Az Erasmus+ program 2014-es indulása óta többször írtunk már magazinunkban vagy beszéltünk rendezvényeinken arról, hogy mennyiben különböznek a pályázati szektorok egymástól és az európai uniós megközelítésben mi tekinthető felnőtt tanulásnak. Fontos ismét kiemelni, hogy az Erasmus+ programban nem a részt vevő intézmények típusa határozza meg, hogy melyik szektorban lehet releváns a pályázatunk, hanem a projekt témája, célcsoportja dönti el.

Az Erasmus+ definíció szerint

Így a felnőtt tanulási szektorban gyakorlatilag bármely szervezet, intézmény pályázhat akár mobilitási, akár partnerségi pályázattípusban, amennyiben a projekt témája és célcsoportja megfelel az Erasmus+ felnőtt tanulási megközelítésének.

A szektorban számtalan lehetőség rejlik olyan szervezeti, munkatársi szakmai igények, problémák megoldására, amellyel a résztvevő szervezet, intézmény erődösik, versenyképesebb lesz a szakterületén, munkatársai új ismereteket sajátítanak el, nagyobb tapasztalatot szereznek nemzetközi viszonylatban. Érdemes figyelni a Tempus Közalapítvány felnőtt tanulási rendezvényeit, pályázati lehetőségeit, hiszen lehet, hogy pont ez a szektor lesz a kulcsa szervezetük jövőbeni sikereinek.

Tippelje meg, hogy az alább felsorolt projektpéldák melyik szektorban lehetnek támogathatóak! Az oldal alján lévő helyes megoldásoknál rövid indokolás is található.

1. A helyi önkormányzat által koordinált projektben idősek részére digitális kompetenciafejlesztési tananyag kifejlesztése.
a. felnőtt tanulás          b. köznevelés          c. szakképzés          d. felsőoktatás 

2. Egy művelődési ház munkatársainak európai intézmények közönségszervezési módszerének megismerését célzó szakmai látogatásokon (job shadowing) való részvétele.
a. felnőtt tanulás          b. köznevelés          c. szakképzés          d. felsőoktatás

3. Munkanélküliek részére új karriermenedzsment/álláskeresési technikák kifejlesztése.
a. felnőtt tanulás          b. köznevelés          c. szakképzés          d. felsőoktatás

4. Fogyatékkal élő fiatal felnőttek részére speciális társastáncot oktató módszertan kidolgozása, adaptálása vagy más ország gyakorlatainak megismerése.
a. felnőtt tanulás          b. köznevelés          c. szakképzés          d. felsőoktatás

5. Cukorbeteg vagy étkezési intoleranciában szenvedő gyerekek szülei számára főzőtanfolyami tananyag kidolgozása vagy más ország gyakorlatának megismerése.
a. felnőtt tanulás          b. köznevelés          c. szakképzés          d. felsőoktatás

6. Több civil szervezet együttműködésében egymás adományszervezési módszereinek megismerése.
a. felnőtt tanulás          b. köznevelés          c. szakképzés          d. felsőoktatás

Az Erasmus+ program szempontjából felnőttoktatásnak tekintünk minden olyan nem szakmai célú, azaz nem munkakör betöltésére jogosító oktatási programot, ami felnőtteket érint: alapkészségek fejlesztése felnőtteknek, általános készségek, nyelvi vagy informatikai kompetenciák fejlesztése, kulcskompetenciák fejlesztése, vállalkozói és vezetői kompetenciák fejlesztése, személyiségfejlesztő tréning, módszertani képzés, érzékenyítő képzés, klubtevékenységek, táborok, műhelyfoglalkozások. Felnőttkori tanulásnak, felnőttoktatásnak azok a programok tekinthetőek, amelyek célcsoportja, tevékenységei és hatásai felnőtteket, felnőtt tanulókat és/vagy felnőttoktatókat érintenek.

Bővebben: tka.hu » Erasmus+ » Felnőtt tanulás

KVÍZ HELYES MEGOLDÁSAI:

1. a – Miért? A projekt témája felnőtt tanulók digitális kompetenciafejlesztése.
2. a – Miért? A projekt témája felnőtt tanulók szakmai kompetenciafejlesztése, ami nem nyújt új munkakör betöltésére jogosító végzettséget.
3. a – Miért? A projekt témája olyan kompetenciák fejlesztése, amelyekkel nem tudnak új munkakört ellátni, de javítja a résztvevők esélyeit a munkaerőpiacon. 
4. a – Miért? A projekt témája felnőtt tanulók készségeinek fejlesztése, nem szakmai jellegű képzés. 
5. a – Miért? A projektben olyan felnőtt tanulók vesznek részt, akik nem elsősorban szakmai tevékenység részeként foglalkoznak gyerekekkel és a projekt témájával, hanem szülőként, életvitelük részeként.
6. a – Miért? Olyan felnőtt tanulók a célcsoport, akik nem a felsőoktatási tanulmányaik részeként, nem kreditpontokért vesznek részt a tanfolyamon.

Szerző: ROZGONYI ZSUZSA
Tempus Közalapítvány, Erasmus+ Programiroda

Utolsó módosítás: 2019.06.05.