A kapacitásfejlesztési projektek nemzetközi együttműködési projektek, amelyek a programországok és partnerországok ifjúsági szervezetei közötti többoldalú együttműködésen alapulnak. Centralizált pályázattípus.

Kapacitásfejlesztés az ifjúsági területen

1. Leírás, célkitűzések

A kapacitásfejlesztési projektek nemzetközi együttműködési projektek, amelyek a programországok és partnerországok ifjúsági szervezetei közötti többoldalú együttműködésen alapulnak. Részt vehetnek bennük az oktatás, a képzés vagy más társadalmi-gazdasági ágazat terén tevékenykedő szervezetek is.

Az e felhívás keretében benyújtott pályázatoknak főként az alábbi két általános célkitűzés egyikével kell foglalkozniuk:

 

2. Támogatható tevékenységek

Az e pályázati felhívás keretében támogatandó tevékenységek közé tartozhatnak a következők (a felsorolás nem teljes körű):

A kapacitásfejlesztési projekteknek a következő tevékenységeket kell végrehajtaniuk:

 

3. Támogatásra jogosultak köre

Részt vevő szervezet lehet bármely olyan közintézmény vagy civil szervezet, amelynek programországban vagy egy támogatható partnerországban van a székhelye.

Ilyen szervezetek lehetnek például a következők:

A támogatható partnerországok szervezetei csak partnerként (nem pályázóként) vehetnek részt a projektekben.

A kapacitásfejlesztési projektek olyan, nemzetközi projektek, amelyekben legalább három különböző ország legalább három részt vevő szervezete képviselteti magát, és a három ország közül legalább egynek programországnak, egynek pedig támogatható partnerországnak kell lennie.

A támogatásra pályázhat bármely

 1. Programországokban és az egyéb partnerországokban ifjúságügy terén tevékenykedő szervezetek között megvalósuló kapacitásfejlesztési projektek esetében:
  > egy programországban székhellyel rendelkezik, és a projektben érintett összes szervezet nevében pályázik. Más típusú szervezetek pályázóként nem, csak partnerként vehetnek részt.

 2. Programországokban és a Nyugat-Balkán partnerországaiban ifjúságügy terén tevékenykedő szervezetek között megvalósuló kapacitásfejlesztési projektek esetében:
  > a pályázónak nyugat-balkáni országban székhellyel rendelkező szervezetnek kell lennie.

 3. Programországokban és a Keleti Partnerség partnerországaiban ifjúságügy terén tevékenykedő szervezetek között megvalósuló kapacitásfejlesztési projektek esetében:
  > a pályázónak a Keleti Partnerség egyik országában székhellyel rendelkező szervezetnek kell lennie. A fent említett támogatható szervezettípusokon felül magáncégek, köztük társadalmi vállalkozások is támogathatók.

  Ezeknek a projekteknek a célja az ifjúsági szervezetek kapacitásfejlesztése az alábbi két projekttípus egyikén keresztül:
  • Civil társadalmi ifjúsági ösztöndíjak
   Inkluzív és résztvevő alapon szerveződő projektek, amelyek megerősítik az ifjúsági szervezetek és az ifjúságsegítők kapacitását arra, hogy konstruktív kapcsolatot építsenek ki többféle partnerrel, köztük állami szervekkel és civil szervezetekkel.

  • Partnerség a vállalkozásért
   A projektek a fiatalok vállalkozói oktatását és társadalmi vállalkozásait ösztönzik nemzetközi nem-formális tanulási projektek segítségével, amelyek a fent említett területeken, beleértve az üzleti szférában, működő szervezetek többoldalú együttműködésén alapulnak.
 4. Programországokban és Tunéziában az ifjúságügy terén tevékenykedő szervezetek között megvalósuló kapacitásfejlesztési projektek esetében:
  > a pályázónak Tunéziában székhellyel rendelkező szervezetnek kell lennie.

 

4. Támogatható időszak

A tevékenységeket 2019. augusztus és december között kell megkezdeni. A projekt időtartamának 9 hónap és 24 hónap közé kell esnie. A pályázati szakaszban a projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően ki kell választani a kívánt időtartamot.

 

5. A pályázás menete

Az elektronikus pályázat benyújtása előtt a pályázóknak regisztrálniuk kell szervezetüket az oktatási, audiovizuális, kulturális, uniós polgársági és önkéntességi résztvevői portálon (Education, Audiovisual, Kultúra, Citizenship and Volunteering Participant Portal), ahonnan megkapják résztvevő-azonosító kódjukat (PIC-kód). A PIC-kódot fel kell tüntetni a pályázati űrlapon.

A szervezetekkel kapcsolatos valamennyi jogi és pénzügyi információ kezelése a résztvevői portálon keresztül zajlik. A regisztrációval kapcsolatos információkért keresse fel a portált a következő címen: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

A pályázókat arra kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívásra és a benyújtási eljárásra vonatkozó összes tájékoztatást, és a pályázat részét képező dokumentumokat (a pályázati csomagot) használják, amely itt érhető el:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-the-field-of-youth-2019_en

A pályázati csomagot online kell benyújtani, és tartalmaznia kell a helyes, megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlapot, valamint az összes vonatkozó és alkalmazandó mellékletet és igazoló dokumentumot.

A pályázati űrlapok az alábbi internetes címen találhatók: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Felhívjuk figyelmüket, hogy az eForm generálásához egyéni felhasználói regisztrációra is szükség van az Európai Bizottság ügyfélkapuján, az EU Login rendszerben. Erről a regisztrációról bővebben itt olvashatnak.

Nem lehet figyelembe venni azokat a pályázatokat, amelyek nem tartalmaznak minden szükséges információt, illetve nem érkeznek be online a határidő lejárta előtt.

A támogatás iránti pályázatokat az EU hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani.

 

6. Odaítélési feltételek

A támogatható pályázatok értékelése a következő elbírálási szempontok alapján történik. A pályázati támogatások odaítélésének kritériumai a következők:

 1. Relevancia (20 %)
 2. A projekt tervének és végrehajtásának minősége (30 %)
 3. A partnerség és az együttműködési megállapodás minősége (30 %)
 4. Hatás, terjesztés és fenntarthatóság (20 %)

 

7. Költségvetés

Kapacitásfejlesztési projektnek odaítélhető maximális támogatás: 150 000 EUR

 

8. Határidő

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. január 24. – közép-európai idő szerint déli 12.00

 

További információk

További részletekről a pályázóknak szóló útmutatóban tájékozódhat: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en 
A pályázati csomag elérhető a következő internetes címen: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-the-field-of-youth-2019_en
Elérhetőség e-mailben: EACEA-YOUTH{kukac}ec.europa.eu

Utolsó módosítás: 2019.02.19.