Erasmus+ a felnőtt tanulásban

Mi az Erasmus+ célja a felnőtt tanulás területén?  

Ki pályázhat a programban?

A program keretében az intézmények mobilitási projekteket és stratégiai partnerségeket valósíthatnak meg. 

Magyarázat a felnőtt tanulás/felnőttoktatási szektor definíciójához

A 2020-es Erasmus+ útmutató a 318. oldalon definiálja a felnőtt tanulók és felnőttoktatást végző szervezetek fogalmait. Az Erasmus+ program és az Európai Uniós megközelítés a felnőttoktatást tekintve némileg különbözik a hazai értelmezéstől, ezért fontosnak tartjuk, hogy az Erasmus+ útmutatóhoz magyarázatot, példákat adjunk.


Az Erasmus+ program szempontjából felnőttoktatásnak tekintünk minden olyan nem szakmai célú, azaz nem munkakör betöltésére jogosító oktatási programot, ami felnőtteket érint, történjen az:

Az Erasmus+ program szempontjából felnőttkori tanulásnak, felnőttoktatásnak azok a programok tekinthetőek, amelyek

Felnőtt tanulói célcsoportok lehetnek pl.: foglalkoztatottak, munkanélküliek, gazdaságilag inaktívak, nyugdíjasok, Gyeden/Gyesen lévők, fogyatékossággal élők (fogyatékosság típusa szerint specifikálva); megváltozott munkaképességűek, nem dolgozó és nem tanuló (NEET) fiatal felnőttek, pályamódosításra/pályakorrekcióra kényszerülő felnőttek, korcsoport szerint meghatározott célcsoportok (pl. 50 év felettiek), nem szerint meghatározott célcsoport (nők/férfiak), földrajzi terület szerint meghatározott célcsoportok (pl. x megyében élők vagy rurális térségben élők), valamilyen szempontból (pl. területi, anyagi) hátrányos helyzetűek, alacsony iskolázottságúak (vagy más iskolai végzettség szerint meghatározott célcsoport), írástudatlanok,    foglalkozás szerint meghatározott célcsoport (pl. egészségügyi vagy szociális szférában dolgozók), romák, menekültek, bevándorlók, szabadságvesztésüket töltő felnőttek, fogvatartásból szabadult felnőttek, állami gondozásból kikerülő felnőttek stb. Ezeket az „általánosan” megfogalmazott felnőtt tanulói célcsoportokat a projektben javasolt tovább szűkíteni, konkretizálni.

A felnőttoktatók azok a szakemberek (oktatók, trénerek, mentorok, tutorok, instrukturok, tanácsadók stb.), akik felnőttoktatási, kompetenciafejlesztési, mentorálási, pszichoszociális támogatási, tanácsadási céllal foglalkoznak felnőttekkel iskolarendszerű felnőttoktatás vagy iskolarendszeren kívüli felnőttkori tanulási programok keretein belül.

Pályázó szervezet, intézmény lehet a felnőttoktatás terén működő munkaerő-piaci, oktatási, képzési, kulturális, sport stb. állami vagy magánintézmény.

Pályázó szervezetek, intézmények lehetnek például:

Lehetséges projekt témakörök, tippek, javaslatok 

Javaslatok a projekt megtervezéséhez és a pályázat kidolgozásához

Pályázattípusok

Utolsó módosítás: 2020.07.20.