Hasznos anyagok pályázáshoz, megvalósításhoz és disszeminációhoz

Miért érdemes pályázni?

Infógrafikánkból kiderül, hogy milyen előnyökkel jár egy sikeres projekt megvalósítása egy intézmény számára a felnőtt tanulási szektorban.

Elolvasom

Az Erasmus+ definíció szerint

Az Erasmus+ program 2014-es indulása óta többször írtunk már magazinunkban vagy beszéltünk rendezvényeinken arról, hogy mennyiben különböznek a pályázati szektorok egymástól és az európai uniós megközelítésben mi tekinthető felnőtt tanulásnak. Fontos ismét kiemelni, hogy az Erasmus+ programban nem a részt vevő intézmények típusa határozza meg, hogy melyik szektorban lehet releváns a pályázatunk, hanem a projekt témája, célcsoportja dönti el.

Elolvasom

A hatásmérés tervezése

Az Impact+Tool eszköz célja, hogy segítse a projekt várható hatásának átgondolását: hogyan fogják mérni és milyen adatokkal tudják alátámasztani az elért hatást.

Elolvasom

Felnőttkori tanulás az európai digitális térben

A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja (EPALE) egy soknyelvű közösség a felnőttkori tanulás területén dolgozó tanárok, oktatók, kutatók, tudományos szakemberek, és szakpolitikai döntéshozók, illetve 2018-tól a felnőttkori tanulásban résztvevők számára.

Elolvasom

A szellemi termékről az Erasmus+ stratégiai partnerségek pályázattípusban

A stratégiai partnerségek pályázattípus célja intézmények közötti együttműködések támogatása, amelyek vagy innovatív szellemi termék(ek) kifejlesztésére, átvételére irányulnak; vagy a projektpartnerektől való tanulást, az európai szintű tapasztalatcserét támogatják. Ha projektünk szellemi termék fejlesztését tűzi ki célul, akkor a pályázat sikeressége szempontjából már a munkafolyamat elején fontos megbizonyosodnunk arról, hogy a tervezett szellemi termék az Erasmus+ programban is annak minősül-e. Hogyan tegyük ezt meg? Mitől szellemi termék a szellemi termék?

Elolvasom

Mit tekintünk felnőtt tanulásnak az Erasmus+ programban?

A mai világban elengedhetetlen a folyamatos tudásszerzés, a már megszerzett ismeretek felfrissítése, ezért a tankötelezettségi kor felett számos okból megfordulhat az ember az oktatási rendszer valamely szintjén. De nem minden tanuló felnőttet tekintünk felnőtt tanulónak. Azért, hogy könnyebb legyen az eligazodás ezen a területen, igyekszünk az alábbiakban részletesen bemutatni, mit tekintünk felnőtt tanulásnak és hol húzódik a határ a többi oktatási terület között.

Elolvasom

Hogyan olvassuk az Erasmus+ pályázati útmutatót? - Gyakorlati tanácsok az Erasmus+ Programme Guide olvasásához

Szeretne pályázni az Erasmus+ programban? Nem tudja, hogy melyik Erasmus+ pályázattípusban érdemes pályáznia? Van már nyertes Erasmus+ pályázata, de más pályázattípus is érdekli? Az Erasmus+ pályázati útmutató minden kérdésére választ ad – ha tudja, hogyan érdemes olvasni a leggyakrabban hivatkozott útmutatót. Cikkünk ebben igyekszik gyors segítséget nyújtani.

Elolvasom

Pályázatot írunk… …trükkök vagy tudomány?

Valószínűleg mindkettő kell hozzá, bár lehet, hogy ha azt a tudást és azokat az eszközöket, amelyek segíthetnek bennünket egy jó pályázat elkészítésében, trükköknek nevezzük, akkor túlságosan leegyszerűsítjük a kérdést. Átgondolt tervvel, az intézmény valós szükségleteihez igazodó elképzeléseket pontosan, lényegre törően bemutatva jó eséllyel lesz sikeres a pályázatunk. Két éve már annak, hogy útjára indult az Erasmus+ program, így szeretnénk néhány, a pályázatok bírálatát végző szakértőinktől érkező jó tanácsot megosztani a pályázni szándékozókkal.

Elolvasom

Legyünk stratégák! Intézményi logika a mobilitási projektek tervezésében

Az Erasmus+ program filozófiájának központi eleme a támogatott projektekben elért eredmények intézményi beépülésének elősegítése. Ez az elem az elődprogramokhoz képest markáns változást hozott a mobilitási projektek tervezésébe és megvalósításába, hiszen megszűntek az Egész életen át tartó tanulás programból ismert egyéni pályázati lehetőségek. Az új programban új szerepbe kerülnek az intézmények, hiszen az egyéni mobilitásokat támogató háttérszereplőkből a mobilitási tevékenységeket meghatározó, tervező és lebonyolító szervezetekké válnak.

Elolvasom

Elkerülendő hibák az Erasmus+ stratégiai pályázat megírásakor

Egyre több intézmény tartja fontosnak az európai pályázati rendszerben való részvételt, a beadott pályázatok színvonala, kidolgozottsága is minőségileg javuló tendenciát mutat. Hogyan lehet azonban olyan pályázatot írni, amely minőségileg kiemelkedik a többi beadott pályázat közül? Melyek azok a tipikus hibák, amelyeket a pályázók elkövetnek, és hogyan lehet ezeket kiküszöbölni? Tippek és javaslatok az értékelő szemszögéből.

Elolvasom

Hatástervezés - mellékhatások nélkül

Az Erasmus+ pályázatok értékelési szempontrendszerének egyik leghangsúlyosabb eleme az elérni kívánt hatások és a disszemináció minősége. Ez a 100 pontból 30 pontot ér, melynek legalább a felét meg kell szerezni ahhoz, hogy a pályázat támogatható legyen.

Elolvasom

Igényfelmérés, avagy hogyan indokoljuk a számunkra fontos témát

A sikeres pályázat egyik titka az, hogy a választott téma, a kitűzött célok, a tervezett eredmények és a projekt várt hatása megfelelően alá van támasztva egy, a pályázat benyújtását megelőző, igény- és szükségletfelméréssel. Az ERASMUS+ program Stratégiai partnerségek pályázattípusa esetében egy ilyen felmérés bemutatása elvárás is a pályázati űrlap megfelelő rovatában.

Elolvasom

Disszeminációs tippek

A disszemináció a projektek eredményeinek terjesztése, lehetőség szerint minél szélesebb körben, minél hatékonyabb módon. A disszemináció lehet a projektek során megszületett termékek (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök stb.) terjesztése vagy a projektmegvalósítás tapasztalatainak (projektmenedzsment, együttműködés, módszertan stb.) átadása.

Elolvasom

A projektmenedzsment eszközei

Projektek menedzselése, koordinálása nem rutinfeladat. Különösen igaz ez, ha olyan Európai Uniós projektről van szó, amelynek a megvalósításában több különböző országban működő intézmény, szervezet vesz részt. Cikkünkben áttekintjük a nemzetközi projektek sikeres végrehajtását segítő projektmenedzsment eszközöket és azok használatát.

Elolvasom

Virtuális tér a felnőttkori tanulásért - EPALE

Az Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért (EPALE) az Európai Bizottság kezdeményezésére létrejötttöbbnyelvű, nyitott szakmai közösségi tér. A platform működésének célja a felnőttképzési és felnőttoktatási szektor fejlesztése, a felnőttkori tanuláshoz kapcsolódó szolgáltatások minőségének javítása, a szakmai szereplők közösséggé formálása, a felnőttképzést és –oktatást nyújtó intézmények és dolgozóik munkájának támogatása, illetve a felnőttkori tanulók számának növeléséhez való hozzájárulás. A felületet többek között tanárok, oktatók, kutatók, tudományos területeken dolgozó szakemberek és politikai döntéshozók használhatják szerte Európában.

Elolvasom

Utolsó módosítás: 2016.03.08.