Magyar mint idegen nyelv és kultúra oktatása a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok számára

A Stipendium Hungaricum programban az elsőéves ösztöndíjas hallgatóknak magyar mint idegen nyelv és kultúra kurzuson kell részt venniük, amelynek célja, hogy támogassa integrációjukat, boldogulásukat az országban, valamint erősítse Magyarországhoz való kötődésüket. A nyelvtanulási kötelezettség bevezetése felmenő rendszerben történik. A kurzusok megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódóan a Stipendium Hungaricum program szabályzata és végrehajtási útmutatója nyújt iránymutatást.

A csoportok megszervezése, a kurzus tartalmának, felépítésének összeállítása intézményi hatáskör, de mivel a kurzus teljesítése az ösztöndíj csökkentésére van befolyással, esélyegyenlőségi okok miatt javasolt az egyes intézmények ösztöndíjasai számára nagyjából egyenlő feltételek megteremtése.

Javaslatok a kurzusindításhoz kapcsolódóan:

Az alábbiakban mutatjuk a leggyakrabban használt tankönyveket és a hozzájuk kapcsolódó 2x40 órás, A1 szint eléréséig vezető tanmeneteket. Némely tankönyv esetében ez a leírás kiegészítő információkat, tankönyvismertetőt is tartalmaz (online segédanyagok, módszertani javaslatok, tankönyv ára stb.)

 

 

 

Utolsó módosítás: 2020.03.26.