A Stipendium Hungaricum program oktatáspolitikai célja, hogy elősegítse a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését, minőségfejlesztését, erősítse a magyar tudományos elit nemzetközi kapcsolatait, növelje a felsőoktatási intézménynek kulturális sokszínűségét és népszerűsítse a világban a versenyképes magyar felsőoktatást.

KIEGÉSZÍTŐ INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A STIPENDIUM HUNGARICUM PROGRAMBAN VALÓ INTÉZMÉNYI RÉSZVÉTELRE 

2020/2021 és 2021/2022-es tanévekre vonatkozóan

ONLINE PÁLYÁZATI FELÜLET


A Stipendium Hungaricum kiegészítő intézményi pályázat elektronikus benyújtásának határideje: 

2019. május 31. (péntek) 12:00 óra

Pályázati felhívás 2020-2022

Pályázati kitöltési útmutató

 

 Kiknek szól a Stipendium Hungaricum program?  

A program két részből áll:

1. Egyéni pályázatok: Stipendium Hungaricum Ösztöndíjak

Magyarország és a partnerországok oktatásért felelős minisztériumai közötti nemzetközi megállapodások alapján az egyes partnerországok meghatározott számú kvótára jelölhetnek leendő hallgatókat Stipendium Hungaricum ösztöndíjra. A hallgatók a megállapodásban rögzített tudományterületeken, rész- vagy teljes képzésen vehetnek részt alap-, mester- vagy doktori szinten és felsőoktatási előkészítő tanulmányokon, ha felvételt nyernek az adott intézmény képzésére.

A jelenlegi pályázati kiírásban szereplő partnerországok listája itt megtekinthető.

További információ: www.stipendiumhungaricum.hu

2. Intézményi pályázatok: Képzések és felsőoktatási előkészítő tanulmányok

A Stipendium Hungaricum Ösztöndíjra jelentkező hallgatók csak olyan

amelyekre vonatkozóan a Balassi Intézet jogutódja - a Külgazdasági és Külügyminisztérium - vagy felsőoktatási intézmények sikeres pályázatot nyújtottak be Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására.

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására sikeresen pályázó intézmények képzésenként meghatározott hallgatói kapacitással pályáznak. A kapacitás szerinti hallgatói allokációról a hallgatói jelentkezések, a küldő partnerország jelölési rangsora, valamint az intézmény felvételi rangsora szerint, a hallgatói sokszínűség elvét figyelembe véve, a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt.

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására sikeresen pályázó intézmények a fogadott ösztöndíjasok után önköltség-térítésben részesülnek. Egy-egy képzés önköltségét az intézmény a képzési pályázatban sávosan adja meg. A képzés megadott önköltsége tartalmazza valamennyi várható költséget, az önköltség-térítés ugyanis ez alapján kerül megállapításra, annak utólagos kódosítására nincs mód.

A Stipendium Hungaricum programban kizárólag Magyarországon állami vagy államilag elismert egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények képzései vehetnek részt.

A képzési pályázatokat tekintve olyan, a magyar képzési rendszerbe tartozó alap-, mester-, osztatlan és doktori képzéssel lehet pályázni, amelynek magyarországi akkreditációja megtörtént, és amely képzés idegen nyelven történő indítását az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette*, amennyiben az intézmény az idegen nyelven indítandó képzésre a működési engedélye alapján elegendő kapacitással rendelkezik.

A zeneművészeti szakok esetében az alap- és mesterképzéseket megelőző vagy azt követő előkészítő vagy specializációt nyújtó képzésre is lehet pályázatot benyújtani.

A magyar nyelvű felsőoktatási előkészítő pályázatok esetében a Balassi Intézet jogutódja - a Külgazdasági és Külügyminisztérium mellett a felsőoktatási intézmények is részt vehetnek.

 

 A Stipendium Hungaricum program további céljai  

A program külpolitikai és gazdasági céljai, hogy megalapozza a hazánkban végzett külföldi hallgatók személyes és szakmai kötődését Magyarországhoz, potenciálisan elősegítve a magyar sajátosságok és érdekek hazájuk elitjének körében történő megismertetését/megértetését, megalapozva ezáltal az adott országban hazánk gazdasági kapcsolatai fejlesztéséhez, piacra jutási törekvései támogatásához szükséges kapcsolati tőkét. Nem elhanyagolható tényező, hogy a külföldi hallgatók jelenléte az adott város és régió gazdasági fejlődését is pozitívan befolyásolja.

A program mindemellett hozzájárul a magyar kultúra, a magyar nyelv népszerűsítéséhez is, mivel a hallgatók egy része egyéves előképzést követően magyar nyelven kezdi meg tanulmányait.

További információ: www.stipendiumhungaricum.hu

Utolsó módosítás: 2019.11.05.