Azok az intézmények, amelyek jelentős sikereket tudnak felmutatni a szakképzésben tanulók és dolgozók magas színvonalú mobilitásának szervezésében, szakképzési mobilitási tanúsítványt nyerhetnek az Erasmus+ programban.

Szakképzési mobilitási tanúsítvány

(VET Mobility Charter)

Figyelem, új információ! A 2020-as év átmeneti év lesz a két Erasmus programszakasz között, ezért a korábbi (májusi határidejű) pályázati határidő változni fog. Az Európai Bizottság a Nemzeti irodák segítségével dolgozik a tanúsítványi rendszer kiterjesztésén és fejlesztésén. A tanúsítványi felhívás részletei előreláthatóan már májusban ismertek lesznek, a pályázatokat pedig 2020 őszén kell majd benyújtani.

A tanúsítvánnyal kapcsolatos korábbi információk, feltételek (2019):

A tanúsítvány lehetővé teszi tulajdonosai számára, hogy az elnyerését követő évtől a teljes programszakasz végéig (2020-as tavaszi pályázati körig) egyszerűsített formában pályázzanak szakképzési mobilitási tevékenységekre.

A tanúsítványt elnyerő intézmények várhatóan meg is tudják majd hosszabbítani a tanúsított státuszt az új (2020 utáni) programszakaszban, így a tervek szerint még hosszabb időre tudnak biztonságosan tervezni és szakképzési mobilitási projekteket megvalósítani. 

Tanúsítványra olyan intézmények pályázhatnak, amelyek tanulóknak/munkatársaknak szerveznek külföldi szakképzési mobilitást akkor is, ha ezt iskolai alapítvány / egyesület keretei között teszik:

További feltétel, hogy a pályázó sikeresen lezárt legalább összességében 3 db Leonardo da Vinci és/vagy Erasmus+ szakképzési mobilitási projektet:

Mindezek mellett pedig a legutóbb lezárt három mobilitási projekt tekintetében a támogatás átlagos felhasználási arányának el kell érnie a 80%-ot.

További nem iskolai alapítványok, illetve más szervezetek esetében a konzorciumi forma jelentheti a pályázat feltételét, amennyiben az minimum 3 hazai szervezet együttműködésében valósul meg.  Ehhez az együttműködéshez intézményenként vagy közösen legalább minimum három korábbi lezárt LLP (Leonardo) vagy Erasmus+ szakképzési mobilitási projekt lezárása szükséges. Konzorcium esetén mindegyik szervezetnek rendelkeznie kell nemzetköziesítési stratégiával!

A pályázat további feltételeit, a formai és tartalmi követelményeket, valamint az értékelés szempontjait a felhívás és mellékletei részletesen ismertetik. A magyar nyelvű pályázati űrlap és minden útmutató, segédanyag elérhető a pályázati dokumentumok között.

A legutóbbi pályázatíró szeminárium anyagainak, előadásainak elérhetősége 

Legutóbbi beadási határidő: 2019. május 16. déli 12 óra

Új beadási határidő: várhatóan 2020 őszén!

 

Utolsó módosítás: 2020.02.24.