Oktatással az aktív állampolgárságért / Education for Active Citizenship

2011 | Disszeminációs füzetek, Egész életen át tartó tanulás program 2007-2013, Angol nyelvű kiadványok

A 2011. első félévében zajló magyar EU-elnökség egyik kiemelt témája az oktatás területén az aktív állampolgárság. / A priority issue of the Hungarian EU presidency during the first half of 2011 in the field of education is active citizenship.

A gazdasági válság is felhívta a figyelmet a pénzügyi tudatosság, a válság kezeléséhez és a sikeres munkaerő-piaci érvényesüléshez szükséges vállalkozói készségek, valamint az egyéni és társadalmi felelősségvállalás jelentőségére. Ebben a kontextusban az aktív állampolgárságra nevelés számos területet érint, beleértve a pénzügyi nevelést, a vállalkozói készségek fejlesztését, az aktív részvételt és az önkéntességet, a demokráciára való nevelést, a szociális érzékenységet is.

Azt szeretnénk megmutatni, hogy a különböző oktatási intézmények – legyen szó közoktatási és szakképző intézményekről, vagy akár az iskolarendszeren kívül tevékenykedő szervezetekről – hogyan járulhatnak hozzá ehhez, hiszen az iskola fontos helyszíne az aktív állampolgársághoz szükséges ismeretek, készségek, és nem utolsósorban a megfelelő hozzáállás és szemlélet kialakításának, fejlesztésének.

Olyan sikeresen működő jó példákat gyűjtöttünk össze, melyek az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programjának támogatásával valósultak meg, magyar intézmények részvételével vagy koordinálásával. Arra kerestük a választ, hogy milyen konkrét tevékenységek során, milyen módszertani elemek alkalmazásával jelent meg az aktív állampolgárság témája a projektekben, milyen többletet adott a nemzetközi együttműködés, és a közös munka milyen változásokat indított el akár intézményi szinten, akár a résztvevők gondolkodásában, szemléletében.

***

The economic crisis, too, has called the attention to the importance of financial awareness, the entrepreneurial skills needed for managing the crisis and succeeding in the labour market, and assuming individual as well as social responsibility. In this context, educating active citizenship concerns a number of areas, including financial education, the development of entrepreneurial skills, active involvement and volunteering, educating democracy and social sensitivity.

We want to show how various educational institutions – whether institutions of public and vocational education or even organizations operating outside the school system – can contribute to this, since school is an important scene for developing the knowledge, skills and last but not least the right attitude and approach required for active citizenship.

We have gathered successful good practices which were implemented through the support of the European Commission’s Lifelong Learning Programme, with the participation or coordination of Hungarian institutions. We sought to find out through which actual activities and methodological elements did the issue of active citizenship appear in the projects, how much international cooperation contributed to them and what changes the common work triggered, either at an institutional level or in the thinking and attitude of the participants.

 

Letöltés / Download (pdf, 6,7 Mb)