Civil szervezet munkatársa vagy vezetője és érdeklik a nemzetközi együttműködések? Pályázatok útján szeretné bővíteni oktatási, képzési tárházát, nemzetközi tapasztalatokat beépíteni?

Tekintsük át, milyen támogatási lehetőségeket és szakmai szolgáltatásokat kínálunk a civil szervezetek1 számára!

Míg az Erasmus+ az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot támogatja, addig az Európa a polgárokért program célja, hogy segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.

A civil szervezetek mindkét pályázati témacsoporthoz szorosan kapcsolódnak: gyakran képzések útján juttatják ismeretekhez a társadalom tagjait, sportegyesületek adnak lehetőséget az egészségünk megőrzésére, alapítványok vállalnak szerepet a kisgyermekkori és felnőttkori tehetséggondozásban, és ez csak néhány példa a számos feladat közül, amit az oktatás területén vállalnak.

Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket. Segíti a polgárokat az Európai Unió, a közös történelem és a sokszínűség jobb megértésében. Emellett elősegíti az európai polgárság fogalmának jobb megértését, valamint a polgári és demokratikus részvétel feltételeit.
Az Európa a polgárokért programban elsősorban a nagy, átfogó, európai témájú, több európai partnert összefogó projektek kapnak támogatást.

Az Európai Bizottság oktatási, képzési pályázatai a civil szervezeteknek is nyújtanak lehetőséget az alaptevékenységük szakmai megújulásához, új lehetőségek felkutatásához, az európai környezetükkel való szoros együttműködésen keresztül. A projektek keretében a különböző szervezetek közös munkája révén formálódik az egységes európai oktatási térség, és az Önök szervezete az egységes európai oktatási piac részévé válhat.

Fontos a civil szervezetek részvétele más tekintetben is. E szervezetek egyik feladata, hogy a társadalom és a döntéshozói kör közötti információcserét, kommunikációt segítsék és élénkítsék, nem csak hazai, de nemzetközi színtéren is.

Itt a lehetőség tehát, hogy egy kis segítséggel rátaláljon Ön is arra, milyen lehetőségeket nyújtanak az Európai Bizottság oktatási, képzési pályázatai az Ön szervezete számára.

És hogy miért érdemes pályázni?
1 A 2014. decemberi Statisztikai tükör adatai szerint (az előző évekhez hasonlóan) az alapítványok több mint 60%-a három tevékenységi területhez, az oktatáshoz , a szociális ellátáshoz és a kultúrához kötődik. A társas nonprofit szervezetek körében továbbra is a szabadidős és a sportegyesületek, valamint a kulturális szervezetek aránya volt a legnagyobb. (KSH: Statisztikai tükör 2014/142 sz.) 

Utolsó módosítás: 2017.06.20.