A pályázattípus célja innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése és/vagy már létező vagy új termékek, vagy innovatív ötletek intenzív disszeminációja és eredményeinek terjesztése intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a felsőoktatás területén.

STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK / FELSŐOKTATÁSI PROJEKTEK

A PÁLYÁZATTÍPUS CÉLJA

A pályázattípus célja innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése és/vagy már létező vagy új termékek, vagy innovatív ötletek intenzív disszeminációja és eredményeinek terjesztése intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a felsőoktatás területén. A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

 

Innovációt támogató partnerségek

A projektek innovatív termékeket fejlesztenek, és/vagy már létező vagy új termékek, illetve innovatív ötletek intenzív terjesztését és hasznosítását vállalják. Ezekben a projektekben a nemzetközi partnertalálkozók és az igény esetén tervezett további beépített mobilitási tevékenységeken felül a pályázóknak van lehetőségük külön támogatást kérni szellemi termékekre és az elkészült vagy átvett szellemi termékek terjesztésére, népszerűsítésére külön események szervezhetők, hogy a cselekvés innovatív szempontjai közvetlenül megjelenhessenek.

2018-ban kb. 1 220 000 EUR a támogatási keret (felsőoktatás, stratégiai partnerségek pályázattípus). Ez lehetővé teszi több jó minőségű, de kisebb volumenű projekt támogatását is.

A különböző volumenű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.

 

A mellékelt ábra a stratégiai partnerségek 2017-es, összes oktatási szektorra vonatkozó pályázati eredményét tartalmazza.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

A PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE

 

A PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ ORSZÁGOK

Az Erasmus+ program tevékenységei bármely programország, illetve egyes tevékenységek bármely egyéb partnerország számára nyitottak. Részletes információk a 2018-as Erasmus+ Program Útmutatóban találhatók.

Ki vehet részt az Erasmus+ programban?

Résztvevők, Részt vevő intézmények

Támogatható országok

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

MILYEN TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATHATÓK A STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK KERETÉBEN?

Stratégiai partnerségek pályázattípus keretén belül a kisléptékű együttműködésektől egészen a nagyléptékű projektekig bármilyen témájú projekt megvalósítható, amely kapcsolódik a felsőoktatáshoz és összhangban van a Stratégiai partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel.

Támogatható tevékenységek például a következő területekhez kapcsolódó innovatív gyakorlatok kidolgozása, tesztelése, adaptálása és megvalósítása:

 

PRIORITÁSOK

Az alábbi horizontális és felsőoktatásra meghatározott prioritások közül legalább egy prioritáshoz való kapcsolódás szükséges a pályázatban.

 A pályázattípus horizontális prioritásainak témái (a stratégiai partnerségekre vonatkozó, átfogó prioritások)

 

A felsőoktatási szektorra vonatkozó prioritások

A felsőoktatás területén a felsőoktatási rendszerek modernizálására vonatkozó uniós menetrendben azonosított kihívásoknak megfelelően elsőbbséget élveznek az alábbi cselekvések: 

A prioritások további részletes leírását lásd a 2018-as Erasmus+ Program Útmutatóban.

 

A PÁLYÁZÁS MENETE

A pályázat menetéről részletes tájékoztató a 2018-as évre szóló Erasmus+ Program Útmutatóban található. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ program keretében pályázatot csak intézmények, szervezetek nyújthatnak be.

 A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

 További fontos dokumentumok a Tempus Közalapítvány 2018-as pályázati dokumentumokat tartalmazóoldalán.

 

A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE

2018. március 21. déli 12 óra (brüsszeli idő)

(az ugyanazon év szeptember 1-je és december 31-e között kezdődő projektekre.)

 

MUNKATÁRSAINK, AKIK A PÁLYÁZATTÍPUSSAL FOGLALKOZNAK

Széll Adrienn (adrienn.szell(kukac)tpf.hu)

Telefon: 06-1/237-1300/255

 

További hasznos linkek

Hivatalos pályázati felhívás

A pályázattípus további részletei és értékékelési szempontjai

Pályázati dokumentumok 2018

Utolsó módosítás: 2018.09.04.