Mesék a rácson túlról

2014 | Felnőtt tanulás | művészet, nívódíjas projekt, olvasás, szociális kompetenciák | Budapest | Mesék a rácson túlról

Címkék: Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Írásbeli szövegértés, szövegalkotás, Kreatív gondolkodás, Személyes és társas készségek

A Budapesti Fegyház és Börtön öt ország – Lengyelország, Litvánia, Olaszország, Románia, Törökország – szakembereivel együttműködve valósította meg a a fogvatartott apák és gyermekeik jobb kapcsolattartását elősegítő Grundtvig tanulási kapcsolatok projektet. Amellett, hogy kutatásban vizsgálták a börtönpopuláció társas és családi kapcsolatait, az eredményeket felhasználva készségfejlesztő tréningeket tartottak a fogvatartottaknak, és aktív bevonásukkal létrehoztak egy mesekönyvet is. A projekt mélyebb megismerését Peremicki Mónika bv. főhadnagy, a „PROTECT – Prisoners opportunity to educate children by telling stories” projekt koordinátora segítette.

A fogvatartott apák csoportja nem mondható tipikus felnőttképzési célcsoportnak. Miért gondolták mégis szükségesnek, hogy a családi kapcsolattartás területét javítandó, elindítanak egy ilyen programot?

Két oldalról jött az ötlet. Egyrészt a büntetés-végrehajtásnak nagyon fontos feladata a fogvatartottak reintegrációjának, tehát a társadalomba való visszaillesztésének az elősegítése. Ebben maga az oktatás, képzés nagyon fontos tényező, főleg azért, mert a fogvatartottak igen jelentős része aluliskolázott. Tehát azokat az éveket, amelyeket a börtönben eltöltenek, mi szeretnénk ilyen szempontból pozitív hatásokkal megtölteni. A másik ok, ami miatt belevágtunk az volt, hogy korábban inkább a fogva tartott anyák és gyermekeik kapcsolattartására fókuszáltak a kutatások, holott a bebörtönzött szülők igen jelentős része férfi, így a gyerekeiknek gyakran kell megélniük az édesapjuk hiányát. A Budapesti Fegyház és Börtönben egyébként kizárólag férfi fogvatartottak vannak elhelyezve, tehát ezért is jött maga a téma, hogy az édesapák és gyermekeik kapcsolatát erősítsük a mesék és az oktatás segítségével.

Speciális helyzetben lévő emberekről van szó, speciális igényekkel, esetükben milyen készségek és kompetenciák fejlesztésére volt leginkább szükség?

A programban részt vevő elítélteknek a társas és kognitív készségeit szerettük volna javítani, mint a történetírás, történetmondás, az aktív figyelés, a társakkal való kommunikáció, illetve magának a szülői kompetenciának a fejlesztése és a családtagokkal való kapcsolat erősítése. A reintegráció részeként ez azért különösen fontos, hogy a hosszabb időre elítélt fogvatartottak ne távolodjanak el a gyermekeiktől és szabadulásuk után is kapcsolataikat megtartva, szülői felelősségük tudatában tudjanak velük foglalkozni.

Milyen szempontok alapján választották ki a résztvevőket? Milyen volt a fogadókészség a fogvatartottak oldaláról, mennyire voltak nyitottak egy ilyen nemzetközi programra?

Nálunk minden egyes tréningre, oktatásra önkéntes alapon történik a jelentkezés, tehát a nevelőtisztek, pszichológusok útján tájékoztatjuk a fogvatartottakat arról, hogy milyen kutatásba, projektbe vágott bele a Budapesti Fegyház és Börtön. Akiknek vannak gyermekeik és érdeklődtek a projekt iránt, pszichológus munkatársunk vezetésével kisebb csoportokban egyéni foglalkozásokba kezdtek. Akik aztán később is, a többi tréning során bennmaradtak a csoportban, mert valós volt az érdeklődésük, elkezdték ezeket a célzott társas és kognitív készség fejlesztéseket. A csoport részéről egyébként nagyon pozitív visszajelzések voltak: ez abban is megmutatkozott, hogy az iskolában szerezhető tudást egyre többre értékelték, így voltak, akik ennek folyományaként jelentkeztek formális oktatásba, és beiratkoztak iskolába. Sokkal nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak és magabiztosabbak lettek, hiszen úgy érezték, hogy nincsenek teljesen elzárva a külvilágtól, a családtagjaiktól, és sokkal közelebb érezték a gyermekeiket magukhoz, mint például azok a társaik, akik ebben a programban nem kívántak részt venni.

Elmondása alapján úgy tűnik, hogy sok projektet valósít meg az intézet. Mennyiben új dolog egy nemzetközi programban való részvétel? Milyen tapasztalataik voltak ezzel?

TÁMOP 5.6.1-es projektekben már többször részt vettünk, ezek kapcsán voltak különböző képzések a fogvatartottaknak, de nemzetközi szinten ez a Grundtvig tanulási kapcsolatok projekt volt az első ilyen – és reméljük, nem az utolsó. A program nagyon pozitív visszajelzést váltott ki. A Budapesti Fegyház és Börtönben jelenleg is alkalmazzuk ezeket a módszereket, most is vannak még a projekt befejezésétől függetlenül olyan tréningek, amelyek pont az aktív figyelemre, a történetírásra, kommunikációra helyezik a hangsúlyt. A fogvatartottak szintjén a nemzetköziség annyira nem volt érzékelhető, hiszen ők a saját világukban, a saját gyermekükkel való kapcsolat javulásának örültek. A kollégák és a projektbe bevont személyek számára volt ez inkább nagy küldetés és nagyobb felelősség. Új kultúrák megismerése, szakmai tudásuk és az angol nyelv fejlesztése, mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a projektet sikeresen meg tudjuk valósítani. A projekt szakmai megvalósítása mellett a többi országban tett látogatások és a tapasztalatcsere is jelentősen hozzájárultak a végeredményhez. Valamennyi partner a szívén viselte a PROTECT programot, illetve azok a szakemberek, akiket a társországok bevontak, szintén nagyon együttműködőek voltak. Eredményeink – akár nemzetközi szintű – terjesztésére pedig az öt országgal közösen létrehoztunk egy honlapot.

Ilyen jó élmények és tapasztalatok után adja magát a kérdés: terveznek-e valamilyen folytatást, akár az intézet egymaga itthon, vagy esetleg az Erasmus+ program keretében?

Miután nagyon hasznosnak bizonyult ez a projekt, amit közel két év alatt megvalósítottunk, szeretnénk mindenképp valami hasonlóba belevágni. Folyamatosan figyeljük is a Tempus Közalapítvány honlapján a pályázati felhívásokat. Igyekszünk az ott lévő pályázati feltételeket összhangba hozni a Budapesti Fegyház és Börtön működésével, és ha sikerül olyan témát találni, ami a vezetők és a fogvatartottak érdeklődését felkelti, akkor mindenképp belevágunk egy új projektbe akár egyedül, akár mondjuk társországokat keresve.

Az interjút készítette: Plántek Lea

Intézmény: Budapesti Fegyház és Börtön

Projekt címe: PROTECT – Prisoners opportunity to educate children by telling stories

Koordinátor: Peremicki Mónika 

Honlap címe: www.budapestifegyhaz.hu

A képek kattintással nagyobb méretben is megtekinthetőek.

A 2014-es év további díjazottjairól ITT olvashat, a 2015-ös és 2016-os év Nívódíjas projektjeit pedig ITT tudja elérni!