Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió közös történelmének, sokszínűségének és működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.

FIGYELEM!

Az Európa a polgárokért program 2014-2020 között zajló pályázati ciklusa véget ért. A futó projektekkel kapcsolatos kérdésekkel a pályázók
a program lebonyolításáért felelős
EACEA-hoz fordulhatnak.

 

Az Európa a polgárokért program céljai

Általános célok:

Konkrét célok:

FONTOS VÁLTOZÁSOK: Egyre nagyobb hangsúly helyeződik a program prioritásai mellett a világosan megjelenő és kidolgozott európai dimenzióra, az innovatív munkamódszerekre, az újszerű tevékenységekre és a disszeminációra. Továbbá fontos, hogy a projekteknek legyen úgynevezett multiplikátor hatásuk, vagyis a közvetlenül részt vevőknél szélesebb kört érjenek el. Prioritást élvez az alulreprezentált vagy kevesebb lehetőséggel bíró csoportokból érkező polgárok bevonása.

Konkrét, kiemelt prioritások:

Az Európa a polgárokért program általános célkitűzéseivel összhangban az Európai Bizottság konkrét prioritásokat is meghatároz. Eddig évente változtak ezek a prioritások. 2016-tól viszont több évre vonatkozóan alkalmazhatóak a program további időszakában (2016 és 2020 között) is, így a pályázóknak több idejük lesz projektjeik megtervezésére és előkészítésére.

A program kiemelt prioritásai 2020-ban:Hasznos tanácsok és gyakori kérdések >>

 

2020-tól érvényes kiemelt prioritások

1. alprogram: Európai emlékezet

Pályázati év Pályázásra jogosult megemlékezések
2020 1950 A Robert Schuman nyilatkozat
1990 A német újraegyesítés
2000 Az Európai Unió Alapjogi Chartájának kikiáltása

2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel

A 2020-tól érvényes prioritások részletei angol nyelven

 

A korábbi évek prioritásai (tájékoztatásul):

A 2019-től érvényes prioritások angol nyelven

 

A 2016-tól érvényes prioritások részletei (tájékoztatásul):

 

A 2014-es évre vonatkozó prioritások 
A 2015-ös évre vonatkozó prioritások
Infografika a 2015-ös prioritásokról

 

A pályázásra jogosultak köre

Alprogramoktól függően a következők vehetnek részt az Európa a polgárokért programban:

 

A program felépítése

1. alprogram: Európai emlékezet

Benyújtási határidő
(2020-ban)
Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük
február 4. 2020. szeptember 1. és 2021. február 28. között

 

Benyújtási határidő
(2019-ben)
Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük
február 1. a határidővel megegyező év szeptember 1-je és a határidőt követő év február 28-a* között

*2020-ban február 29-e

2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel

Intézkedés Benyújtási határidő
(2020-ban)
Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük
Testvérváros program február 4. 2020. július 1. és 2021. március 31.
szeptember 1. 2021. február 1. és október 31. között
Városok hálózatai március 3. 2020. szeptember 1. és 2021február 28. között
szeptember 1. 2021. március 1. és augusztus 31. között
Civil társadalmi projektek szeptember 1. 2021. március 1. és augusztus 31. között

 

Intézkedés Benyújtási határidő
(2019-ben)
Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük

Testvérváros-program

február 1. a határidővel megegyező év július 1-je és a határidőt követő év március 31-e között
szeptember 1. a határidőt követő év február 1-je és október 31-e között
Városok hálózatai március 1. a határidővel megegyező év szeptember 1-je és a határidőt követő év február 28-a* között
szeptember 1. a határidőt követő év március 1-je és augusztus 31-e között
Civil társadalmi projektek szeptember 1. a határidőt követő év március 1-je és augusztus 31-e között

*2020-ban február 29-e

2020-tól a pályázatokat legkésőbb a pályázati (benyújtási) határidő utolsó napján, közép-európai idő (CET) szerint 17:00 óráig kell benyújtani. Amennyiben a beadási határidő hétvégére esik, akkor a hétvége utáni első munkanap tekintendő a határidő napjának. 

A programban részt vevő országok

Támogatható országok jelenleg:

További résztvevők:

Kérjük, olvassa el az Európa a polgárokért programról és a pályázás feltételeiről szóló programismertetőt is.

Kapcsolat
Az Európa a polgárokért program 2014-2020 között zajló pályázati ciklusa véget ért. A futó projektekkel kapcsolatos kérdésekkel a pályázók a program lebonyolításáért felelős EACEA-hoz fordulhatnak.

Hasznos linkek
EACEA
EU Citizenship Portal

 

Pályázattípusok

Utolsó módosítás: .

Testvérvárosi találkozók

Következő határidő:

Az Európa a polgárokért program pályázata városok / települések és testvérvárosi bizottságaik vagy más, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek számára.

Részletek

Városok hálózatai

Következő határidő:

A hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjeit támogatja a program.

Részletek

Civil szervezetek projektjei

Következő határidő:

A pályázattípusban elsősorban a nagy, átfogó, európai témájú, több európai partnert összefogó projektek kapnak támogatást.

Részletek

Európai emlékezet projektek

Következő határidő:

A pályázattípus célja, hogy hozzájáruljon az Európai Unió történelmének és sokszínűségének jobb megértéséhez.

Részletek