Ezt jelenleg még nem tudjuk megmondani. A Tempus Közalapítvány mindent megtesz, hogy a korábbi évekhez hasonlóan kiegészítő ösztöndíj formájában tudja támogatni a Stipendium Hungaricum országokba ösztöndíjat nyert magyar hallgatókat. Jelenleg tárgyalásokat folytatunk ez ügyben, de végleges döntés csak márciusban várható.

Erről bővebb támogatást csak márciusban tudunk adni.

Amennyiben lesz magyar támogatás, az magában magában foglalja majd az útiköltségtámogatást is. Így ez esetben külön nem kell majd rá külön pályázni

Erről bővebb támogatást csak márciusban tudunk adni.

Írjon egy nyilatkozatot arról, hogy vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt rendelkezdni fog aktív hallgatói jogviszonnyal, mert addig nem diplomázik le. A nyilatkozatot aláírásával hitelesítse, szkennelje be, és töltse fel a pályázati dokumentumok közé. Ezt a dokumentumot elég csak magyarul elkészíteni. 

Igen.

A Stipendium Hungaricum kimenő ösztöndíjra történő pályázás esetén nem akadály, ha a pályázó korábban ugyanazon képzési cikluson belül más ösztöndíjjal (pl. Erasmus, CEEPUS, Campus Mundi, Campus Mundi államközi ösztöndíj) tartózkodott külföldön, akár 12 hónapot is. Viszont a külföldi partner dönthet úgy, hogy nem fogadja újra a korábban már államközi ösztöndíjat elnyert hallgatókat. A partnerrel emiatt minden esetben érdemes egyeztetni.

A „Pályázati adatlapot” a pályázati felületen belül, a pályázati adatlap feltöltése nevű „task”-ra kattintva találja. 

A dokumneumokat magyarul ÉS angolul ÉS/VAGY a fogadó ország hivatalos nyelvén kell beadni. Pl. ha valaki Jordániába pályázik, akkor a dokumentumokat magyarul és arab vagy angol nyelven kell beadni. Az idegen nyelvű dokumentumokra a külföldi partner számára van szükség.

Kivételek:

- A pályázati adatlap - csak az online elérhető magyar verziót kell kitölteni és feltölteni

- nemzetközi nyelvvizsgák (pl. HSK, IELTS, TOEFL stb.) - ezek esetén nincs szükség magyar fordításra

- egyéb, opcionálisan feltölthető dokumentumok (pl. közéleti, sport, művészeti tevékenységről igazolás) - ezeket elfogadjuk csak magyar vagy csak angol nyelven is.

Írjon egy nyilatkozatot arról, hogy vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt rendelkezdni fog aktív hallgatói jogviszonnyal, mert addigra újra egyetemista lesz. A nyilatkozatot aláírásával hitelesítse, szkennelje be, és töltse fel a pályázati dokumentumok közé. Ezt a dokumentumot elég csak magyarul elkészíteni. 

A külföldi partnerrel a Tempus Közalapítvány tartja a kapcsolatot. A pályázáshoz nincs szükség „Letter of Acceptence”-re.

KIVÉVE: Kína esetében a hallgatóknak a CSC-hez történő pályázás előtt fel kell venniük a kapcsolatot a fogadóegyetemmel. Erről bővebben itt lehet tájékozódni: http://hungary.lxgz.org.cn/publish/portal15/tab5284/info136795.htm

 

A tanszéki ajánlást érdemes rögtön két nyelven kérni: magyarul, valamint angolul és/vagy a fogadó ország hivatalos nyelvén. Formanyomtatvány nincs hozzá. A csak egy nyelven beadott tanszéki ajánlás formai hibának minősül.

A nyelvtudás igazolása mindig az 1. sz. mellékletben szereplő munkanyelvből szükséges. Részletekről érdemes tájékozódni az 1. sz. mellékletben megadott weboldalakon is.

Amennyiben a választott egyetemen a választott képzés elérhető angol nyelven, természetesen nem szükséges az arab nyelv ismerete.

Részben. A Tempus Közalapítványhoz történő pályázáshoz elegendő, ha az érettségiről csak magyar nyelvű dokumentum áll rendelkezésére, és idegen nyelven igazolást az egyetem/főiskola idegen nyelvi lektorátusa vagy az idegen nyelvi tanszék állított ki. Azonban előfordulhat, hogy a partner kérni fogja a nyelvvizsgát a pályázatához.

A legutolsó lezárt félévre vonatkozó leckekönyvi másolatra van szükség. Ha még nem áll rendelkezésre az őszi szemeszterre vonatkozó, akkor az előző évi tavaszi.

Az összesített korrigált kreditindexre mindenképpen szükség van, magyarul is és idegennevel is. Ilyen esetben, kérjük, az ügyintéző kézzel írja rá a leckekönyvi másolatra az értéket. A korrigált kreditindex hiánya esetén a pályázat formai hibásnak minősül.

Ezeket a dokumentumokat elegendő magyar nyelven benyújtani, amennyiben az igazoló fél nem tud angol nyelvű igazolást kiállítani.

Nincs kötelezően használandó formanyomtatvány. Önéletrajz esetén javasoljuk az Europass sablon használatát.

A Tempus Közalapítványhoz történő pályázáshoz nincs rá szükség, viszont a külföldi partner a későbbiekben kérhet ilyen dokumentumot. Erről és az esetleges további dokumentumok szükségességéről minden esetben értesíteni fogjuk a nyertes pályázókat.

A mobilitás kezdő időpontjához a napot is szükséges megadni, amikor előreláthatólag tervezi a kiutazást. Ez a későbbiekben módosulhat.

A szerződéskötés megkezdéséig van lehetőség visszamondani az ösztöndíjat, megközelítőleg augusztus elejéig.

Utolsó módosítás: 2020.10.15.