-11/1-2012-0001

 

 2013.

Éves közbeszerzési terv 2013

Statisztikai összegzés 2013

Nyomdai eljárás 2013

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás - Campus Hungary projekt

SzerződésTÁMOP 4.2.4 B/1-11/1-2012-0001

Szerződés TÁMOP 4.2.4 B/2-11/1-2012-0001

Utazásszervezői szerződés - Campus Hungary TÁMOP 4.2.4 B/1-11/1-2012-0001 és 4.2.4 B/2-11/1-2012-0001

 

2012.

Éves közbeszerzési terv 2012

Módosított éves közbeszerzési terv 2012

Statisztikai összegzés 2012

Nyomdai eljárás 2012

Nyomdai szerződés

Utazási csomag szolgáltatások 2012

Eljárást megindító felhívás

Szerződés - Campus Hungary projekt

 

2011.

Éves közbeszerzési terv 2011

Módosított közbeszerzési terv 2011

Statisztikai összegzés 2011

Nyomdai eljárás 2011

Ajánlattételi felhívás

Eljárás eredménye

Nyomdai szerződés

Nyomdai szerződés teljesítése

 

2010. 

Éves közbeszerzési terv 2010

Módosított éves közbeszerzési terv 2010

Statisztikai összegzés 2010

Utazásszervezés 2010

Hirdetmény

Eljárás eredménye

Utazásszervezés II. 2010

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Utazás szerződés

Szerződés teljesítése

Nyomdai eljárás 2010

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről

 

2009

 Éves közbeszerzési terv

Irodabérlet 

Ingatlanbérlet eredmény

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Nyomdai eljárás 

Ajánlattételi felhívás

Nyomda eredmény

Szerződés teljesítése

 

2008

Utazásszervezés

Szerződés módosítása - utazásszervezés

Szerződés teljesítése - utazásszervezés

Bankszámlavezetés és egyéb banki szolgáltatások nyújtása

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Nyomdai eljárás

Hirdetmény szerződés teljesítéséről

 

 Közbeszerzési szerződések listája 2003-2012