Felhívás

A Tempus Közalapítvány felhívást tesz közzé a Campus Mundi – Felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program keretében (EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001) felsőoktatási intézmények számára. 

A TKA szakmai programot szervez Ottawában (Kanada) 2018. november 16 - 21. között, melynek keretében támogatja a felsőoktatási intézmények megjelenését a CBIE (Canadian Bureau for International Education) 2018 Konferencián és Kiállításon, amely 2018. november 18-21 között Ottawában kerül megrendezésre. A résztvevő intézményeknek bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a közös nemzeti standon, egyúttal részvételi lehetőséget a Tempus Közalapítvány által szervezendő szakmai fórumon, melynek célja magyar felsőoktatási intézmények további partnerkapcsolat építési lehetőségeinek növelése. Az intézmények részvétele a Campus Mundi Program támogatásával valósul meg. A kiállításról további információ az alábbi honlapon elérhető: https://cbie.ca/upcoming-events/cbie-2018/

A jelentkezési felhívás minden magyar felsőoktatási intézmény számára nyitott. Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen jelentkezési felhívásunk nem képezi részét annak a három intézményi fókuszú kiállításnak, melyeken a Tempus Közalapítvány a Campus Mundi Program keretében nyújt a nyertes felsőoktatási intézmények számára támogatást.

A jelentkezés módja és határideje:

Kitöltött, aláírt és pecsételt jelentkezési lap és költségterv elektronikus, pdf formátumban történő megküldése a laura.kovacs@tpf.hu email címre a következő határidőre: 2018. július 27. (péntek) 17 óra.

Felhívás

Jelentkezési lap

 

További információ: Dr. Kovács Laura
T: +36 1/237-1300 / Mellék: 208
E-mail: laura.kovacs@tpf.hu

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a Campus Mundi – Felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési programban (EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001) felsőoktatási intézmények számára intézményi fókuszú kiállításokon és nemzetközi hallgatótoborzó felsőoktatási vásárokon történő részvételre.

A pályázati felhívás célja a hazai felsőoktatási intézményekben zajló nemzetköziesítési folyamat elősegítése, a magyar felsőoktatás és az intézmények nemzetközi láthatóságának erősítése, a külföldi partnerkapcsolat-építés és promóció támogatása, hozzájárulva a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javításához és a kifelé-befelé irányuló mobilitás ösztönzéséhez.

Figyelem, külön szükséges pályázni az intézményi fókuszú és a hallgatótoborzó vásárokon történő részvételre!

Beadási határidő: 2018. február 15. 12 óra

Pályázat az intézményi fókuszú kiállításokon történő részvételre:

Pályázati felhívás letöltése

Intézményi űrlap letöltése

Jelölti űrlap letöltése

További információ:
Mester-Takács Tímea és Dr. Kovács Laura
T: +36 1/237-1300 / Mellék: 206 vagy 208
E-mail: timea.takacs{kukac}tpf.hu, laura.kovac{kukac}@tpf.hu

Pályázat a nemzetközi hallgatótoborzó vásárokon történő részvételre:

Pályázati felhívás letöltése

Intézményi űrlap letöltése

Jelölti űrlap letöltése

1. sz. melléklet letöltése

2. sz. melléklet letöltése

További információ:
Simon Ágnes és Tweneboah Georgina
T: +36 1/237-1300 / Mellék: 207 vagy 342
E-mail: agnes.simon{kukac}tpf.hu; georgina.tweneboah{kukac}tpf.hu

 

Sikeres pályázást kívánunk!

Study in Hungary egység

A Tempus Közalapítvány az EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú Campus Mundi projekt keretében „Nemzetköziesítési tanácsadó-értékelő eljárásban valószakértői részvétel” tárgyú felhívást tesz közzé.

A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi projekt keretében tanácsadó-értékelő eljárást indít a magyar felsőoktatási intézmények nemzetköziesítésének minősítésére.

A projekt keretein belül 2017-2021 között legalább 13 intézményi tanácsadó-értékelő eljárás kerül lebonyolításra. Az eljárást végző szakértők felíhívása, valamint a pályázáshoz szükséges dokumentum az alábbi linken található.

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton kérjük elküldeni a neumayer.petra{kukac}tpf.hu email címre.

A beküldés határideje: 2017. augusztus 11.

A külföldi hallgatók mentorálása témájának feldolgozására a Tempus Közalapítvány egy szakmai műhelyt (Peer Learning Activity, azaz PLA) tervez megrendezni. Terveink szerint a PLA I. modulja foglalkozik majd a mentorrendszer létrehozásának és működtetésének megvitatásával, a II. modul témája pedig a diákmentorok számára készülő kézikönyv témaköreinek meghatározása és tartalmának összeállítása lesz.

E feladatok megvalósítása kapcsán a Tempus Közalapítvány a következő címmel jelentet meg ajánlattételi felhívást:
1. „Hazai felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatókat segítő mentorrendszer kialakítása”
2. „Kézikönyv összeállítása hazai felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatókat segítő diákmentorok számára”

A beszerzések az EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú Campus Mundi projekt keretében valósulnak meg.

Mindkét ajánlattételi felhívás a fentebb ismertett PLA megtervezésére és moderatori lebonyolítására, illetve a témakör kézikönyvben való összefoglallására vonatkozik. Egy ajánlattevő akár mindkét ajánlattételi felhívásra adhat be ajánlatot. A megvalósítás során az ajánlattevők és a Tempus Közalapítvány szoros együttműködése szükséges.

Az ajánlattételi felhívást, valamint az ajánlattételhez szükséges dokumentumokat a következő linkekre kattintva találják:
1. Mentorrendszer - ajánlattételi felhívás és mellékletek
2. Mentorkéziköny - ajánlattételi felhívás és mellékletek

Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton kérjük elküldeni gabriella.meszaros{kukac}tpf.hu email címre.

A beküldés határideje: 2016. szeptember 26. 12:00.

Az egyetemi rangsorok (rankingek), amelyek eligazodást nyújthatnak az érdekeltek (pl. hallgatók) számára az egyes intézmények teljesítményéről, ma már megkerülhetetlen elemei a felsőoktatásnak. A felsőoktatás nemzetköziesítése szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bírnak ezek a felsőoktatási rangsorok, hiszen mind a külföldi tanulmányokra készülő magyar hallgatók, mind pedig a magyar felsőoktatás iránt érdeklődő külföldi hallgatók sok esetben, a rangsorokban jó helyet elfoglaló intézmények közül választanak.

A fenti témához kapcsolódóan a Tempus Közalapítvány az EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú Campus Mundi projekt keretében „Felsőoktatási rankingek a magyar felsőoktatás nemzetköziesítésének és a hallgatói mobilitás szolgálatában, valamint a magyar felsőoktatás nemzetköziesítése a felsőoktatási rankingek szolgálatában” tárgyú beszerzést kíván megvalósítani, melyekhez kapcsolódóan ajánlattételi felhívást tesz közzé.

Az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlattételhez szükséges dokumentumok az alábbi linken elérhetők:

Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton kérjük elküldeni a laura.kovacs{kukac}tpf.hu email címre.

A beküldés határideje: 2016. október 10. 12:00.

A Tempus Közalapítvány az EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú Campus Mundi projekt keretében „Nemzetközi hallgatók a hazai felsőoktatási intézményekben” tárgyú beszerzést kíván megvalósítani, melyhez kapcsolódóan ajánlattételi felhívást tesz közzé.

A kutatás témája a nemzetközi/külföldi hallgatók hazai intézményi integrációja, intézményi és programszintű megoldásai, az ezzel kapcsolatos igények, problémák azonosítása, valamint javaslatok megfogalmazása.

Az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlattételhez szükséges dokumentumok az alábbi linken elérhetők:

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás .doc formátumban

Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton kérjük elküldeni a georgina.kasza{kukac}tpf.hu email címre.

A beküldés határideje: 2017. április 27. 16:00.

A Tempus Közalapítvány az EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú Campus Mundi projekt keretében „Szakmai műhely nemzetközi hallgatókat segítő mentorprogramok munkatársai részére” tárgyú beszerzést kíván megvalósítani, melyekhez kapcsolódóan ajánlattételi felhívást tesz közzé.

A szakmai műhely témája a nemzetközi hallgatókat segítő mentorprogram sikeres működtetése a hazai felsőoktatásban. 

Az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlattételhez szükséges dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

Ajánlattételi felhívás

Mellékletek

Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton kérjük elküldeni a gabriella.meszaros{kukac}tpf.hu email címre.

 

A beküldés határideje: 2017. május 2. 12:00.

A színvonalas doktori képzés meghatározó eleme az egyetemi kutatásoknak, továbbá az egyetem által kiadott PhD fokozatok száma pozitívan befolyásolja az intézmény nemzetközi elismertségét. Mindebből következik, hogy a magyar felsőoktatás nemzetközi versenypozíciójának javításához elengedhetetlen, alapvető eszköz a PhD hallgatók számának és képzésük minőségének nagymértékű emelése. Ezen megállapításokat szem előtt tartva a kutatás célja, hogy világos képet kapjunk a hazai doktori iskolák nemzetközi vonatkozásairól.

A Tempus Közalapítvány az EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú Campus Mundi projekt keretében „A magyar doktori iskolák nemzetköziesedésének vizsgálata” tárgyú beszerzést kíván megvalósítani, melyekhez kapcsolódóan ajánlattételi felhívást tesz közzé.

Az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlattételhez szükséges dokumentumok az alábbi linken elérhetők:

Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton kérjük elküldenia laura.kovacs{kukac}tpf.hu email címre.

A beküldés határideje: 2017. április 6. 16:00.

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a Campus Mundi – Felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési programban (EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001) felsőoktatási intézmények számára intézményi fókuszú kiállításokon és nemzetközi hallgatótoborzó felsőoktatási vásárokon történő részvételre.

A pályázati felhívás célja a hazai felsőoktatási intézményekben zajló nemzetköziesítési folyamat elősegítése, a magyar felsőoktatás és az intézmények nemzetközi láthatóságának erősítése, a külföldi partnerkapcsolat-építés és promóció támogatása, hozzájárulva a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javításához és a kifelé-befelé irányuló mobilitás ösztönzéséhez.

Figyelem, külön szükséges pályázni az intézményi fókuszú és a hallgatótoborzó vásárokon történő részvételre!

A MÓDOSÍTOTT BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2016. MÁJUS 2. (HÉTFŐ) 16 ÓRA

 

Pályázat az intézményi fókuszú vásárokon történő részvételre:

Pályázati felhívás letöltése
On-line jelentkezési lap letöltése

Helyesbítés: A pályázati feltételekben a pályázatban szereplő jelöltekre vonatkozó feltétel: a jelölt a pályázó felsőoktatási intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozója.

További információ:
Mester-Takács Tímea és Kovács Laura
T: +36 1/237-1300 / Mellék: 206 vagy 208
E-mail: timea.takacs@tpf.hu, laura.kovacs@tpf.hu

 

Pályázat a nemzetközi hallgatótoborzó vásárokon történő részvételre:

Pályázati felhívás letöltése
On-line jelentkezési lap letöltése
1. számú melléklet letöltése
2. számú melléklet letöltése

Helyesbítés: A pályázati feltételekben a pályázatban szereplő jelöltekre vonatkozó feltétel: a jelölt a pályázó felsőoktatási intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozója.

További információ:
Simon Ágnes
T: +36 1/237-1300 / Mellék: 207
E-mail: agnes.simon@tpf.hu

 

Sikeres pályázást kívánunk!

Campus Mundi Program

Az egyetemi rangsorok (rankingek), amelyek eligazodást nyújthatnak az érdekeltek (pl. hallgatók) számára az egyes intézmények teljesítményéről, ma már megkerülhetetlen elemei a felsőoktatásnak. A felsőoktatás nemzetköziesítése szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bírnak ezek a felsőoktatási rangsorok, hiszen mind a külföldi tanulmányokra készülő magyar hallgatók, mind pedig a magyar felsőoktatás iránt érdeklődő külföldi hallgatók sok esetben, a rangsorokban jó helyet elfoglaló intézmények közül választanak.

A fenti témához kapcsolódóan a Tempus Közalapítvány az EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú Campus Mundi projekt keretében „Felsőoktatási rankingek a magyar felsőoktatás nemzetköziesítésének és a hallgatói mobilitás szolgálatában, valamint a magyar felsőoktatás nemzetköziesítése a felsőoktatási rankingek szolgálatában” tárgyú beszerzést kíván megvalósítani, melyekhez kapcsolódóan ajánlattételi felhívást tesz közzé.

Az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlattételhez szükséges dokumentumok az alábbi linken elérhetők:

Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton kértük elküldeni a laura.kovacs{kukac}tpf.hu email címre.

A beküldés határideje: 2016. október 10. 12:00 volt.