Az Erasmus+ stratégiai partnerségek célja a jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten.

Iskolai, óvodai partnerségek

- új ismeretek, remek nyelvgyakorlási lehetőség, rengeteg tapasztalat és élmény diákoknak és pedagógusoknak - 

 

Az Erasmus+ program első szakasza 2020-ban lezárult, emiatt erre a pályázattípusra már nem lehet pályázatot benyújtani. A 2021-2027 közötti programszakaszban elérhető együttműködési célú partnerségi pályázatok köznevelési intézmények számára ezen az oldalon találhatók.

További információ az Erasmus+ program új szakaszáról elérhető az erasmusplusz.hu honlapon.

 

1. Pályázattípus célja

Fő célja, hogy erősítse az európai dimenziót az óvodákban és az iskolákban, illetve hogy 21. századi készségekkel és kompetenciákkal ruházza fel a köznevelési intézményeket. Az Iskolai, óvodai partnerségek kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy:

 

2. Pályázásra jogosultak köre

Ebben a pályázati formában kizárólag köznevelési intézmények vehetnek részt, melyek Magyarországon a következők: óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, készségfejlesztő iskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák.

 

3. Támogatható tevékenységek

 

 

4. Programban részt vevő országok

EU-tag Programországok:

Az Európai Unió tagállamai, beleértve az országok tengerentúli területeit is: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU-tag programországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Észak-Macedónia, Szerbia 

 

5. Pályázati feltételek

 

6. Prioritások

Az oktatás és képzés területén az alábbi horizontális prioritások kerültek meghatározásra:

A köznevelési projektek esetében európai prioritás:

Európai prioritások a hazai környezetben

A nemzeti irodáknak lehetőségük van kiemelni a Stratégiai partnerségek pályázati prioritásai közül azokat, melyek különösen fontosak és relevánsak a hazai oktatási környezetben. A magyar intézmények által 2020-ban benyújtandó Iskolai, óvodai partnerség pályázatok esetében ezek a prioritások az alábbiak:

7. Támogatás mértéke

Az igényelt támogatás mértéke a projekt tervezett időtartamától és a pályázatukban tervezett tevékenységektől függ. A partnerségen belül minden intézmény saját összegre pályázik, ami intézményenként 16 500 euró lehet évente.

Költségtípus Igényelhető összeg A partnerség egészére meghatározott maximális összeg Feltételek
Projekt menedzselése és megvalósítása Koordinátor intézmény: 500 euró/hónap Legfeljebb 2.750 euró/ hónap Az igényelt összeg mértéke a projekt hosszától (12-36 hónap), illetve adott intézmény projektben betöltött szerepétől (koordinátor vagy partner) függ.
Partner intézmény: 250 euró/hónap
Rendkívüli támogatás valós költségek alapján A felmerülő költségek 75%-a, legfeljebb 50.000 euró/projekt Intézményen kívüli szolgáltatások igénybevételének, eszközök beszerzésének költségeire igényelhető, de csak különösen indokolt esetben.
Felmerülő tényleges költségek 80%-a Az EU távoli régióiból vagy Tengerentúli Országok és Területek kategóriába tartozó területekről érkező résztvevők magas utazási költségeinek finanszírozására. (magyar intézmények nem igényelhetik)
Támogatás speciális igények esetén valós költségek alapján A felmerülő költségek 100%-a Fogyatékkal élő személy projektben történő részvételével kapcsolatos kiegészítő költségekre igényelhető.

Iskolai, óvodai partnerségek projektek keretében megvalósítható külföldi tanulási/oktatási/képzési célú tevékenységek megvalósítására igényelhető támogatás összegek:

Költségtípus Igényelhető összeg
Utazási költség 10-99 km között: 20 euró/ személy
100-499 km között: 180 euró/ személy
500-1999 km között: 275 euró/ személy
2000-2999 km között: 360 euró/ személy
3000-3999 km között: 530 euró/ személy
4000-7999 km között: 820 euró/ személy
8000 km felett: 1500 euró/ személy
Résztvevők támogatása Hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység Lásd: táblázat B1.5, B1.6, B1.7 oszlopait
Munkatársak közös, rövid távú képzése 3-14 nap között: 106 euró/nap/fő,
15 és 60 nap között: 74 euró/nap/fő
Hosszú távú diák mobilitás Lásd: táblázat B1.8 oszlopát
Rövid távú diák mobilitás 3-14 nap között: 58 euró/nap/fő,
15 és 60 nap között: 42 euró/nap/fő
Nyelvi felkészítés Kizárólag a hosszú távú tanulási/oktatási/képzési célú tevékenységek esetén igényelhető 150 euró/személy összegben.

A támogatási összegekkel kapcsolatban további információt az E+ program útmutató 116-123. oldalán talál.

 

8. A pályázás menete

 

9. Pályázati határidő

Módosult határidő! A koronavírus-helyzetre való tekintettel ebben a pályázattípusban 2020. április 23-ig lehet benyújtani a pályázatokat.

2020. március 24., déli 12:00 (brüsszeli és budapesti helyi idő szerint)

Előbírálati határidő: nincs

 

10. Pályázati keret

2020-ban az Iskolai, óvodai partnerségek projektekre rendelkezésre álló pályázati keret 4 693 932 EUR, amely körülbelül 6%-kal magasabb, mint az előző esztendőben.

 

11. Linkek

Erasmus+ angol nyelvű program útmutató (Programme Guide)
Az Európai Bizottság Erasmus+ honlapja
Európai Bizottság regisztrációs portálja (Organisation Registration System - kötelező pályázói regisztrációs felület)
További pályázati dokumentumok: pályázati űrlapok, magyar nyelvű pályázati kalauz stb. (Az űrlap és a kalauz januárban várható)

 

12. Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak

Regisztrációs felület:

 

A Tempus Közalapítvány minden, pályázataival kapcsolatos információt, pályázati űrlapot, egyéb dokumentumot térítésmentesen bocsát az érdeklődők rendelkezésére. Ugyancsak térítésmentes az információs napjainkon és egyéb rendezvényeinken való részvétel, illetve a személyre / intézményre szabott pályázati tanácsadás. Javasoljuk, hogy az általunk kezelt programokkal kapcsolatos információért, dokumentumért, tanácsért elsősorban hozzánk forduljanak, a más szervezetek által terjesztett információk pontosságáért és érvényességéért nem vállalunk felelősséget.
A Tempus Közalapítványtól származó, az általa kezelt pályázatokkal kapcsolatos információk és dokumentumok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

Utolsó módosítás: 2022.02.28.