Az Erasmus+ pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a felnőttkori tanulás területén.

STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK / FELNŐTT TANULÁSI PROJEKTEK

A pályázattípus célja

A pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten, a felnőttkori tanulás területén. A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

Jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek

Innovációt támogató partnerségek

 A különböző volumenű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.

2019-ben több mint 2 600 000 EUR-s támogatási keret áll rendelkezésre felnőtt tanulás, stratégiai partnerségek pályázattípusban. 

A mellékelt ábra a stratégiai partnerségek 2018-as, összes oktatási szektorra vonatkozó pályázati eredményét tartalmazza.

Pályázati feltételek

A pályázásra jogosultak köre

Támogatható tevékenységek

- vegyes mobilitás, rövid távú (két hónapnál rövidebb) valós mobilitás, virtuális mobilitási tevékenységgel kiegészülve;
- hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben a kiutazók oktatói munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik intézményben minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
- munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények oktatói, munkatársai minimum 3 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt;

Prioritások

A pályázattípus horizontális prioritásainak témái (a stratégiai partnerségekre vonatkozó, átfogó prioritások)

A felnőtt tanulás oktatási szektorra vonatkozó prioritások

Nemzeti szinten kiemelten kezelt prioritások:

A prioritások további részletes leírását lásd a 2019-es Erasmus+ Útmutatóban.

Lehetséges projekt témakörök - tippek, javaslatok, ötletek

A támogatás mértéke, önrész kérdése

A pályázat pénzügyi részében a projekt támogatási igényét kell lebontani. A megvalósításhoz szükséges teljes költségvetés nem része a pályázati anyagnak, a szükséges önrész részletezése, felmutatása nem szükséges sem a pályázati szakaszban, sem a beszámolás során. A projekt esetleges pénzügyi ellenőrzése, auditja térhet ki az egyéb források felhasználásának ellenőrzésére (a projekt semmilyen körülmények között nem generálhat végeredményében profitot).

Általános szabály:

Az igényelhető támogatási összegekről és szabályokról lásd: Kalauz a pályázati űrlap kitöltéséhez (2018-as!!!)

A pályázás menete

A pályázat menetéről részletes tájékoztató a 2019-es évre szóló Erasmus+ útmutatóban található. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ program keretében pályázatot csak intézmények nyújthatnak be.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

A pályázatok beadási határideje

2020. március (pontos dátum hamarosan)

A projektötletek kidolgozása kapcsán van lehetőség személyes konzultációra, melynek feltétele az előzetes időpont egyeztetés, illetve a konzultációs kérdőív kitöltése.

Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak

Damjanovich Katalin (katalin.damjanovich{kukac}tpf.hu)

Frigyes Edina (edina.frigyes{kukac}tpf.hu)


Telefon: 06-1/237-1300

Utolsó módosítás: 2019.10.11.