Az Erasmus+ lehetővé teszi, hogy a 17–30 éves fiatalok legfeljebb 12 hónapos önkéntes szolgálatban vegyenek részt külföldön.

Önkéntes tevékenységek - Egyéni mobilitás (KA1)

 

2018. októberétől az önkéntes tevékenységekre az Európai Szolidaritási Testület programban lehet pályázni! 

 

1. A pályázattípus célja

A pályázattípus célja a kulcskompetenciák és készségek szintjének javítása a fiatalok – köztük a hátrányos helyzetű fiatalok – körében, valamint a következők előmozdítása:

 

2. A pályázásra jogosultak köre

Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező részt vevő szervezet lehet.

Az Erasmus+ keretében megvalósuló önkéntes tevékenységben érintett összes részt vevő szervezetnek érvényes akkreditációval kell rendelkeznie a vonatkozó jelentkezési határidő idején.

 

3. Támogatható tevékenységek

Az Erasmus+ önkéntesség lehetővé teszi, hogy a 17–30 éves fiatalok egy másik uniós vagy Unión kívüli országban fizetetlen és teljes munkaidős, legfeljebb 12 hónapos önkéntes szolgálat keretében tanúságot tehessenek személyes elkötelezettségükről. Az önkéntes fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy ifjúság tájékoztatással és ifjúságpolitikával, fiatalok személyes és társadalmi-oktatási fejlődésével, polgári szerepvállalással, szociális ellátással, fogyatékossággal élők befogadásával, a környezettel, nem formális oktatási programokkal, információs és kommunikációs technológiákkal és médiaműveltséggel, kultúrával és kreativitással, fejlesztési együttműködéssel stb. foglalkozó szervezetek napi munkájában vegyenek részt.

A hátrányos helyzetű fiatalok emelt támogatást kaphatnak, hogy részt tudjanak venni a programban, illetve lehetőségük van rövidebb időtartamú önkéntes tevékenységben is részt venni (2 hét vagy annál hosszabb).

 

4. A programban részt vevő országok

A következő kedvezményezett országok teljes mértékben részt vehetnek az Erasmus+ program valamennyi intézkedésében:

Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezenfelül a partnerországokból jelentkező szervezetek előtt is nyitva állnak. A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

 

5. Pályázati feltételek

A formai és tartalmi követelményeket a Pályázati útmutató B) része tartalmazza.

Az Európai Szolidaritási Testület kezdeményezéssel és az abban való részvétel módjával kapcsolatos további információ itt található: https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_hu.

 

7. A pályázás menete

Ennek részleteit a Pályázati útmutató C) része tartalmazza.

 

8. A pályázatok beadásának határideje

További információ 

További információ az Erasmus+ Ifjúság honlapján található
Pályázati útmutató: http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/guidelines
Pályázati tudnivalók: http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/info 
Pályázati felhívás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=EN

Utolsó módosítás: .