További információ >>

Figyelem!

Az Erasmus+ program első szakasza 2020-ban lezárult. Az új 2021-2027 közötti szakasz információit az új Erasmus+ honlapunkon érhetik el: erasmusplusz.hu

Beadási határidők a 2021-es évben:

A pályázati űrlap ezen a linken érhető el.

 

Erasmus+ a felnőtt tanulásban 2014-2020

Mi az Erasmus+ célja a felnőtt tanulás területén?  

Ki pályázhat a programban?

A program keretében az intézmények mobilitási projekteket és stratégiai partnerségeket valósíthatnak meg. 

Magyarázat a felnőtt tanulás/felnőttoktatási szektor definíciójához

A 2020-es Erasmus+ útmutató a 318. oldalon definiálja a felnőtt tanulók és felnőttoktatást végző szervezetek fogalmait. Az Erasmus+ program és az Európai Uniós megközelítés a felnőttoktatást tekintve némileg különbözik a hazai értelmezéstől, ezért fontosnak tartjuk, hogy az Erasmus+ útmutatóhoz magyarázatot, példákat adjunk.


Az Erasmus+ program szempontjából felnőttoktatásnak tekintünk minden olyan nem szakmai célú, azaz nem munkakör betöltésére jogosító oktatási programot, ami felnőtteket érint, történjen az:

Az Erasmus+ program szempontjából felnőttkori tanulásnak, felnőttoktatásnak azok a programok tekinthetőek, amelyek

Felnőtt tanulói célcsoportok lehetnek pl.: foglalkoztatottak, munkanélküliek, gazdaságilag inaktívak, nyugdíjasok, Gyeden/Gyesen lévők, fogyatékossággal élők (fogyatékosság típusa szerint specifikálva); megváltozott munkaképességűek, nem dolgozó és nem tanuló (NEET) fiatal felnőttek, pályamódosításra/pályakorrekcióra kényszerülő felnőttek, korcsoport szerint meghatározott célcsoportok (pl. 50 év felettiek), nem szerint meghatározott célcsoport (nők/férfiak), földrajzi terület szerint meghatározott célcsoportok (pl. x megyében élők vagy rurális térségben élők), valamilyen szempontból (pl. területi, anyagi) hátrányos helyzetűek, alacsony iskolázottságúak (vagy más iskolai végzettség szerint meghatározott célcsoport), írástudatlanok,    foglalkozás szerint meghatározott célcsoport (pl. egészségügyi vagy szociális szférában dolgozók), romák, menekültek, bevándorlók, szabadságvesztésüket töltő felnőttek, fogvatartásból szabadult felnőttek, állami gondozásból kikerülő felnőttek stb. Ezeket az „általánosan” megfogalmazott felnőtt tanulói célcsoportokat a projektben javasolt tovább szűkíteni, konkretizálni.

A felnőttoktatók azok a szakemberek (oktatók, trénerek, mentorok, tutorok, instrukturok, tanácsadók stb.), akik felnőttoktatási, kompetenciafejlesztési, mentorálási, pszichoszociális támogatási, tanácsadási céllal foglalkoznak felnőttekkel iskolarendszerű felnőttoktatás vagy iskolarendszeren kívüli felnőttkori tanulási programok keretein belül.

Pályázó szervezet, intézmény lehet a felnőttoktatás terén működő munkaerő-piaci, oktatási, képzési, kulturális, sport stb. állami vagy magánintézmény.

Pályázó szervezetek, intézmények lehetnek például:

Lehetséges projekt témakörök, tippek, javaslatok 

Javaslatok a projekt megtervezéséhez és a pályázat kidolgozásához

 Pályázattípusok

Utolsó módosítás: 2021.04.12.

Felnőttoktatási munkatársak mobilitása

Következő határidő: legközelebb jövő évben

Az Erasmus+ pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és ifjúsági munka minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

Részletek

A COVID-19 helyzet nyomán létrehozott stratégiai partnerségek a felnőtt tanulás területén

Következő határidő:

A COVID-19 járvány alapvető hatással van az oktatás, a képzés és az ifjúság területére is. Ilyen kivételes körülmények között az Erasmus+ programnak még nagyobb szerepe van az oktatás, a képzés és az ifjúság területén megvalósuló innovációk elősegítésében, valamint a személyes, szociálpedagógiai és szakmai fejlődési lehetőség megteremtésében.

Részletek

Stratégiai partnerségek: felnőtt tanulási projektek

Következő határidő:

Az Erasmus+ pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a felnőttkori tanulás területén.

Részletek