Az Erasmus+ mobilitási projektek célja a pályázó intézményben dolgozók szakmai fejlődésének támogatása az oktatás minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása

Az Erasmus+ program első szakasza 2020-ban lezárult, emiatt erre a pályázattípusra már nem lehet pályázatot benyújtani. A 2021-2027 közötti programszakaszban elérhető mobilitási pályázatok köznevelési intézmények számára ezen az oldalon találhatók.

További információ az Erasmus+ program új szakaszáról elérhető az erasmusplusz.hu honlapon.


1. A pályázattípus célja

A köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása pályázattípus célja a pályázó intézményben dolgozók szakmai fejlődésének támogatása az oktatás minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

2. A pályázásra jogosultak köre

A programban 2016-tól önálló ügyvitellel rendelkező, oktatási képzési tevékenységet folytató feladatellátási helyek önállóan pályázhatnak.

 

A résztvevők köre: bármely, a küldő köznevelési intézményben dolgozó munkatárs (pl. intézményvezető, tanár, nemzetközi mobilitási referens, adminisztratív és tanácsadói munkakörben dolgozók, stb.)

3. Támogatható tevékenységek

A mobilitások időtartama: 2 nap – 2 hónap között.

A projekt futamideje: 12 hónap – 24 hónap között. 

4. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:

Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Törökország, Szerbia

5. Pályázati feltételek

6. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

7. A pályázás menete

A pályázat menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C) érhető el.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ keretében egyének közvetlenül nem nyújthatnak be pályázatot; csak intézmények pályázhatnak.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

8. Pályázati határidő

A pályázatok benyújtásának meghosszabbított határideje: 2020. február 11., déli 12:00 óráig.
A projekt lehetséges kezdete: 2020. június 1 - 2020. december 31 között.

A pályázati felhívás, az űrlap és a különböző tájékoztató és támogató dokumentumok letölthetők honlapunkról a Pályázati dokumentumok/2020 Mobilitási pályázatok oldalon.

9. Kapcsolat

Adminisztratív kérdésekben:

Tartalmi kérdésekben:

 

Utolsó módosítás: 2022.02.28.