Ez a pályázati kategória a nagyszabású európai vagy globális szintű ifjúsági, kulturális és sporteseményekhez önkéntességi projekteket támogatja. Centralizált pályázattípus.

Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) nagyszabású eseményei

1. Leírás

Ez a pályázati kategória a nagyszabású európai vagy globális szintű ifjúsági, kulturális és sporteseményekhez (például világifjúsági csúcstalálkozók, Európa kulturális fővárosai program, Európa ifjúsági fővárosai program, európai sportbajnokságok stb.) kapcsolódó (legalább 30, az Európai Önkéntes Szolgálat keretében tevékenykedő önkéntes részvételével zajló) önkéntességi projekteket támogatja.

1.1.   Általános célkitűzések

A tevékenység lehetővé teszi, hogy a 17–30 éves fiatalok fizetetlen és teljes munkaidős, legfeljebb 2 hónapos, külföldi önkéntes szolgálat keretében tanúságot tehessenek személyes elkötelezettségükről. Az önkéntesek lehetőséget kapnak arra, hogy európai/nemzetközi esemény keretében megvalósuló tevékenységek és kezdeményezések előkészítésében vegyenek részt. Az Európai Önkéntes Szolgálat nagyszabású eseményeiben legalább 30 önkéntesnek kell részt vennie.

1.2.   EVS nagyszabású esemény

A támogatható projektek a következő szakaszokból állnak:

 

2. Pályázatok formai követelményei 

2.1.   Pályázásra jogosultak köre

Erasmus+ programországban működő állami vagy magánintézmény, amely közvetlenül részt vesz az európai/nemzetközi ifjúsági, kulturális vagy sportesemény szervezésében, vagy írásbeli együttműködési megállapodást kötött az esemény szervezőivel. Magánszemélyek nem pályázhatnak támogatásra.

2.2.   Támogatható tevékenységek

Az európai önkéntes szolgálat nagyszabású eseményei az európai önkéntes szolgálat keretében megvalósuló tevékenységeken kívül kiegészítő tevékenységeket (például konferenciák, szemináriumok, találkozók és műhelyfoglalkozások) is tartalmazhatnak.

2.3.   Megvalósulás helyszíne

Az európai önkéntes szolgálat nagyszabású projektjeit abban a programországban kell végrehajtani, ahol az adott európai/nemzetközi ifjúsági, kulturális vagy sporteseményre sor kerül.

2.4.   Pályázat benyújtásának helye 

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség, Brüsszel (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Brussels)

2.5.   Pályázat benyújtásának határideje

2017. április 5., déli 12 óra (közép-európai idő szerint)

2.6.   Támogatható időszak

A projektet 2017. október 1 – 2018. július 1. között kell megkezdeni.
A projekt időtartama: 3-12 hónap
Tevékenység időtartama: 14-59 nap (utazással töltött idő nem számít bele)

2.7.   Résztvevők:

A résztvevők a programországból (kivéve a projekt helyszínéül szolgáló országot) vagy az Unióval szomszédos partnerországból származó, 17–30 éves fiatalok. Egy önkéntes az Erasmus+ program időtartama alatt az európai önkéntes szolgálat keretében a nagyszabású projektek közül csak egyben vehet részt. Egy tevékenység legalább 30 fő önkéntessel valósulhat meg.

 

3. A pályázás menete

Az elektronikus pályázat benyújtása előtt a pályázóknak regisztrálniuk kell szervezetüket az Európai Bizottság ügyfélkapuján, az úgynevezett EU Login rendszerben. Erről a regisztrációról bővebben itt olvashatnak. A szervezetekkel kapcsolatos valamennyi jogi és pénzügyi információ kezelése a résztvevői portálon keresztül zajlik.

A pályázókat arra kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívásra és a benyújtási eljárásra vonatkozó összes tájékoztatást, és a pályázat részét képező dokumentumokat (a pályázati csomagot) használják, amely itt érhető el

A pályázati csomagot online kell benyújtani, és tartalmaznia kell a helyes, megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlapot, valamint az összes vonatkozó és alkalmazandó mellékletet és igazoló dokumentumot.

A pályázati űrlapok az alábbi internetes címen EU Login hozzáféréssel generálhatók: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Nem lehet figyelembe venni azokat a pályázatokat, amelyek nem tartalmaznak minden szükséges információt, illetve nem érkeznek be online a határidő lejárta előtt.

A pályázatokat az EU hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani.

 

4. Támogatási feltételek

A támogatható pályázatok értékelése a következő elbírálási szempontok alapján történik. A pályázati támogatások odaítélésének kritériumai a következők:

  1. A projekt relevanciája (30 %)
  2. A projektterv és a megvalósítás minősége (40 %)
  3. Hatás és terjesztés (30 %)

A minőségi kritériumokról további információ az Erasmus+ Pályázati útmutatójában (103-104. oldal) található.  

 

5. Költségvetés 

Az európai önkéntes szolgálat nagyszabású eseményeire adható maximális támogatás: 200 000 EUR

Elszámolható költségek:

A minőségi kritériumokról további információ az Erasmus+ Pályázati útmutatójában (105-107. oldal) található.

 

6. Határidő

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 5. – közép-európai idő szerint déli 12.00

 

7. További információk 

További részletekről a pályázóknak szóló útmutatóban tájékozódhat. A pályázati útmutató és a pályázati csomag ide kattintva elérhető.

Elérhetőség e-mailben: EACEA-YOUTH{kukac}ec.europa.eu

Utolsó módosítás: .