Az Erasmus akkreditáció az ifjúságügy területén lehetőséget nyújt a szervezeteknek rendszeres mobilitási tevékenységek megvalósítására. Olyan szervezeteknek ajánljuk, amelyek meg akarják nyitni kapuikat a határokon átívelő csereprogramok és együttműködési projektek előtt és rendszeresen kívánnak megvalósítani magas minőségű mobilitási projekteket az ifjúsági területen.

Erasmus akkreditáció az ifjúságügy területén

1. A pályázattípus célja

2. A pályázásra jogosultak köre 

Ifjúságügyi Erasmus-akkreditációra a következő országok valamelyikében letelepedett köz- és magánszervezetek pályázhatnak:

3. Pályázati feltételek

Az ifjúságügy területén megszerzett Erasmus-akkreditáció azt jelenti, hogy a szervezet megfelelő és hatékony eljárásokkal és intézkedésekkel rendelkezik a tervezett tanulási célú mobilitási tevékenységek magas színvonalú megvalósításához, amelyekkel az ifjúsági terület erősítését szolgálja.

Az akkreditált Erasmus-szervezetek lehetőséget kapnak, hogy egyszerűsített módon pályázhassanak támogatásra az adott pályázati időszak ifjúsági mobilitási tevékenységeinek megvalósításához. Ezek a pályázatok az elfogadott akkreditációs terven alapulnak, tehát a tervezett tevékenységek részletes listáját itt nem szükséges mellékelni. Ehelyett ezek a pályázatok a tervezett tevékenységekre és a résztvevők számára fókuszálnak.

Az akkreditált szervezetek vállalják, hogy betartják az Erasmus Ifjúságügyi Minőségi Elvárásokat, és magas minőségű mobilitási tevékenységeket valósítanak meg az ifjúsági területen.

Az akkreditált szervezetek nem jogosultak pénzügyi támogatásra a hagyományosan megpályázható ifjúsági mobilitási tevékenységek esetében. Ugyanakkor, partnerként részt vehetnek az ilyen típusú projektekben.

Az Erasmus-akkreditációra vonatkozó formai és tartalmi követelményeket a Pályázati szabályzat tartalmazza. 

4. Kiválasztási eljárás

A pályázatok értékelése a Pályázati szabályzatban meghatározott odaítélési, valamint kizárási és kiválasztási szempontok alapján történik. A kiválasztásért felelős nemzeti iroda értékelő bizottságot jelöl ki a teljes folyamat irányításának felügyeletére. A szakértők által elvégzett értékelés alapján az értékelő bizottság összeállítja a kiválasztásra javasolt pályázatok listáját.

5. A pályázatok beadásának határideje

A pályázatok folyamatosan beadhatók; értékelésük és az akkreditációk odaítélése folyamatosan zajlik.

További információ 

További információ az Erasmus+ Ifjúság honlapján található.

Pályázati űrlap:https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=Youth

(a kitöltéshez EU Login felhasználóra van szükség, amely létrehozható az alábbi linken)

Pályázati szabályzat: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a03-2020-rules-application_en.pdf

Erasmus Ifjúságügyi Minőségi Elvárások:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a03-2020-erasmus-youth-quality-standards_en.pdf

Pályázati tudnivalók: http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/info 

Pályázati felhívás:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ENG&toc=OJ:C:2020:227:TOC

Utolsó módosítás: 2020.09.10.