Campus Mundi Program

A magyar felsőoktatás nemzetköziesítésének támogatásával a projekt a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatait erősíti, hozzájárulva ahhoz a kormányzati célhoz, hogy a Magyarországra érkező külföldi hallgatók száma 2021-ig 25 ezerről 40 ezerre növekedjen.

A felsőoktatás nemzetköziesítését támogató tevékenységek sorába tartozik a külföldi oktatási vásárokon, szakmai rendezvényeken való egységes megjelenés és a hazai felsőoktatási intézmények népszerűsítése. Az intézmények munkáját segítik a szakmai műhelyek, képzések és szakértői kurzusok, valamint az idegennyelvű képzések fejlesztésének szakmai támogatása. A mobilitással kapcsolatos kutatások, statisztikák, háttéranyagok, a szükséges adatbázisok bővítése és összehangolása szintén fontos hozzájárulást jelentenek a nemzetköziesítés elmélyítéséhez.

A létrehozandó nemzetközi alumni hálózat célja a kapcsolattartás a Magyarországon felsőoktatási (rész)tanulmányokat végzett külföldi hallgatókkal a tanulmányi időszak után.  Az alumni tagoknak komoly szerepe lehet a magyar felsőoktatás külföldi népszerűsítésében, további külföldi hallgatók toborzásában. Az általuk képviselt kapcsolati tőke nagy érték az üzleti-gazdasági, turisztikai, tudományos, illetve diplomáciai kapcsolatok megalapozása, megerősítése érdekében. 

 

A program az EFOP-3.4.2 kiemelt projekt „Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program” címen az Európai Unió és Magyarország kormányának támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 6,9 Mrd. Ft EFOP és 2,3 Mrd. Ft VEKOP forrással valósul meg a Tempus Közalapítvány kezelésében. 
Projektszám: EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001

 

 

 

Utolsó módosítás: 2017.09.19.