Az Erasmus akkreditációs felhívás az Európai Unió 2021–2027. évi oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramjára történő előkészület keretében került közzétételre.

Erasmus akkreditáció a szakképzési szektorban (KA120)

1. A pályázattípus célja

A pályázattípus célja az oktatás és tanulás európai dimenziójának megerősítése, a képzés és az oktatás minőségének javítása Európában, illetve hozzájárulni az európai oktatási térség létrehozásához. A sikeres pályázók egy hosszú távra (2027 végéig) szóló tanúsítványt nyernek el, melynek birtokában a köznevelési, szakképzési és felnőtt tanulási területeken működő intézmények magas színvonalú mobilitási projektek megvalósításán keresztül tudják támogatni oktatási céljaikat és az intézményekben dolgozók, tanulók szakmai fejlődését.

Az Erasmus akkreditációra sikeresen pályázók az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül.

2. A pályázásra jogosultak köre

A pályázó intézménynek/szervezetnek legalább két év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie abban a szektorban, amelyben akkreditációs pályázatot kíván benyújtani.

Szakképzés

3. Erasmus akkreditáció birtokában várhatóan megvalósítható tevékenységek

4. A programban résztvevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus programban:

Az Európai Unió tagállamai*: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

5. Pályázati feltételek

6. A támogatás mértéke

Az akkreditált intézményeknek külön támogatás-igénylő pályázatot kell benyújtaniuk évente a tevékenységek megvalósításához, melynek határideje 2021-ben május 11. A támogatás költségtípusai ezen a linken érhetőek el.

7. A pályázás menete

A pályázás menetéről részletes tájékoztató az Erasmus akkreditációs felhívásban érhető el. Az itt közölt információk csak tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek, a program egyes részletszabályai még nem tekinthetők véglegesnek, elképzelhetők változások.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus pályázatot csak intézmények nyújthatnak be (egyének közvetlenül nem nyújthatnak be pályázatot).

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

8. Pályázati határidő

Az Erasmus akkreditációs pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 19., déli 12:00 óra.
Az akkreditált intézmények költségvetésigénylő pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 11., déli 12:00 óra.
Az Erasmus-akkreditációval nem rendelkezőknek szóló, rövid futamidejű mobilitási pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 11., déli 12:00 óra.

Az új programszakasz pályázati űrlapjai ezen a linken érhetőek el.

9. Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Tel: +36 1 237 13 00
vagy az Erasmus+ mobilitási csoport bármelyik munkatársánál

Utolsó módosítás: 2021.04.12.