Hátrányos helyzetű hallgatók mobilitási lehetőségei

 

Felsőoktatási tanulmányai alatt a hallgatónak lehetősége van külföldi részképzésen vagy szakmai gyakorlaton részt vennie. A Tempus Közalapítvány holnapján számos mobilitási program kerül meghirdetésre, amely segít eligazodni az ösztöndíj-lehetőségek tekintetében is. 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű vagy anyagilag kedvezőtlenebb helyzetben lévő hallgatók előtt is nyitva áll az út, hogy részt vegyenek külföldi mobilitási programokban, hiszen a programok által biztosított ösztöndíj mellett kiegészítő támogatásokban is részesülhetnek. Ez a cikk bemutatja, hogy mi a teendő, ha külföldi ösztöndíj programokban szeretne részt venni a hallgató, és milyen lehetőségei vannak külföldi tartózkodás anyagi fedezetének előteremtésére.

Ösztöndíj programok külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra 
A felsőoktatási intézmény által meghirdetett további támogatások 
Egyéb kiegészítő finanszírozási lehetőségek 
Felhasznált irodalom 
Linkgyűjtemény 

Ösztöndíjprogramok külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra

Az alábbiakban két ösztöndíjprogramról lesz szó, de érdemes a felsőoktatási intézmény Nemzetközi Irodáján is érdeklődni további ösztöndíj lehetőségekről.

Erasmus+ tanulmányi célú hallgatói mobilitás és szakmai gyakorlat 

A program célja lehetővé tenni az oktatási, kulturális és nyelvi tapasztalatok megszerzését egy másik országban. A programban való részvételre a hallgató felsőoktatási intézménye tesz közzé felhívást, melyre a hallgatónak pályázatot kell benyújtania.
Az Erasmus+ program keretén belül elnyert támogatási összeg a fogadó ország gazdasági besorolásától és a mobilitás típusától függ. A támogatás összege 400€ és 600 €/hónap között kerül megállapításra. 

Campus Mundi tanulmányi célú hallgatói mobilitás és szakmai gyakorlat

2016. január 1-től indult a Campus Mundi kiemelt kormányzati program, melynek keretében a Tempus Közalapítvány további pályázatot hirdet külföldi részképzésre, illetve szakmai gyakorlatra. Az ösztöndíj során az elnyerhető támogatási összeg országkategóriától függően havi 200 000 - 350 000 Ft között alakul.

A Campus Mundi program lehetőséget biztosít rövid tanulmányutak megvalósítására is, ennek keretében a mester és doktori képzésben részt vevő legkiemelkedőbb hallgatók kaphatnak ösztöndíjat külföldi kutatási tevékenységhez, nemzetközi konferencián előadás megtartásához, illetve egyéb, kiemelkedő szakmai tevékenység megvalósításához.
A pályázatot a www.scholarship.hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni. 

Szociális kiegészítő támogatás

A nemzetközi mobilitási programokban a szociális dimenzió egyre hangsúlyosabbá válik és kiemelkedően fontos, hogy a hátrányos helyzetű résztvevők minél nagyobb mértékben szerezzenek nemzetközi tapasztalatot. Mindkét ösztöndíjprogram biztosít az érintett hallgatók számára kiegészítő ösztöndíj lehetőséget.
A szociális kiegészítő támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén a hátrányos helyzetű hallgatók számára. Mind az Erasmus+, mind a Campus Mundi program keretében van lehetőség a kiegészítő támogatás igénylésére.
A támogatási igény benyújtása mindkét program esetén az alábbi szempontok figyelembevételével történik. Azok a hallgatók igényelhetnek tehát kiegészítő ösztöndíjat, akik az alább felsorolt támogatások, jogosultságok közül bármelyiket megkapják, illetve igazolni tudják:

Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

  • a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
  • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
  • Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
  • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
  • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
  • Roma szakkollégium tagja (volt)
  • Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült 

 Másodlagos szempont:

A kiegészítő szociális támogatási igény benyújtásának módja és a támogatás mértéke

Erasmus+ szociális támogatás:

Azok az Erasmus+ ösztöndíjas státuszt nyert hallgatók nyújthatnak be igénylést, akik valamelyik Erasmus+ programországba, tanulmányi céllal utaznak ki. (Szakmai gyakorlatos hallgatóknak szociális kiegészítő támogatás nem adható az európai szabályok értelmében, mivel ők eleve havi 100 euróval több ösztöndíjat kapnak a tanulmányi céllal kiutazó hallgatóknál.)
A pályázás módja: az igénylőlapot az intézményhez kell benyújtani.
A támogatás összege: havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.  

Campus Mundi kiegészítő szociális támogatás:

A Campus Mundi program keretében tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitás esetén is van lehetőség kiegészítő támogatás igénylésére.
A pályázás módja: a jogosultságra vonatkozó igazolást a csatolandó mellékletek között kell feltölteni a pályázati felületre.
A szociális kiegészítő támogatás összege havi 35 000 Ft. 

A felsőoktatási intézmény által meghirdetett további támogatások

Az 51/2007-es kormányrendelet a külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéshez segítséget nyújtó ösztöndíjpályázat kiírását és elbírálási rendjét szabályozza. A felsőoktatási intézmények rendszeresen hirdetnek meg ösztöndíj pályázatokat külföldi részképzésen részt vevő hallgatók számára, ezzel is ösztönözve őket arra, hogy külföldön töltsenek el egy szemesztert tanulmányaik alatt, így érdemes időben tájékozódni az intézmények Nemzetközi Irodáinál, valamint a Diákjóléti Bizottságoknál. 

Egyéb kiegészítő finanszírozási lehetőségek 

Diákhitel

A diákhitel programról a felsőoktatási intézményeken kívül elérhető támogatásokról szóló cikkben írtunk részletesebben, azonban mindenképpen kiemelendő, hogy a diákhitel felvételére lehetőség nyílik külföldi tanulmányok folytatása alatt is. A Diákhitel felvételének kritériuma a magyar állampolgárság, valamint EGT felsőoktatási intézményben oklevél megszerzésére irányuló olyan képzésben való részvétel, amely Magyarországon elismerhető felsőfokú végzettséget ad.

Amennyiben a hallgató a diákhitel igénybevétele kezdetén magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és külföldön résztanulmányokat folytat, akkor a Diákhitel igénylésére az általános szabályok vonatkoznak.

Az Erasmus+ mesterképzési hitel (Erasmus+ Master Loan) lehetőséget teremt arra, hogy akár 12 000 € mértékben az uniós költségvetési bank finanszírozza a hallgató mesterképzését külföldön. 

Diákmunka/fizetett szakmai gyakorlat

Fontos megemlíteni a tanulmányok ideje alatt a diákmunka lehetőségét. A különböző diákszövetkezetek különféle részmunkaidős, rugalmasan végezhető munkát ajánlanak, de érdemes szakmaterületen működő cégeknél, intézményeknél is érdeklődni fizetett gyakornoki, vagy egyéb munkalehetőségekről. 

                                                                                        

Készítette: Kaizinger Tamás 


Felhasznált irodalom:

A felsőoktatás szociális dimenziója
http://tka.hu/docs/palyazatok/a-felsooktatas-szocialis-dimenzioja.pdf 
Jogszabályi Hivatkozás:
105/2015. (IV. 23.) Korm. Rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500105.KOR
51/2007. (III. 26.) Korm. Rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700051.KOR  

Linkgyűjtemény:

Tempus Közalapítvány mobilitási pályázatai:
http://www.tka.hu/palyazatok 
Tempus Közalapítvány Erasmus+
http://www.tka.hu/palyazatok/108/-erasmus
Az Erasmus+ program pályázati útmutatója:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
Felsőoktatási hallgatók Erasmus+ tanulmányi célú mobilitása
http://www.tka.hu/palyazatok/110/hallgatok-tanulmanyi-celu-mobilitasa
Felsőoktatási hallgatók Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitása
http://www.tka.hu/palyazatok/131/hallgatok-szakmai-gyakorlatai-
Campus Mundi ösztöndíj pályázatok (külföldi részképzés, szakmai gyakorlat és rövid tanulmányút)
http://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi 
Ceepus, Tempus Közalapítvány
http://www.ceepus.hu
Diákhitel igénybevétele külföldi tanulmányok alatt
https://www.diakhitel.hu/erdeklodom/diakhitel1/egt-tagallamban-tanul.html 
Diákmunka gyűjtőoldal
http://www.euwork.hu/
Erasmus+ mesterképzési hitel
http://www.tka.hu/palyazatok/505/gyakori-kerdesek#4686|4756
Önkéntes programlehetőségek
http://www.eplusifjusag.hu/hu/evs/volunteer
Online Linguistic Support
http://erasmusplusols.eu/Tempus Közalapítvány alumni program
http://www.tka.hu/alumni
Felsőoktatási intézmények Erasmus holnapjai
http://tka.hu/celcsoport/169/egyetemi-erasmus-honlapok
Intézményi Erasmus+ koordinátorok
http://tka.hu/celcsoport/4074/hogyan-vagj-bele-a-legfontosabb-tudnivalok >> Erasmus+ intézményi koordinátorok 
Campus Mundi intézményi koordinátorok 
http://www.tka.hu/celcsoport/5087/campus-mundi >> Campus Mundi kapcsolattartók

 

Utolsó módosítás: 2018.04.13.