Az Erasmus+ program általános célja a sport területén a sport európai dimenziójának fejlesztésére irányuló célkitűzések. Centralizált pályázattípus.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Ifjúság Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

Erasmus+ Sport

1. Leírás, általános célkitűzések

Az Erasmus+ program általános célja a sport területén a sport európai dimenziójának fejlesztésére irányuló célkitűzések, különös tekintettel az alulról szerveződő sport fejlesztésére vonatkozó célkitűzések támogatása. 

1.1. Konkrét célkitűzések

 

2. Támogatható tevékenységek

Az Erasmus+ program keretében olyan sportprojektek támogathatók, amelyek növelik a sportban, a testmozgásban és az önkéntességben való részvételt, és melyek hatására:

A sport területén végrehajtott tevékenységek további várt hatása, hogy hozzájáruljanak az Európai Sporthét megvalósításához.

E pályázati felhívás keretében támogatandó tevékenységek közé tartozhatnak a következők:

  1. Együttműködési partnerségek
  2. Kis együttműködési partnerségek
  3. Európai nonprofit sportesemények

Az Erasmus+ ezeken kívül azokat a tevékenységeket is támogatja, amelyek tények, adatok rendelkezésre bocsátásával megerősítik a szakpolitikai döntéshozatalt (tanulmányok, adat- és információgyűjtés, felmérések stb.), valamint ösztönzik az európai érintett szereplőkkel folytatott párbeszédet (uniós sportfórum, uniós elnökségi események, konferenciák, találkozók, szemináriumok stb.). Ezeket a tevékenységeket az Európai Bizottság vagy közvetlenül, vagy a Végrehajtó Ügynökség közreműködésével támogatja.

2. 1. Együttműködési partnerségek

Ezen tevékenységek célkitűzése, a sporthoz és testmozgáshoz kapcsolódó különböző területeken innovatív termékek kifejlesztése, átadása és/vagy végrehajtása és/vagy meglevő és új termékek vagy innovatív ötletek intenzív terjesztése és kihasználása. Az együttműködési partnerségek további célja:

Támogatható tevékenységek lehetnek például: 

2. 2. Kis együttműködési partnerségek

Ezen tevékenységek célkitűzése szervezetek számára hálózatok kialakítása és megerősítése, a nemzetközi működésre való kapacitásuk növelése, jó gyakorlatok cseréje, gondolatok és módszerek ütköztetése a sport és testmozgás különböző területein. A kis együttműködési partnerségek további célja:

A kis együttműködési partnerségekben legalább egy helyi vagy regionális sportegyesületnek részt kell vennie.

Támogatható tevékenységek lehetnek például:

2.3. Európai nonprofit sportesemények

Az európai nonprofit sportesemény európai szintű sportesemények szervezését jelenti valamelyik programországban, valamint a sport terén aktív nonprofit szervezetek vagy közintézmények által több programországban egyidejűleg szervezett nemzeti szintű események megvalósítását. Ezen sportesemények célkitűzése az alábbiak támogatása:

Támogatható tevékenységek (a teljesség igénye nélkül):

Nemzetközi, európai vagy nemzeti sportegyesületek/sportszövetségek által rendszeresen megrendezett sportversenyek és professzionális sportversenyek nem támogathatók.

 

3. Támogatásra jogosultak köre

3.1. Ki pályázhat?

Az együttműködési és kis együttműködési partnerségek esetén támogatható pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező szervezet lehet.

A európai nonprofit sportesemények esetén olyan közintézmény vagy nonprofit szervezet pályázhat, amely a sport terén tevékenykedik, és valamely programországban székhellyel rendelkezik. Például:

3.2  Támogatható részt vevő intézmények lehetnek

Együttműködési partnerségek esetén részt vevő szervezet lehet bármely olyan nonprofit szervezet vagy közintézmény, amely a sport területén aktív, és valamely programországban vagy partnerországban van a székhelye. Ilyen szerveztek például (a teljesség igénye nélkül):

Kis együttműködési partnerségek esetén részt vevő szervezet lehet bármely olyan nonprofit szervezet vagy közintézmény, amely a sport területén aktív, és valamely programországban vagy partnerországban van a székhelye. Ilyen szerveztek például (a teljesség igénye nélkül):

Az egy országban megrendezett európai sporteseményeken legalább tizenkét különböző programország résztvevőinek kell részt venniük, vagy több országban egyidejűleg megrendezett sporteseményeken legalább tizenkét különböző programország résztvevőinek kell részt venniük. Ez a feltétel akkor minősül teljesítettnek, ha ezek a résztvevők minden eseményen képviseltetik magukat. A pályázat benyújtásakor minden részt vevő szervezetet azonosítani kell.

A partnerség összetételére vonatkozó követelmények:

Az együttműködési partnerség nemzetközi partnerség, amelyben a programországok közül öt különböző ország legalább öt szervezete működik közre. A részt vevő szervezetek számának felső határa nincs korlátozva. A menedzsment költségekre fordítható támogatás mértéke (10 részt vevő szervezetben) azonban maximalizálva van. A pályázat benyújtásakor az összes részt vevő szervezetet fel kell tüntetni.

A kis együttműködési partnerség nemzetközi partnerség, amelyben a programországok közül három különböző ország legalább három szervezete működik közre. A részt vevő szervezetek számának felső határa nincs korlátozva. A menedzsment költségekre és végrehajtásra fordítható támogatás mértéke (5 részt vevő szervezetben) azonban maximalizálva van. A pályázat benyújtásakor az összes részt vevő szervezetet fel kell tüntetni.

 

4. Támogatható időszak

Az együttműködési partnerségekben megvalósuló projektek időtartama 12, 18, 24, 30 vagy 36 hónap lehet, a kis együttműködéseknél a projektidőszak 12, 18 vagy 24 hónap.

 

 

5. A pályázás menete

Az elektronikus pályázat benyújtása előtt a pályázóknak regisztrálniuk kell szervezetüket az Európai Bizottság ügyfélkapuján, az úgynevezett  EU Login rendszerben. Erről a regisztrációról bővebben itt olvashatnak. A szervezetekkel kapcsolatos valamennyi jogi és pénzügyi információ kezelése a résztvevői portálon keresztül zajlik.

A pályázókat arra kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívásra és a benyújtási eljárásra vonatkozó összes tájékoztatást, és a pályázat részét képező dokumentumokat (a pályázati csomagot) használják, amely itt érhető el.

A pályázati csomagot online kell benyújtani, és tartalmaznia kell a helyes, megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlapot, valamint az összes vonatkozó és alkalmazandó mellékletet és igazoló dokumentumot. A pályázati űrlapok az alábbi internetes címen hozhatók létre: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Nem lehet figyelembe venni azokat a pályázatokat, amelyek nem tartalmaznak minden szükséges információt, illetve nem érkeznek be online a határidő lejárta előtt.

A támogatás iránti pályázatokat az EU hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani.

 

6. Odaítélési feltételek

Az együttműködési partnerségek különböző kategóriáira előirányzott felosztás a következők szerint fog alakulni:

A támogatható pályázatok értékelése a következő elbírálási szempontok alapján történik. A pályázati támogatások odaítélésének kritériumai az együttműködési és kis együttműködési partnerségek esetében a következők:

  1. A projekt relevanciája (30 %)
  2. A projektterv és megvalósítás minősége (20 %)
  3. A projektet megvalósító csoport és az együttműködési megállapodások minősége (20 %)
  4. Hatás és az eredmények terjesztése (30 %)

Az európai nonprofit sportesemények esetében a partnerség minősége nem értékelési szempont, helyette a projektterv és a megvalósítás minősége kategória képvisel 40 %-ot.

 

7. Költségvetés

Odaítélhető maximális támogatás:

 Az együttműködési partnerségek számára

400 000 EUR

A kis együttműködési partnerségek számára

60 000 EUR

Az európai sporthét során megrendezésre kerülő, európai nonprofit sportesemények számára

300 000 EUR

Az európai sporthéthez nem kapcsolódó, európai nonprofit sportesemények számára

500 000 EUR

 

8. Határidő

Módosult határidő! A koronavírus-helyzetre való tekintettel ebben a pályázattípusban 2020. április 21-ig lehet benyújtani a pályázatokat.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. április 2. – brüsszeli idő szerint 17.00 óra. 

 

9. További információk

További részletekről a pályázóknak szóló útmutatóban és a lenti honlapok linkjei segítségével tájékozódhat.

Utolsó módosítás: 2022.11.11.