A felnőtt tanulási témakörben benyújtható pályázatokra vonatkozó gyakori kérdések gyűjteménye a 2014-2020-as programszakaszban

KEDVES ÉRDEKLŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Kérdéseire új weboldalunkon találhatja meg válaszait! A legfrissebb pályázati információkért kattintson ide: Erasmusplusz \ Felnőtt tanulás Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

Az alábbi oldalon: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
A belépéshez szükség van egy bizottsági ügyfélkapu: EU Login (korábbi nevén ECAS) regisztrációra is, névvel, e-mail címmel. Hasznos, ha a projektkoordinátor és az intézmény által is elérhető, közösen kijelölt e-mail címmel jelentkeznek be. Az EU Login regisztráció után érhető el az intézmény regisztrációja. Itt is meg kell adniuk egy előre meghatározott kontaktszemélyt is.

Nem, regisztrálni intézményenként kell.

A partnerintézményeknek is regisztrálniuk kell, nem csak a koordinátornak.

A pályázatban megjelölt összes szervezetnek (küldő, fogadó, konzorciumi partner) egyaránt kell regisztrálnia. A regisztrációt követően kapják meg az intézmények az E betűvel kezdődő 8 számjegyből álló egyedi azonosítójukat (OID azonosító), amit be kell írni a pályázati űrlapba. A partnerek regisztrációját a magyar fél is elvégezheti, amennyiben rendelkezésére állnak a regisztráció során kért adatok. Fontos azonban, hogy kapcsolattartóként ez esetben is a regisztrált intézmény egy képviselőjét jelöljék meg.
Partnerek esetében a banki adatlapot nem szükséges kitölteni.

Ha a partner a regisztráció során elírás miatt hibás adatokat ad meg, az később javítható.

A jogi státuszt igazoló dokumentumot a regisztrált intézmény hivatalos képviselője, a banki adatlapot a banki képviselő és a regisztrált intézmény hivatalos képviselője írja alá.

Nem szükséges. A hivatalos képviselő által aláírt nyilatkozatot kell beszkennelni és feltölteni az űrlap mellékleteként.

Nem, nem kizárólag akkreditált felnőttoktatási intézmény nyújthat be pályázatot. A magyarországi akkreditáció nem előfeltétele a pályázásnak.

A mobilitási űrlapot magyar nyelven (vagy az EU valamelyik hivatalos nyelvén) kell kitölteni, míg a stratégiai partnerségek űrlapot a projekt munkanyelvén.

Igen.

De fontos tudni, hogy stratégiai partnerségek konzorciumi pályázatai esetében felhívásonként azonos partnerség konzorciuma csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen nemzeti irodához.

Szerződéses jogviszonynak kell lennie a felnőtt tanulás terén működő intézmény és a kiutazó oktató/munkatárs között. A szerződés lehet munkaszerződés, megbízási szerződés vagy önkéntes munkát igazoló szerződés.

Mobilitási projektben (KA1), ha a pályázó hazai konzorcium koordinátora, akkor a konzorciumi partnerek részéről mellékletként fel kell tölteni a megbízólevelet.
Stratégiai partnerségek (KA2) minden pályázathoz egy megbízólevelet (mandate letter) kell csatolni a pályázathoz, melyben a partnerintézmények nyilatkoznak arról, hogy elfogadják és felhatalmazzák koordinátor intézményt a koordinátori feladatok ellátására.

Mobilitási projektben csak a pályázó/küldő intézményből a fogadó intézménybe irányuló külföldi mobilitás támogatható.
Stratégiai partnerségek esetében nemzetközi konzorciumi projektekről van szó, így ott lehetséges a többoldalú mobilitás.

*Mobilitás: egy személy külföldi útja valamely partner országába.

Mobilitási projektek (KA1) esetében:
Az egy éves projektek esetében az előző évekhez hasonlóan a szerződéskötés után a TKA átutalja a pályázó részére a megítélt támogatási összeg 80%-át, a fennmaradó rész pedig a projekt lezárása, ill. a záróbeszámoló értékelése után utófinanszírozásként kerül utalásra. A két éves projektek esetében a szerződéskötést követően a támogatási összeg 50%-át utalja a TKA, a projekt felénél 30%-ot, a fennmaradó részt pedig a projekt lezárása, ill. a záróbeszámoló értékelése után utófinanszírozásként.

Stratégiai partnerségek (KA2) esetében:

A 24 hónapig terjedő projekt esetében a támogatási összeg 80%-a kerül kiutalásra a szerződéskötés után. A fennmaradó 20% a záróbeszámoló értékelést követően kerül kiutalásra.

A 2 évnél hosszabb projektek esetében 40% a szerződéskötés után, majd ismét 40% az időközi beszámoló elfogadása után, végül 20% a záróbeszámoló értékelés után, a projekt lezárását követően.

Nem megfelelő pénzügyi kapacitás esetén időközi beszámolóhoz kötve, egyedi ütemezésben történik a finanszírozás.

A pályázatokat külső független szakértők értékelik. A TKA szakértői adatbázisába külön pályázat útján lehet jelentkezni. A végleges szakértői listáról a TKA Kuratóriuma dönt. Az értékelők között régiek és újak is szoktak lenni.

Köznevelési intézmények esetén az Oktatási Hivatalt kell megadni, mint „registration authority", a regisztráció időpontjának pedig az Oktatási Hivatalnál történt bejegyzés dátumát.

Külföldi szakmai továbbképzésre az Erasmus+ programban a KA1-es mobilitási projekt nyújt lehetőséget. Ebben a formában külföldi partnerintézménynél történő oktatási tevékenységre vagy képzésen, job-shadowingon való részvétel lehetőségére pályázhat a felnőttoktatás területén működő szervezet egy keretlétszám megadásával. A pályázat elnyerése után az intézmény választja ki a munkatársai közül a kiutazókat. Magánszemélyként felhívhatja az intézményvezetője figyelmét erre a lehetőségre.

Egyénileg, magánszemélyként nincs lehetőség pályázat benyújtására.

Kizárólag felnőttoktatási szervezetek munkatársai utazhatnak mobilitási projektek keretén belül. Felnőtt tanulók utaztatására a Stratégiai partnerség pályázattípusban nyílik lehetőség.

Igen, egyetlen fő mobilitása is elképzelhető egy projektben. Mivel azonban a pályázat fontos része a szervezet európai fejlesztési terve, melybe a mobilitásoknak igazodniuk kell, sokkal meggyőzőbb az anyag, ha nem csak egyetlen munkatárs utaztatásában gondolkodik a szervezet. Az egyéni mobilitási lehetőségek is többek között azért szűntek meg, hogy a szervezet működésébe jobban integrálódjanak a külföldi tapasztalatok, és lehetőleg minél több területen fejlődhessen egy-egy szervezet.

Nincsen felső korlátja a mobilitásszámnak, azonban a pályázatban vázolt tervnek reálisnak és a kitűzött céloknak megfelelőnek kell lennie.

A programban nincs maximalizálva a résztvevői létszám. Amennyiben a pályázatot értékelő szakértők nem látnak megalapozottnak bizonyos tevékenységeket, előfordulhat turnusok levonása, létszám, vagy időtartam csökkentése. A csökkentés mindig minőségi alapon történik.

A pályázat benyújtásakor vagy a kiutazók személyét, vagy a később alkalmazni kívánt kiválasztási szempontokat kell megírni.

Mobilitási projektek esetén a konzorcium olyan együttműködést jelent, melynek keretében három, azonos országban működő szervezet nyújt be közösen egy pályázatot. A pályázat keretében megvalósítandó mobilitásokat mindhárom szervezetből érkező felnőttoktatási területen dolgozó munkatársak valósítják meg.

Mobilitási pályázatok (KA1) estén csak hazai konzorciumi projektekről lehet szó, nemzetköziről nem.

Formailag megengedett, hogy egy adott intézmény pályázzon egyénileg, konzorcium(ok) vezetőjeként, illetve tagjaként is.
Fontos megjegyezni azonban, hogy az Európai Bizottság útmutatása alapján ilyen esetekben a szakértőknek a tartalmi értékelés során vizsgálniuk kell, hogy minőségileg valóban indokolt-e, hogy adott intézménynek külön egyéni és külön konzorciumi pályázata(i) is van(nak). Amennyiben nem azonosítható ennek hozzáadott értéke, az az értékelésben fog tükröződni.

Az európai fejlesztési terv egy olyan intézményi elképzelés, ami alátámasztja, hogy a megszerezni kívánt ismeretek a mobilitást követően beépülnek az intézmény mindennapi munkájába.

Az európai fejlesztési tervet a pályázati űrlapon, annak kérdései mentén kell elkészíteni.

Az európai fejlesztési tervet a megpályázott időszakra vonatkozóan kell kidolgozni.

Az Európai Bizottság nem tervez létrehozni új katalógust, így bármilyen kurzus választható, mely a pályázatban megjelölt képzési céloknak, valamint az oktatási szektornak megfelel. A keresésben jó kiindulási alap lehet az Európai Bizottság által létrehozott platform (EPALE) melynek "események" részében találhatók kurzushirdetések. 

Nem. A TKA a magyar pályázó intézménnyel köt szerződést, és az intézmény számlaszámára utalja a támogatási összeget. A fogadó intézmény felmerülő költségei a támogatási összegből természetesen finanszírozhatóak, közvetlen támogatást viszont nem kap.

Európai fejlesztési tervet csak KA1 (Mobilitás) pályázati tevékenységen belül pályázó intézményeknek kell írniuk mobilitási projektjeik megvalósításához.

A támogatás nagy része egységköltség alapon igényelhető. Tényleges költség alapon speciális igényű résztvevők, valamint rendkívüli költségek (pl. vízum, alvállalkozói költségek, ún. távoli területekre történő utazás) esetén lehet támogatást igényelni.

A pályázat pénzügyi részében támogatási igényt kell megadni az útmutatóban meghatározott limitek szerint. Az Európai Bizottság úgy határozta meg a limiteket, hogy az nem fedezi a teljes költségeket (kivétel a fogyatékkal élő résztvevők bevonására fordított költségek, ez 100%-ben igényelhető). Vagyis a projekt partnerségének biztosítania kell további forrásokat bizonyos mértékben, de ezt nem kell bemutatni a pályázatban.

A Stratégiai partnerség pályázatok esetében egyedül a koordinátor nyújt be pályázatot saját nemzeti irodájához a teljes partnerség nevében.

A felnőttoktatási szektorban kizárólag konzorciumi pályázatokat lehet benyújtani, az értékelési folyamat a pályázatot benyújtó koordinátor szervezet országában történik.

Utolsó módosítás: 2022.11.10.