Az Erasmus+ pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a felnőttkori tanulás területén.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Felnőtt tanulás Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK / FELNŐTT TANULÁSI PROJEKTEK

A pályázattípus célja

A pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten, a felnőttkori tanulás területén. A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

Jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek

Innovációt támogató partnerségek

 A különböző volumenű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.

2020-ban több mint 2 700 000 EUR-s támogatási keret áll rendelkezésre felnőtt tanulás, stratégiai partnerségek pályázattípusban. A keret 70%-a az innovációt támogató projektek, 30%-a a jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek számára biztosít forrást. A különböző volumenű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.

A mellékelt ábra a stratégiai partnerségek 2019-as, összes oktatási szektorra vonatkozó pályázati eredményét tartalmazza.

Pályázati feltételek

A pályázásra jogosultak köre

Támogatható tevékenységek

- vegyes mobilitás, rövid távú (két hónapnál rövidebb) valós mobilitás, virtuális mobilitási tevékenységgel kiegészülve;
- hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben a kiutazók oktatói munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik intézményben minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
- munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények oktatói, munkatársai minimum 3 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt;

Prioritások

A pályázattípus horizontális prioritásainak témái (a stratégiai partnerségekre vonatkozó, átfogó prioritások)

A felnőtt tanulás oktatási szektorra vonatkozó prioritások

Nemzeti szinten kiemelten kezelt prioritások:

A prioritások további részletes leírását lásd a 2020-as Erasmus+ Útmutatóban.

Lehetséges projekt témakörök - tippek, javaslatok, ötletek

A támogatás mértéke, önrész kérdése

A pályázat pénzügyi részében a projekt támogatási igényét kell lebontani. A megvalósításhoz szükséges teljes költségvetés nem része a pályázati anyagnak, a szükséges önrész részletezése, felmutatása nem szükséges sem a pályázati szakaszban, sem a beszámolás során. A projekt esetleges pénzügyi ellenőrzése, auditja térhet ki az egyéb források felhasználásának ellenőrzésére (a projekt semmilyen körülmények között nem generálhat végeredményében profitot).

Általános szabály:

Az igényelhető támogatási összegekről és szabályokról lásd: Kalauz a pályázati űrlap kitöltéséhez (2020-as!)

A pályázás menete

A pályázat menetéről részletes tájékoztató a 2020-as évre szóló Erasmus+ útmutatóban található. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ program keretében pályázatot csak intézmények nyújthatnak be.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

A pályázatok beadási határideje

Módosult határidő! A koronavírus-helyzetre való tekintettel ebben a pályázattípusban 2020. április 23-ig lehet benyújtani a pályázatokat.

2020. március 24. déli 12:00 (brüsszeli és budapesti idő szerint)

 

Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak

Damjanovich Katalin (katalin.damjanovich{kukac}tpf.hu)

Frigyes Edina (edina.frigyes{kukac}tpf.hu)


Telefon: 06-1/237-1300

Utolsó módosítás: 2022.11.11.