A pályázattípus célja innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése és/vagy már létező vagy új termékek, vagy innovatív ötletek intenzív disszeminációja és eredményeinek terjesztése intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a felsőoktatás területén.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Felsőoktatás Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK / FELSŐOKTATÁSI PROJEKTEK

 

A PÁLYÁZATTÍPUS CÉLJA

A pályázattípus célja innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése és/vagy már létező vagy új termékek, vagy innovatív ötletek intenzív disszeminációja és eredményeinek terjesztése intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a felsőoktatás területén. A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

 

Innovációt támogató partnerségek

2020-ban kb. 2,1 millió euró a támogatási keret (felsőoktatás, stratégiai partnerségek pályázattípus). Ez lehetővé teszi több jó minőségű, de kisebb volumenű projekt támogatását is.

A különböző volumenű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.

A mellékelt ábra a stratégiai partnerségek 2019-es, összes oktatási szektorra vonatkozó pályázati eredményét tartalmazza.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

A PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE

 

A PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ ORSZÁGOK

Az Erasmus+ program bármely programországa, illetve adott esetben bármely egyéb partnerország számára nyitott. Részletes információk a 2020-as Erasmus+ Program Útmutatóban találhatók.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

MILYEN TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATHATÓK A STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK KERETÉBEN?

Stratégiai partnerségek pályázattípus keretén belül a kisléptékű együttműködésektől egészen a nagyléptékű projektekig bármilyen témájú projekt megvalósítható, amely kapcsolódik a felsőoktatáshoz és összhangban van a Stratégiai partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel.

Támogatható tevékenységek például a következő területekhez kapcsolódó innovatív gyakorlatok kidolgozása, tesztelése, adaptálása és megvalósítása:

o   a munkaerőpiaci igényeknek való megfelelés biztosítása érdekében közös tanulmányi programok és közös tantervek, intenzív programok és a különböző országokban működő partnerségi tagok közös moduljai (az elektronikus modulokat is beleértve), valamint tudományterületek és gazdasági szektorok (állami/magán) közös moduljai;

o   programországokat érintő nemzetközi projektalapú együttműködés a vállalkozások és a felsőoktatási intézmények hallgatói/munkatársai között, aminek célja a valós helyzetek tanulmányozása;

o   pedagógiai megközelítések és módszertanok, különösen olyanok, amelyeknek célja a transzverzális kompetenciák, a vállalkozói szellem és a kreatív gondolkodás ösztönzése, többek között a multi-, transz- és interdiszciplináris megközelítések bevezetése, a tanulási mobilitás tantervbe történő rendszerszerűbb beépítése („beágyazott mobilitás”), valamint az IKT hatékonyabb hasznosítása révén;

o   a tanulási módok nagyobb választékának integrációja (távoktatás, részidős oktatás, moduláris tanulás), nevezetesen új, személyre szabott tanulási formák, nyitott oktatási segédanyagok, illetve a virtuális mobilitás és a virtuális tanulási platformok stratégiai alkalmazása révén;

o   az oktatási ágazatok közötti átjárhatóság előmozdításának új megközelítései (például előzetes tudás érvényesítése, rugalmas tanulási lehetőségek: moduláris tanulmányok, vegyes oktatási formák stb.);

o   pályaválasztási tanácsadás, orientáció és a személyre szabott felkészítés módszerei és eszközei;

o   a felsőoktatási intézmények helyi/regionális hatóságokkal és egyéb érintett szereplőkkel való együttműködése nemzetközi keretek között, amelynek célja a különböző formális és informális oktatási és képzési ágazatok közötti kapcsolatépítés és tudásmegosztás előmozdítását ösztönző regionális fejlesztés és ágazatközi együttműködés támogatása;

o   a támogatási szolgáltatásokért felelős munkatársak közötti együttműködés és tapasztalatcsere (orientációs, tanácsadó, személyre szabott felkészítési módszerek és eszközök, a hallgatók által elért eredmények nyomon követését szolgáló rendszerek fejlesztése); a hallgatók támogatására irányuló szolgáltatásokat végző munkatársak közötti együttműködés és gyakorlatcsere a szolgáltatások minőségének javítása érdekében (azaz a tanulók nem hagyományos csoportjainak – például felnőttek és a felsőoktatásban alulreprezentált csoportok – vonzása és megtartása);

o  a készségek és kompetenciák nemzeti szintű elismerésének és tanúsításának megkönnyítése hatékony, tanulási eredményeken alapuló minőségbiztosítással és a készségek és képességek európai és nemzeti képesítési keretrendszerekkel való összekapcsolásával;

o  a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára rugalmas tanulási utak kidolgozása, a korábbi tanulmányaik érvényesítését is beleértve.

 

PRIORITÁSOK

Az alábbi horizontális és felsőoktatásra meghatározott prioritások közül legalább egy prioritáshoz való kapcsolódás szükséges a pályázatban.

A pályázattípus horizontális prioritásainak témái (a stratégiai partnerségekre vonatkozó, átfogó prioritások)

 

A felsőoktatási szektorra vonatkozó prioritások

A felsőoktatás területén a felsőoktatási rendszerek modernizálására vonatkozó uniós menetrendben azonosított kihívásoknak megfelelően elsőbbséget élveznek az alábbi cselekvések:

 

A prioritások további részletes leírását lásd a 2020-as Erasmus+ Program Útmutatóban.

 

A PÁLYÁZÁS MENETE

A pályázat menetéről részletes tájékoztató a 2020-as évre szóló Erasmus+ Program Útmutatóban található. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ program keretében pályázatot csak intézmények, szervezetek nyújthatnak be.

 

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

 

További fontos dokumentumok a Tempus Közalapítvány 2020-as pályázati dokumentumokat tartalmazó oldalán.

 

A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE

Módosult határidő! A koronavírus-helyzetre való tekintettel ebben a pályázattípusban 2020. április 23-ig lehet benyújtani a pályázatokat.

2020. március 24. déli 12 óra (brüsszeli idő)

(Az ugyanazon év szeptember 1. és december 31. között kezdődő projektek számára.)

 

A projektötletek kidolgozása kapcsán van lehetőség személyes konzultációra, melynek feltétele az előzetes időpont egyeztetés, illetve a konzultációs kérdőív kitöltése.

 

ELÉRHETŐSÉGÜNK

Elérhetőségünk: ka203{kukac}tpf.hu 
Telefon: 06-1/237-1300/335

 

További hasznos linkek

Hivatalos pályázati felhívás

A pályázattípus további részletei és értékékelési szempontjai

Pályázati dokumentumok 2020

Utolsó módosítás: 2022.11.11.