I. Elérhetőségi adatok

 1. Hivatalos név: Tempus Közalapítvány
 2. Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
 3. Postacím: 1438 Budapest, 70 Postafiók 508.
 4. Telefonszám: 06-1-237-1300
 5. Faxszám: 06-1-239-1329
 6. Központi elektronikus levélcím: info{kukac}tpf.hu
 7. A honlap URL-je: https://tka.hu
 8. Ügyfélszolgálat elérhetősége: https://tka.hu/kapcsolat
 9. Adószám: 18154180-2-42
 10. Adatvédelem: adatvedelem@tpf.hu, dpo@tpf.hu 

 

II. Szervezeti struktúra

 

III. A szervezet vezetői

1. Vezetők, testületi tagok

Főigazgató: Dr. Varga-Bajusz Veronika

KURATÓRIUM

A Kuratórium elnöke: Czibere Károly
A Kuratórium tagjai:
Czibere Károly
Karlóczai Orsolya Nóra
Borosán Beáta 
Ljubka Katalin
Dr. Nagy Katalin Ágnes
Dr. Kóczán-Győri Judit Katalin
Murai László
Dr. Pop Marcel
Dr. Deli Petra Eszter
Dobó Balázs
Sebő-Teklovics Boglárka

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

A Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Dubéczi Zoltán
A Felügyelőbizottság tagjai:
Dr. Dubéczi Zoltán
Dr. Fügedi Orsolya
Jordán Zsuzsanna
Kecskés Ádám
Dr. Hudák Annamária

 

2. Szervezeti egységek vezetői

2. Szervezeti egységek vezetői

Titkárság
dr. Baczkó Márk, titkárságvezető

Erasmus+ Programiroda
Verses István, Erasmus+ programigazgató
Máté Gergely, Erasmus+ programigazgató-helyettes

 • Erasmus+ mobilitási csoport – Dr. Lovászi Attila Gergely, Erasmus+ mobilitási csoportvezető
 • Erasmus+ partnerségi csoport – Rozgonyi Judit Zsuzsa, Erasmus+ partnerségi csoportvezető
 • Erasmus+ ifjúsági csoport – Sztráda Eszter, Erasmus+ ifjúsági csoportvezető
 • Erasmus+ felsőoktatási csoport – Györke Julianna, Erasmus+ felsőoktatási csoportvezető
 • Pénzügyi monitoring csoport – Budayné Szentes Dorottya, pénzügyi monitoring csoportvezető
 • SALTO oktatás-képzés TCA forrásközpont csoport – Albrechtné Garai Katalin, SALTO oktatás-képzés TCA forrásközpont csoportvezető
 • Szakmai programtámogatási csoport

Nemzetközi felsőoktatási fejlesztések igazgatósága
Dobos Gábor, nemzetközi felsőoktatási fejlesztési igazgató
Dr. Beke Márton, nemzetközi felsőoktatási fejlesztési igazgatóhelyettes
Jánosik Orsolya, nemzetközi felsőoktatási fejlesztési igazgatóhelyettes

 • Felsőoktatási fejlesztések és kutatások csoport – Neumayer Petra Ildikó, felsőoktatási fejlesztések és kutatások csoportvezető
 • Felsőoktatási együttműködések csoportja – Kamocsa Gábor, felsőoktatási együttműködések csoportvezető
 • Stipendium Hungaricum csoport – Hlavatý Ildikó, Stipendium Hungaricum csoportvezető
 • Stipendium Hungaricum intézményi koordinációs csoport – Dr. Gherdán Katalin, intézményi koordinációs csoportvezető

Gazdasági Igazgatóság
Maróti Szilvia, gazdasági igazgató

 • Pénzügyi és számviteli csoport – Jakobeyné Dékány Brigitta Ibolya, gazdasági igazgatóhelyettes 
 • Hazai finanszírozású támogatások pénzügyi elszámolását végző csoport
 • Nemzetközi finanszírozású támogatások pénzügyi elszámolását végző csoport
 • Bér- és munkaügyi csoport – Márton Péter, bér- és munkaügyi csoportvezető

Jogi és operatív igazgatóság
Dr. Tőkés Géza, jogi és operatív igazgató

 • HR csoport – Dimák Dávid, HR csoportvezető
 • Jogi csoport – dr. Jónás Béla Zsolt, vezető jogtanácsos
 • Iratkezelési és üzemeltetési csoport – Horváth Beáta, iratkezelési és üzemeltetési csoportvezető

Kommunikációs Igazgatóság
Szabó Csilla, kommunikációs igazgató

 • Nemzetközi kommunikációért és alumniért felelős csoport – Arany Anett, kommunikációs igazgatóhelyettes
 • Erasmus+ Programiroda kommunikációjáért felelős csoport – Bertalan Zsófia, Erasmus+ programkommunikációs csoportvezető
 • Digitális kommunikációért felelős csoport – Balogh Eszter, digitális kommunikációért felelős csoportvezető
 • Rendezvényszervezési csoport – Spanyár Krisztina, rendezvényszervezési csoportvezető
 • Grafikai tervezésért felelős csoport – Sebestyén Szilvia, grafikai tervezésért felelős csoportvezető

Informatikai Igazgatóság
Fodor Tamás, informatikai igazgató

 • Informatikai fejlesztési csoport – Gere Lajos, informatikai fejlesztési csoportvezető
 • Informatikai üzemeltetési csoport – Lovas Zsolt, informatikai üzemeltetési csoportvezető

Campus Mundi kiemelt projekt megvalósításáért felelős csoport
Németh Tamara, Campus Mundi projektmenedzser

 

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek 

3.1. A felügyelt költségvetési szervek: nem értelmezhető

3.2. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek: nem értelmezhető

3.3. A szerv által alapított közalapítványok: nem értelmezhető

3.4. A szervezet által alapított lapok: nem értelmezhető

3.5. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.

 

3.6. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek: nem értelmezhető

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

A Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Alapító okirat (hatályos: 2021. december 22.)

A Tempus Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata (hatályos: 2022. szeptember 1.)

A Szervezeti és működési szabályzat mellékletei:

A Tempus Közalapítvány minőségpolitikája

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Etikai Kódex

A szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek

 

2.  A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

Az 1996-ban létrehozott Tempus Közalapítvány az Kulturális és Innovációs Minisztérium felügyelete alatt működő, közhasznú szervezet, amely nemzeti és nemzetközi oktatási- képzési pályázati programokat kezel, különböző képzéseket  nyújt az EU támogatások felhasználása témakörében, illetve tudásközpont szerepet tölt be.

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nem értelmezhető

 

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1-10. nem értelmezhető

 

III. Közszolgáltatások

1-2. A közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása:

Hazai és nemzetközi programok és projektek:

 • A CEEPUS-program végrehajtásának és a CEEPUS Magyarországi Irodája működtetésének biztosítása.
 • Az Európai Unió Erasmus+ programja végrehajtásának és az Erasmus+ Nemzeti Iroda működtetésének biztosítása az oktatás és képzés terén, továbbá az ifjúság területén.
 • Az Európai Unió Európai Szolidaritási Testület programja végrehajtásának és az Európai Szolidritási Testület nemzeti iroda működtetésének biztosítása az oktatás és képzés terén, továbbá az ifjúság területén.
 • A Youth Wiki projekt nemzeti koordinációs feladatainak ellátása.
 • A Nemzeti Europass Központ feladatainak ellátása.
 • Az Alumni hálózat működtetése.
 • Az Európai Unió Európai Nyelvi Díj Programjának lebonyolítása.
 • A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap tervezését és felhasználását segítő fejlesztési programok szervezése és lebonyolítása, valamint az Új Széchenyi Terv programjainak lebonyolítása.
 • A középiskolások külföldi nyelvtanulását támogató program koordinálása.
 • A szellemi erőforrások fejlesztése érdekében olyan nemzetközi és hazai programok szervezése, amelyekre a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében felelős oktatási miniszter, emberi erőforrásokért felelős miniszter vagy a külpolitikáért felelős miniszter a Közalapítványt felkéri.
 • A Közalapítvány alapító okiratában meghatározott célokkal összhangban lévő képzések és pedagógiai-szakmai szolgáltatások fejlesztése, szervezése és lebonyolítása.
 • Részvétel európai vagy nemzetközi szakmai hálózatok munkájában, illetve hazai vagy nemzetközi együttműködések kezdeményezése, tudásmenedzsment-folyamatok elindítása a Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében. A Bologna-folyamat és az Európai Felsőoktatási Térség reformjával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A magyar felsőoktatás nemzetköziesedésének elősegítése és nemzetközi népszerűsítésének támogatása és a tudománydiplomáciáért felelős tárcával együttműködve ezek koordinálása.
 • A Mobilitási Bizottság titkárdági feladatainak ellátása.

Miniszteri ösztöndíjak:

 • A külföldi mobilitás elősegítése érdekében felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében felelős oktatási miniszter, emberi erőforrásokért felelős miniszter vagy a külpolitikáért felelős miniszter nevében miniszteri ösztöndíjakat adományoz, és a feladatkörébe utalt ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatokat lát el. A közalapítvány útján adományozható miniszteri ösztöndíjak:
  • az államközi egyezmények és megállapodások - különösen a Stipendium Hungaricum Program - alapján biztosított ösztöndíjak,
  • a külföldi magyar intézetekbe irányuló ösztöndíjak,
  • a magyar állami - oktatási, tudományos, kutatási, kulturális és művészeti területre vonatkozó - külföldi ösztöndíjak,
  • Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, továbbá
  • a Kormány által alapított és a Közalapítvány feladatkörébe utalt egyéb ösztöndíjak.

 

3. Igénybevétel rendje

Erasmus+ pályázatok: lásd honlapunkon a pályázatok/Erasmus+ menüpont alatt

Ceepus program: lásd honlapunkon a pályázatok/Ceepus menüpont alatt

Nemzeti Europass Központ: az Europass.hu oldalon leírtak szerint

 

4. Közszolgáltatások díja

A pályázás során a pályázókat terhelő költség nincs.

IV. A szervezet nyilvántartásai

1. Saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások: nem értelmezhető

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái:

Pályázatokhoz kapcsolódó adatok: a pályázás során kötelezően megadandó intézményi vagy személyes  adatok, nyertes pályázatok esetében szerződéses adatok. Nem nyilvános.

Hírlevélre feliratkozottak adatai: név, e-mail cím. Nem nyilvános.

Szakértői adatbázis: név, cím, e-mail cím, számlázási cím, szakterület, nyelvtudás. Nem nyilvános.

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A nyertes pályázatok listája elérhető: a pályázatok menüpont alatt az adott pályázattípusnál, az eredmények menüpont alatt

Erasmus+ Felsőoktatási pályázatok

Erasmus+ Köznevelési pályázatok

Erasmus+ Szakképzési pályázatok

Erasmus+ Felnőttoktatási pályázatok

EGT Alap

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A nyertes pályázatok listájának fénymásolási költsége 30 Ft/lap.

 

V. Nyilvános kiadványok

A Közalapítvány kiadányai elektronikus formában elérhetőek a Kiadványok menüpont alatt.

A költségtérítés mértéke: a Közalapítvány kiadványai elektronikus és nyomtatott formában is ingyenesen hozzáférhetőek

Éves jelentések:

2007. évtől a Kiadványok menüpontban

2006

2005

2004

2003

2002

 

Közlemények az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

2012

2011

2010

2009

2008

 

Mérlegbeszámolók:

2020

2019

2018

2017

2016

2015 

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Közbeszerzés Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 

2016.

Campus Mundi Utazási szolgáltatások beszerzése

 

2015.

Éves közbeszerzési terv

Éves statisztikai összegzés

Campus Hungary Utazási szolgáltatások beszerzése - Ajánlattételi Felhívás

Campus Hungary Utazási szolgáltatások beszerzése - Szerződés

TKA Utazási szolgáltatások beszerzése - Ajánlattételi Felhívás

TKA Utazási  szolgáltatások beszerzése - Szerződés

 

2014.

Éves közbeszerzési terv 2014

Módosított közbeszerzési terv 2014

Pénzforgalmi számla és betéti szerződés

Nyomdai kivitelezés

Utazásszervezői szerződés

Nyomdai kivitelezés - Campus Hungary TÁMOP 4.2.4 B/1-11/1-2012-0001

Nyomdai kivitelezés - Campus Hungary TÁMOP 4.2.4 B/2-11/1-2012-0001

Utazásszervezői ajánlattételi felhívás - Campus Hungary TÁMOP 4.2.4 B/1-11/1-2012-0001 és 4.2.4 B/2-11/1-2012-0001

Utazásszervezői szerződés - Campus Hungary TÁMOP 4.2.4 B/1-11/1-2012-0001

 

 2013.

Éves közbeszerzési terv 2013

Statisztikai összegzés 2013

Nyomdai eljárás 2013

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás - Campus Hungary projekt

SzerződésTÁMOP 4.2.4 B/1-11/1-2012-0001

Szerződés TÁMOP 4.2.4 B/2-11/1-2012-0001

Utazásszervezői szerződés - Campus Hungary TÁMOP 4.2.4 B/1-11/1-2012-0001 és 4.2.4 B/2-11/1-2012-0001

 

2012.

Éves közbeszerzési terv 2012

Módosított éves közbeszerzési terv 2012

Statisztikai összegzés 2012

Nyomdai eljárás 2012

Nyomdai szerződés

Utazási csomag szolgáltatások 2012

Eljárást megindító felhívás

Szerződés - Campus Hungary projekt

 

2011.

Éves közbeszerzési terv 2011

Módosított közbeszerzési terv 2011

Statisztikai összegzés 2011

Nyomdai eljárás 2011

Ajánlattételi felhívás

Eljárás eredménye

Nyomdai szerződés

Nyomdai szerződés teljesítése

 

2010. 

Éves közbeszerzési terv 2010

Módosított éves közbeszerzési terv 2010

Statisztikai összegzés 2010

Utazásszervezés 2010

Hirdetmény

Eljárás eredménye

Utazásszervezés II. 2010

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Utazás szerződés

Szerződés teljesítése

Nyomdai eljárás 2010

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről

 

2009

 Éves közbeszerzési terv

Irodabérlet 

Ingatlanbérlet eredmény

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Nyomdai eljárás 

Ajánlattételi felhívás

Nyomda eredmény

Szerződés teljesítése

 

2008

Utazásszervezés

Szerződés módosítása - utazásszervezés

Szerződés teljesítése - utazásszervezés

Bankszámlavezetés és egyéb banki szolgáltatások nyújtása

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Nyomdai eljárás

Hirdetmény szerződés teljesítéséről

 

 Közbeszerzési szerződések listája 2003-2012