Kiváló, közös diplomával végződő nemzetközi mesterképzések támogatása, ösztöndíjak a világ minden tájáról érkező hallgatóknak. Centralizált pályázattípus.

Erasmus Mundus közös mesterképzések

Az Európai Bizottság a közelmúltban jelentette meg a 2019-es Erasmus Mundus közös mesterképzésekre vonatkozó pályázatát. Az alábbi leírást hamarosan frissítjük, egyelőre a tavalyi kiírást tartalmazza.

 

A 2017-es pályázati eredmények itt találhatók.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletes szabályokat az Erasmus+ programútmutató, ill. az ahhoz kapcsolódó mellékletek tartalmazzák. Minden esetben a programútmutató angol nyelvű változata tekintendő hitelesnek. 

Ez a pályázattípus intézményeknek szól. Az Erasmus Mundus hallgatói ösztöndíj iránt érdeklődők közvetlenül a képzéseket kínáló konzorciumoknál érdeklődhetnek. Ezek listáját az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrahajtó Ügynökség oldalán találhatják. A hallgatóknak szóló Gyakran Intézett Kérdések itt találhatók

1. A pályázattípus célja

Az Erasmus Mundus Közös Mesterképzések (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) célja, hogy az európai felsőoktatási intézmények kimagasló színvonalú – közös, kettős vagy többes diplomához vezető – mesterképzéseket nyújtsanak a világ minden tájáról érkező hallgatók számára. Az Európai Bizottság a kiválasztott konzorciumok számára átalánytámogatást, a részt vevő hallgatóknak pedig ösztöndíjat, részvételidíj- és útiköltség-támogatást kínál.

További célok:

Mi az Erasmus Mundus közös mesterképzés?

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés olyan, magas szinten integrált, 60, 90 vagy 120 ECTS kreditpontot nyújtó nemzetközi tanulmányi program, amelyet különböző országok felsőoktatási intézményeinek konzorciuma és adott esetben egyéb olyan partnerek nyújtanak, amelyek speciális szakértelemmel rendelkeznek a közös program által érintett tanulmányi/szakmai területeken.

A részt vevő összes felsőoktatási intézménynek jogosultsággal kell rendelkeznie a közös mesterképzéshez kapcsolódó oklevelek kiállítására, a tanulmányi programot pedig az adott ország nemzeti hatóságainak akkreditálnia kell (ez nem feltétlenül jelenti a közös képzés együttes akkreditációját). Az Erasmus Mundus közös mesterképzés sikeres elvégzése közös oklevél (vagyis különböző részt vevő országok legalább két felsőoktatási intézménye nevében kiállított egyetlen olyan oklevél, amely az érintett országokban megfelelően akkreditált) vagy kettős/többes oklevél (vagyis különböző részt vevő országok felsőoktatási intézményei által kiállított legalább két olyan oklevél, amelyek az érintett országokban megfelelően akkreditált) kiállítását eredményezi. Amennyiben a nemzeti jog erre lehetőséget ad, előnyben kell részesíteni a közös oklevelet.

A mesterképzéseknek már a pályázati szakaszban teljes mértékben kidolgozott, a kiválasztást követően azonnal elindítható és meghirdethető és különösen magas színvonalú közös tanulmányi programnak kell lenniük. Sikeres pályázat esetén a kiválasztott Erasmus Mundus mesterképzésekre a világ minden tájáról jelentkeznek hallgatók.

 

2. A pályázásra jogosultak köre

A pályázatot benyújthatja egy programországban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény, amely a konzorcium nevében pályázik. Partnerországok felsőoktatási intézményeinek kihelyezett karai, campusai nem pályázhatnak, csupán partnerként vehetnek részt a projektben.

A konzorcium összetétele, partnerek:

A résztvevő intézményekre vonatkozó további feltételek:

A részt vevő személyek köre

Mesterszakos hallgatók, a részt vevő intézmények személyzete, meghívott oktatók program- és partnerországokból.

A hallgatók közvetlenül a képzést nyújtó konzorciumokhoz jelentkezhetnek – ezek aktuális listáját az Európai Bizottság a Végrehajtó Ügynökség honlapján teszi közzé. A hallgatók toborzása, kiválasztása és ellenőrzése is a konzorcium feladata.

Az Európai Bizottság egy-egy Erasmus Mundus mesterképzés esetében évfolyamonként legfeljebb 15 hallgatói ösztöndíjat és legalább 4 meghívott oktatói ösztöndíjat biztosít. Utóbbiak összesen legalább 8 hetet kell, hogy részt vegyenek a konzorcium tevékenységeiben. Ezen túl lehetőség nyílik további 12 hallgatót fogadni a pályázat kiírója által kiemeltként kezelt országokból. (Bővebben a programútmutató 99-100. oldalán.)

A hallgatók képzése a konzorcium legalább két programországbeli felsőoktatási intézményében zajlik. Ezen túl lehetőség van a program- vagy a partnerországok további intézményeiben tanulmányokat folytatni, kutatni, szakdolgozatot készíteni, szakmai gyakorlaton részt venni.

 

3. A programban részt vevő országok

A)     Programországok

Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Nem EU-tag programországok
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

B)      Partnerországok

Ebben a tevékenységben a partnerországok köre igen széles. Ezek felsorolása, és a kapcsolódó információk az angol nyelvű programútmutató 21-23. oldalán találhatók.

 

4. Futamidő

A projekt futamideje az adott mesterképzés hosszától (1-2 év), illetve attól függ, hogy a pályázó konzorcium kíván-e előkészítő évet is igénybe venni. (Az opcionális előkészítő év újdonság az előző pályázati felhíváshoz képest, és segítséget jelenthet az újrapályázó képzéseknek.)

A támogatási időszak tehát a fentiek függvényében 3–5 év között van. Újdonság a 2018-as pályázati fordulóban, hogy a futamidő alatt a konzorciumnak a korábbi 3 helyett immár 4 egymást követő hallgatói kontingenst (évfolyamot) kell a képzésre felvennie és végigkísérnie a képzésen.

 

5. A támogatás mértéke

Az Erasmus Mundus közös mesterképzésre adott támogatást a következő alapelvek szerint ítélik meg:

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés költségvetésének részleteit a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

A) Erasmus Mundus közös mesterképzés szervezése:

Hozzájárulás a konzorcium menedzsment költségeihez, valamint a meghívott kutatók és vendégtanárok költségeihez

 

20 000 EUR az előkészítő évre (opcionális)

az Erasmus Mundus közös mesterképzésre felvett évfolyamonként 50 000 EUR

B) Az Erasmus Mundus közös mesterképzés részeként nyújtott hallgatói ösztöndíjak:

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés részeként nyújtott hallgatói ösztöndíjak tartalmazzák a hallgatói részvételi költségeket (a tandíjakat, a teljes biztosítást és a hallgató képzésben való részvételével kapcsolatos minden egyéb kötelező költséget is beleértve), a hallgató utazási és berendezkedési költségeihez, valamint az Erasmus Mundus közös mesterképzési tanulmányi program teljes időtartamára vonatkozó megélhetési költségeihez adott hozzájárulást (ösztöndíjat).

Hozzájárulás a részvételi költségekhez

maximum 9000 EUR/év partnerországból érkező ösztöndíjasok esetén*

maximum 4500 EUR/év programországból érkező ösztöndíjasok esetén

Hozzájárulás az utazási és berendezkedési költségekhez

1000 EUR/év utazási költségekre programországból érkező ösztöndíjasok esetén

2000 EUR/év utazási költségekre + 1000 EUR berendezkedési költségre olyan ösztöndíjas esetén, akinek a partnerországi lakóhelye 4000 km-nél közelebb van az Erasmus Mundus közös mesterképzést koordináló felsőoktatási intézményhez

3000 EUR/év utazási költségekre + 1000 EUR berendezkedési költségre olyan ösztöndíjas esetén, akinek partnerországi lakóhelye 4000 km-re vagy annál távolabb van az Erasmus Mundus közös mesterképzést koordináló felsőoktatási intézménytől

Hozzájárulás a megélhetési költségekhez

1000 EUR/hónap az Erasmus Mundus közös mesterképzési tanulmányi program teljes időtartamára (legfeljebb 24 hónapra). Nem folyósítható megélhetési költségekhez való hozzájárulás azon ösztöndíjasok számára, akik az Erasmus Mundus Közös Mesterképzés időszakát lakóhelyük országában töltik, sem pedig azon partnerországbeli ösztöndíjasok számára, akik esetében bármely partnerországban töltött Erasmus Mundus Közös Mesterképzés időszaka meghaladja az egy trimesztert (azaz 3 hónapot vagy 15 ECTS-kredittel egyenértékű időszakot).

* Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek lakóhellyel valamelyik programországban, és az utóbbi öt év során fő tevékenységüket (tanulmányok, képzés vagy munka) összesen legfeljebb 12 hónapig végezték valamelyik programországban.

A támogatás teljes összege

A fenti paramétereket alapul véve az előkészítő évre és a három évfolyam finanszírozására adható Erasmus Mundus közös mesterképzési támogatás összege előreláthatólag 5 millió EUR körül lesz.

 

6. A pályázás folyamata

A pályázatokat a brüsszeli székhelyű Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani.

1. Első lépés: regisztráció a webes portálra

Minden az Erasmus+ keretében pályázó szervezet esetében szükséges az elektronikus regisztráció és ezzel együtt bizonyos jogi és pénzügyi adatok megadása az Európai Bizottság Unique Registration Facility (URF) portálján.
A regisztrációt megteheti a szervezet képviselője vagy a szervezet nevében más személy, ez utóbbi esetben egy kapcsolattartó személy megnevezése szükséges.
Az URF portálhoz való biztonságos hozzáférés érdekében egy előzetes regisztráció szükséges az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszerébe (European Commission Authentication Service). A jelentkező ezzel a lépéssel megkapja bejelentkezési nevét és jelszavát.
Közvetlen link

Ezt követően válik elérhetővé a szervezet regisztrációja az URF portálra. A regisztrációval egy időben a pályázni kívánó szervezetnek kitöltve fel kell töltenie a Jogi személyek és bankszámlák ellenőrzéséről szóló adatvédelmi nyilatkozatot is.
A portálra történt regisztrációval a szervezet egy kilencjegyű személyes azonosító kódot (Participant Identification Code, PIC) kap, ami később a Nemzeti Ügynökséggel való kapcsolattartáskor is használandó lesz. A PIC kódot minden pályázó intézménynek csupán egyszer kell igényelnie, így igénylés előtt mindenképp érdemes ellenőrizni, hogy rendelkezik-e már ezzel a kóddal. Ehhez nyújt segítséget ez a kereső
A portál elérhető az alábbi linken

2. Pályázati dokumentumok kitöltése és elküldése

- eForm (még nem elérhető; a 2016-os eForm statikus változata tájékoztatásul)

- Mellékletek kitöltése és csatolása az eForm-hoz:

A közös képzés alapját adó mesterképzéseknek a konzorciumi tagok országában akkreditáltaknak kell lenniük.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy az akkreditációs és regisztrációs feltételek a különböző országokban jelentősen eltérőek lehetnek. A teljesen újonnan alapítani vagy indítani kívánt szakok akkreditációs és nyilvántartásba vételi folyamata Magyarországon hosszadalmas lehet. Ilyen esetekben mindenképpen kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot az Oktatási Hivatallal (elérhetőségek és tájékoztató oldal) és a Tempus Közalapítvánnyal (az elérhetőségeket lásd a lap alján). Felhívjuk szíves figyemüket, hogy a jelenlegi hazai jogi környezet pusztán az esetlegesen elnyert EU-s támogatás alapján nem teszi lehetővé a szakindítás és nyilvántartásba vétel könnyítését vagy meggyorsítását.

- eFrom validálása, majd beküldése (az űrlap megfelelő gombjára kattintva). Figyelem! Sem e-mailben, sem postai úton nem szükséges beküldeni a pályázatot a Végrehajtó Ügynökségnek.

- A pályázati anyag megküldése az Erasmus+ Nemzeti Irodának: erasmus.mundus{kukac}tpf.hu (nem kötelező, csupán tájékoztatási célokat szolgál). 

 

7. Pályázati határidő

2018. február 15. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)

 

8. Linkek, pályázati dokumentumok

 

9. Elérhetőségek

Kérjük, hogy a hazai pályázók, ill. más országok pályázataihoz csatlakozó intézmények jelezzék pályázati szándékukat a Tempus Közalapítványnál a fenti elérhetőségeken.

Utolsó módosítás: 2018.12.04.