Mentális betegség vagy fogyatékosság? Megoldást keresnek a segítő szervezetek

2015 | Szakképzés | egészségügy, hátrányos helyzet, nívódíjas projekt | Budapest | Kézenfogva - Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány

A pszichiátriai problémával küzdő betegeket az ENSZ egyezménye a fogyatékos emberek közé sorolja, ami kihívást jelent mind a fogyatékossággal élőkkel foglalkozó, mind a mentális betegek számára szolgáltatást nyújtó szervezeteknek. A projekt célja az volt, hogy feltárják, hol tartanak ezen az adaptációs úton a részt vevő országokban politikailag, stratégiailag, illetve szervezeti szinten, valamint bemutassák, hogy milyen problémákkal szembesültek és milyen jó megoldásokkal találkoztak. A részletes és átfogó felméréseket követően több szektort érintő javaslatokat fogalmaztak meg, amit brüsszeli döntéshozókhoz is eljuttattak.

Hogyan dolgoztak együtt a partnerek a projekt folyamán?

Olyan együttműködő feleket, szolgáltatókat kerestünk, akik az adott országban már eljutottak valameddig a vizsgált folyamatban, és szolgáltatást nyújtanak az adott célcsoport számára. Minden partner összegyűjtötte, hogy a saját országában mit tart jó gyakorlatnak. A kutatások, felmérések alapján közösen állítottuk össze a stratégiai állapottérképet, feltártuk a jellemző jogi hátteret, azt, hogy az egyezményt hogyan ratifikálta az adott ország, és milyen fokon érvényesíti a megfogalmazottakat a gyakorlatban. A találkozók fókuszpontjában többek között a szolgáltató szervezetek meglátogatása állt, ami része volt egy kölcsönös tanulási folyamatnak.

A felmérések szerint Magyarország hol tart a többiekhez képest?

Nálunk jellemező, hogy a mentális betegekkel és a fogyatékos emberekkel foglalkozó szociális szolgáltatók nagyon erősen elválnak egymástól. Túlságosan a célcsoport mentén építi fel a rendszert a magyar jogszabály és így erősen specializált szolgáltatók jönnek létre, ahol specializált szakemberek dolgoznak. Egyes országokban ez nem válik szét ennyire, és jellemzőbb az átjárás a két szolgáltatási terület között. Abban azonban egységes a kép, hogy minden országban megjelennek a kettős diagnózisú emberek (azok a fogyatékos emberek, akik pszichiátriai diagnózist is kaptak) és a fogyatékos ellátásban szolgáltatást igénybe vevők mintegy 15­25%­a ebbe a csoportba tartozik. Kevés olyan ország van, beleérve Magyarországot is, ahol strukturálisan, képzési rendszerrel, jogszabályokkal támogatják a folyamatot – ez a problématerület szakmapolitikai szinten nem számít a fő témák közé. Egy­egy szolgáltató van, amelyik multidiszciplináris stábot állít fel, hogy legyen szakembere a pszichiátriai problémákkal küzdő emberek ellátására, illetve továbbképzést nyújt a dolgozói számára, de ez teljes mértékben a szervezeten múlik, nem része még a továbbképzési rendszernek. Az derült ki a projektből, hogy a képzések megszervezése az egyik első fontos lépés lenne.

Ajánlásokat fogalmaztak meg a különböző szektoroknak: szolgáltatóknak, döntéshozóknak, képzési intézmények számára. Milyen fontos javaslatot emelne ki?

A speciális szakemberképzések beindítása mellett az is fontos, hogy hogyan lehet a multidiszciplináris teameket tovább erősíteni, és több tudományterület felől érkező tudás alapján felépíteni a szolgáltatást, hogy ne kelljen például egy pszichiáter főorvost foglalkoztatni a fogyatékos embereket kiszolgáló szervezetnél. Fontos megállapítás még, hogy az ilyen, több célcsoporttal foglalkozó, szélesebb körű képzettséget és szakemberállományt igénylő intézmény működtetése komoly pénzügyi kérdéseket vet fel. A projektfinanszírozásból működő szervezeteknél a fenntarthatóság jelenleg komoly problémát jelent.

Kimagasló volt, mennyi projekteredmény és dokumentum született, amelyeket el is juttattak az érintettekhez. Milyen tanácsot adnának a többi pályázónak a disszeminációval kapcsolatban?

A mi projektünk célja egy nagyobb lélegzetű stratégiai dokumentum létrehozása volt, és hogy a szakmapolitikai tervezéshez biztosítson ajánlásokat. Ennek köszönhető a sok „projekttermék” elkészítése.  Ugyanakkor nagyon fontos szerepet játszott a partnerek kiválasztása. Olyan szervezetek vettek részt, akik a saját országukban a szolgáltatói munkán túl szakmapolitikai, tervezési folyamatokban is részt tudnak venni. Fontos szempont volt, hogy nemzetközi szinten is régóta aktív, európai ernyőszervezetek tagjaiként működő intézmények fogtak itt össze. Nagyon jól működött a projektmenedzsment is a francia partnernek köszönhetően, akik elkötelezett stratégiai gondolkodással vitték végig a projektet. A disszemináció területén jól működött, hogy minden partner annyit és úgy vállalt be, hogy meg is tudja valósítani – volt, aki többet, volt, aki kevesebbet. A brüsszeli megjelenés is a partnerségnek köszönhető, mivel az egyik partnerünk, az EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities), brüsszeli központtal működik és megfelelő kapcsolatokkal rendelkezik.

Mi volt a legérdekesebb a projektben?

Nagyon tetszett a szolgáltató szervezetek meglátogatása, például a lengyel intézmény működése és a projektben felvetett probléma iránti elkötelezettsége. A walesi szervezetnél (Learning Disability Wales) nagyon érdekesnek találtam, hogy mennyire bevonják a fiatal önkénteseket a fogyatékos fiatalokkal folyó munkába, lehetőséget teremtve arra, hogy a mindennapokban is találkozzanak, barátságot kössenek egymással. Nagyon tetszett a Nagy­Britanniában már hagyományosan jól működő gyakorlat is, ahogyan partnerként dolgoznak együtt fogyatékos és nem fogyatékos emberek a mindennapokban, közösen tevékenykednek egy közös célért és nem csak kívülállóként dolgozik a szakember a kliensért. Ez az inspiráló partnerségi szemlélet mindenhol megjelenik – a környezetükben, a mindennapjaikban, a szokásaikban.

Az interjút készítette: Szabó Adrienn

Intézmény: Kézenfogva - Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány

Projekt címe: Fogyatékos személyeknek szóló szolgáltatások adaptálása új felhasználók részére - Adapting services for persons with disabilities to new users

Koordinátor: Kovács Éva

Honlap: www.kezenfogva.hu

A 2015-ös év további díjazottjairól ITT olvashat, a 2014-es és 2016-os év Nívódíjas projektjeit pedig ITT tudja elérni!

A képek kattintással nagyobb méretben is megtekinthetőek.