Ez a pályázattípus az Európai Bizottság által 1990 óta működtetett Tempus program folytatása, amely 2014-től az Erasmus+ programon belül működik tovább.

FELSŐOKTATÁSI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK 

(Capacity Building in the Field of Higher Education)

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletes szabályokat az Erasmus+ programútmutató, ill. az ahhoz kapcsolódó mellékletek tartalmazzák. Minden esetben a programútmutató angol nyelvű változata tekintendő hitelesnek. 

Ez a pályázattípus az Európai Bizottság által 1990 óta működtetett Tempus program folytatása, amely 2014-től az Erasmus+ programon belül működik tovább.

 

1. A pályázattípus célja

A pályázattípus célja, hogy támogassa a partnerországok (korábbi szóhasználat szerint harmadik országok) felsőoktatásának modernizációját, elérhetőségét és nemzetköziesítését, így hozzájárulva az Európai Unió külpolitikai célkitűzéseihez. 

Az Erasmus+ fejlesztési projektek olyan nemzetközi együttműködések, amelyek mindenekelőtt a programországok és a partnerországok felsőoktatási intézményei valósítanak meg a fenti célok érdekében. A projektek az oktatási szektoron kívüli partnereket is bevonhatnak, hogy elősegítsék a társadalom egészével, az üzleti szektorral való kapcsolatokat, és megerősítsék a rendszerszintű hatásokat.

 

2. A pályázásra jogosultak köre

A pályázatot minden esetben az adott konzorcium vezetője nyújtja be, amely a következő körből kerülhet ki:

A pályázó székhelye lehet akár programországban, akár partnerországban.

Kivétel: líbiai, szíriai és az Orosz Föderáció területén lévő szervezetek nem nyújthatnak be pályázatot, a projektekben csak partnerként vehetnek részt.

További részt vevő szervezetek:

A konzorcium összetételére vonatkozó legfontosabb feltételek:

A teljes jogú partnereken (full partners) kívül társult tagok (associated partners) is bevonhatók a projektbe.

A programországokban bejegyzett felsőoktatási intézményeknek ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. Ezek listája itt ellenőrizhető.

A konzorcium összetételére vonatkozó további szabályokat és a részleteket az Erasmus+ programútmutató tartalmazza.

 

3. A programban részt vevő országok

A) Programországok

Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Nem EU-tag programországok

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

B) Partnerországok

Ebben a pályázatban az Erasmus+ partnerországok csaknem mindegyike részt vehet. Kivételt képez az 5. régió (Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán és Svájc) és a 12. régió (Bahrein, Kuvait, Oman, Katar, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emirátusok).

A 11. régió országai (ún. ACP országok: Afrika, Karib-térség, Csendes-óceáni térség) új régióként, ám egyelőre feltételesen szerepelnek a részt vevő országok között. Részvételük a felülvizsgált Cotonou Partnerségi Megállapodás és a 2014-2020 pénzügyi keret intézkedéseitől függ.

A partnerországok és a régiók felsorolása az Erasmus+ programútmutató 21-23. oldalán található.

 

4. Támogatható tevékenységek

A következő kategóriákban lehet pályázni:

A) Közös projektek (Joint Projects, a lista nem teljes): mindenekelőtt és közvetlenül a partnerországok intézményeit célozzák.

B) Strukturális projektek (Structural Projects): a felsőoktatási rendszerekre fejtik ki a hatásukat, akár nemzeti, akár regionális szinten.

Konkrétabban: kutatások, felmérések megvalósítása; szemináriumok, konferenciák, tréningek, kampányok szervezése.

A partnerországok körétől függően az alábbi módon lehet a projekteket megvalósítani:

 

5. Prioritások

A pályázat kiírója mindegyik pályázattípussal kapcsolatban prioritásokat jelentethet meg. Az ezeknek való megfelelés a pályázat támogathatóságának feltétele.

A pályázati prioritások részletes listája a Végrehajtó Ügynökség honlapján elérhető (a Guidelines menüpontra kattintva).

 

6. A támogatás mértéke, pénzügyi alapelvek

Az Erasmus+ felsőoktatási fejlesztési projektek pénzügyi támogatása az egységköltséghez való hozzájárulást és tényleges költségeket kombináló becsült költségvetésen alapul.

A „támogatás” kifejezés alatt a program keretében igényelhető összeg, tehát az Európai Uniónak a projekt megvalósításához való pénzügyi hozzájárulása értendő, ami nem tévesztendő össze a projekt teljes költségével, mivel ez utóbbi a partnerintézmények és külső érintett szereplők általi társfinanszírozást is tartalmazza. A konzorciumi partnerek által tervezett társfinanszírozással (önrésszel) már a tervezési fázisban is kalkulálni kell.

Közös és strukturális projektek uniós támogatásának minimális összege : 500 000 EUR

Közös és strukturális projektek uniós támogatásának maximális összege: 1 000 000 EUR

 

7. A pályázás folyamata

A pályázatot közvetlenül az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell online benyújtani.

o   A projekt részletes bemutatása

o   Költségvetési táblák

o   „Declaration of Honour”: a pályázó intézmény hivatalos képviselőjének hitelesítő nyilatkozata, és meghatalmazás (Mandate)

Figyelem! Sem e-mailben, sem postai úton nem szükséges beküldeni a pályázatot a Végrehajtó Ügynökségnek.

 

8. Pályázati határidő

2018. február 8. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint) 

 

9. Linkek

Elérhetőségek

Kérjük, hogy a hazai pályázók, ill. más országok pályázataihoz csatlakozó intézmények jelezzék pályázati szándékukat a Tempus Közalapítványnál a fenti elérhetőségeken.

 

Utolsó módosítás: 2018.07.18.